„Kedves Nagykőrösiek! Köszönöm! Ennek a napnak az ajándékát nem fogom elfelejteni!” – exkluzív interjú Balog Zoltán püspök úrral

Pünkösdhétfőn, Nagykőrösön szentelték református püspökké Balog Zoltánt, akit korábban a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének és a zsinat lelkészi elnökévé választottak. Lapunk a nagykőrösi rendezvényt követően készített interjút Balog Zoltán püspök úrral, melyet az alábbiakban olvashatnak.

Milyen érzésekkel élte meg a pünkösdhétfői ünnepi püspökszentelést?  Mit „adott” Önnek lelkiekben ez az ünnepnap?

Felemelt és egyúttal mélyre vitt. Abba a magasságba és abba a mélységbe, ahová én a magam erejéből soha nem tudnék eljutni. A keresztyén hit az erősek hite, az erősek vallása. Ezt az erőt azonban kívülről kapjuk, mégpedig a Szentlélek erejéből. A Szentlélektől, melynek a kiáradása pünkösd ünnepe.  Az Ő Lelke a válasz arra, hogy hogyan lehet életben tartani a kétezer éves történetet Jézusról, az apostolokról, a megváltás csodájáról. A Lélek a válasz arra, hogyan lehet mozgásban tartani, megtartani egyházunkat, közösségeinket, azaz bennünket. Ez a bizonyosság nem csupán megtart, hanem élővé tesz, még az ilyen embert próbáló időszakokban is. A koronavírus okozta válságos hónapok után jó volt keresztyén testvéreimmel újra együtt lenni a templomban. Ez is a Szentlélek egyik fontos munkája: összehozta azokat, akik együvé tartoznak. Tele volt ez a gyönyörű, hatalmas templom. Összehozta a Lélek azokat, akik a pandémia időszaka alatt szétszórattak: otthonaik falai között rekedtek vagy ebben a szorongató helyzetben szolgálták a vírus elleni védekezést. Sok ezer honfitársunk kórházakban küzdött meg a betegséggel – orvosként, nővérként vagy éppen a pandémia áldozataként. Sokakat elvesztettünk. A gyászban, a hozzátartozók veszteségében ugyanúgy osztoztunk ezen a pünkösdi alkalmon.

Városunk polgármestere úgy fogalmazott köszöntőbeszédében: „Hálás szívvel köszönöm az Úrnak ezt a napot, köszönöm, hogy ma Nagykőrösön együtt lehetünk és osztozhatunk ebben a szeretetben!” Miben látja az együttlét és a szeretet fontosságát a Püspök Úr?

Mi egymásnak vagyunk teremtve. Összetartozunk reformátusként, keresztényként, s úgyis, mint a magyar nemzet tagjai. Aki nem tudja hová, kikhez tartozik, az elveszett. S ha együtt vagyunk, akkor nem lehet Krisztus tanítványai között erősebb kapocs, mint a szeretet. Most, hogy újra közösségben tapasztalhatjuk meg a jelenlét erejét, a közös imádság, éneklés lélekemelő pillanatait, mindenki sokkal nagyobb érdeklődéssel, bizalommal és szeretettel fordul a másik emberhez. Ez egy kegyelmi állapot, bárcsak felismernénk! A lelkipásztorok erre az örömre építhetnek is, hiszen ezt a felszabadító érzést sokáig nem szabad elfelejtenünk: fontos, hogy valódi közösségben éljünk, ne pusztán egymás mellett.

Milyennek találta a program megszervezését, lebonyolítását, a szeretetvendégséget?

Szívből hálás vagyok mindenkinek, hiszen az alkalom méltósága és szépsége túltett a várakozásaimon. Nem volt feszült szorongás, mely számos protokolláris eseményt elront. A nagykőrösieknek és Nagykőrösre érkezőknek a felszabadult találkozás örömét jelentette ez a nap. Átéltük a szép református hagyományainkat, a meghatottságot, a humort, a jóleső, testvéri találkozások örömét.

Hogyan tetszett Önnek városunk, a megújult nagykőrösi városközpont, az Arany János Református Gimnázium, a Református Templom?

Ez a nagy múltú, 6 és fél évszázados város egyszerre otthona a tradíciónak és az megújulásnak. A városközpont ezt meggyőzően és világosan mutatja. A nagykőrösiek számára a hagyomány nem csak a múltat jelenti, hanem azt az alapot, melyre a jövő fejlesztéseit, újításait lehet helyezni. Erről tanúskodik az Arany János Református Gimnáziumszellemisége és korszerűsített épületei, amelyben egykor Arany János közel egy évtizedig tanított és alkotott. Különösen meghatott az iskola növendékeinek, a fiataloknak s a gyerekeknek a jelenléte: a sorfal, ahogyan fogadtak, a sok-sok segítség. Látszik, hogy olyan igazgatónőjük van, aki példával jár elöl.

A város szívében elhelyezkedő református templom valódi és méltó városi jelkép. A külső, majd a belső rekonstrukció egy csodálatosan megújult építészeti remeket adott a város lakóinak és minden idetérő embernek. A lényeg mégis a gyülekezet és a lelkipásztor, Szabó Gábor együttes szolgálata. Odaszánt emberi életek nélkül nincs semmi. De ha élet van a falak között, az az épületeket még inkább megszépíti.

Kedves Nagykőrösiek! Köszönöm! Ennek a napnak az ajándékát nem fogom elfelejteni!

Az interjút készítette: Horváth Tibor