Lakossági tájékoztató a központi címregiszter (KCR) létrehozásáról

mailbox, mail, letter

A magyar közigazgatásban létrehozásra került egy egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címnyilvántartás, mely a Központi Címregiszter (KCR) nevet kapta. A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt az egy, azonos adattartalmú nyilvántartást használja.

A KCR létrehozásának, napra készen tartásának feladataival, mint címképzésért felelős szerv, a települési jegyzők kerültek megbízásra.

A KCR létrehozásáról a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet határozott.

Általános tájékoztató:

A házszám-megállapítás szabályai szerint, a házszámok sorszámainak megállapításáról, megváltoztatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat gondoskodik.

Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt.

A rendelkezésre álló cím-adatbázis felülvizsgálata folyamatos.

Településünk valamennyi címadata felülvizsgálatra, szükség esetén javításra kerül, ennek következtében változhat a lakcím.

Amennyiben lakcím módosítására kerül sor, az érintettek lakcímkártyájának cseréje hivatalból megtörténik, az eljárás díjmentes.

Az ingatlanba bejelentett lakosok részére tájékoztató levél kerül megküldésre az új lakcímkártya átvételéről.

A lakcímváltozást az érintett szolgáltatók és intézmények felé az érintett lakosnak szükséges bejelenteni!

Házszám megállapításának eljárás rendje:

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján kerül sor a házszám megállapítására, figyelembe véve a telek-átalakításokat, az ingatlan-nyilvántartás adatait, földhivatali térképes nyilvántartás adatait, korábbi térképmásolatokat, illetve esetlegesen helyszíni bejárásra kerülhet sor.

Társasházi lakások esetén a valós címek megállapítása érdekében az alapító okiratok kerülhetnek bekérésre.

A házszámok változásáról készült döntés határozat formájában kerül az érintettek részére megküldésre.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a nyilvántartás felülvizsgálata alapján bekövetkezett címváltozások a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán, illetve Nagykőrös Város honlapján a közzétételtől számított 30 napig tekinthetőek meg.

A felülvizsgálat célja a hivatkozott kormányrendeletben foglaltak végrehajtása, illetve, hogy településünk házszámozása rendezett legyen, a tulajdoni lapokon és a térképen is megegyező és egyértelmű házszámok szerepeljenek.

A fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a nagykőrösi lakosok megértését és együttműködését.

Október 23-tér címlista.xlsx

Javított címek listája Dózsa György u. 9. közérdekű

Javított címek listája Gyopár utca közérdekű

Javított címek listája Kecskeméti út 1 közérdekű

Javított címek listája Kecskeméti út 75 2. rész közérdekű

Javított címek listája Kecskeméti út 75 közérdekű

Javított címek listája Lőrinc pap u. 1. közérdekű

Javított címek listája-Kecskeméti út 3A-közérdekű

Javított címek listája-Kecskeméti út 5-közérdekű

Javított címek listája-Kecskeméti út 6, Rákóczi u. 1, Németh Irén u. 8 közérdekű

Javított lakcímek listája