Így telt a június a KÖVA-nál: Kaszálás, dűlőutak rendezése, aszfaltozás, vízmérők „okosítása”

dream big work hard, sign on, quote

Sok más feladat mellett, – melyekre sokan nem is gondolnának még álmukban sem – illegális hulladékot gyűjtött be, utakat tartott karban, dűlőutakat rendezett, zöld sávokat kaszált, facsemetéket gondozott, szökőkutakat javított és még a vízmérő órákat is „okosította” a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. június hónapban. Most is összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

A köztisztasági feladatok vonatkozásában a közterületi szemétgyűjtők kézi ürítése során 920 kg volt a hónapban eddig begyűjtött mennyiség, illetve 8480 kg illegális hulladék került begyűjtésre júniusban.

Az útkarbantartás tekintetében a Kölcsey-Hangácsi u. kereszteződésében 60 m2 aszfalt javítását az alvállalkozó elvégezte. A Tázerdei u. padkafeltöltése lakossági bejelentés alapján megtörtént. Az úthibák kijavítása, vagyis a kátyúzás várhatóan a július elején folytatódik.

A Szolnoki u.- Kazinczy u. kereszteződésében eltulajdonított Stop tábla pótlása megtörtént, továbbá 5 db poller kihelyezésre került a Kecskeméti u. konditerem előtt, a zöld területben való parkolás megakadályozása érdekében.

A külterületi földutak esetében az Ádám László u. folytatását és az onnan nyíló dűlőutak rendezését lánctalpas dózerrel alvállalkozó végezte, a KÖVA utólagos tereprendezési munkálatokat és konténeres szállítást végzett.

Megtörtént a Pálfájai út, az elkerülő út, valamint a Mikes K. u. kísérő zöld sávjának kaszálása

A csapadékvíz-elvezető hálózat tárgykörében 2021. május 26-án a Tázerdei u., Török Ignác u., Kossuth Lajos u. mosatása és kamerázása elvégzésre kerültek. Lakossági bejelentések alapján mosatás elvégzése a következő helyszíneken zajlott: Bálvány u., Október 23.-a tér, Mentovich u., Ifjúság u. Hajnal u. kereszteződése. A Tündér utcában 2 db vasbeton elem pótlása, a Határ u. 78-nál pedig szikkasztó árkok kialakítása lakossági jelzés alapján megtörtént.

A zöldfelület fenntartás vonatkozásában a Csónakázó-tónál balesetveszélyes stégek lezárásra kerültek, javításuk folyamatban van. Továbbá, a kiültetett facsemeték gondozása folyamatos, az életfeltételek optimalizálása érdekében törzsvédő ráccsal látták el őket.

A Sellő szökőkút felső medencéjének vízelfolyás miatti javítása megtörtént, a pótolandó burkolat legyártás alatt van. A vasútállomás előtti szökőkút térkő burkolatáról visszaáramló víz hordalék eltömítette a szivattyút, javítása megtörtént. A párásító kapu beüzemelésre került a szükséges felújításokat követően.

Az úgynevezett „egyéb” feladatok közül kiemelnénk, hogy a 0125 hrsz-ú, régi szennyvíztisztító telepen, a Piac és vásár területén, valamint a Pálfájában megtörtént az éves vízvizsgálat. A Csónakázó-tó területén a vízvizsgálat mellett szükség lesz az iszapvizsgálatra is, a vízjogi fennmaradási engedély értelmében.

Az is lényeges, hogy a távfűtött lakásokban folyamatban van a vízmérő órák „okosítása”, melynek során a lakásba való bejutás nélkül, rádiójelen keresztül tudja a KÖVA a fogyasztási adatokat kinyerni. Ennek előnye, hogy valós idejű adatállomány fog rendelkezésre állni.

Köszönjük a havi tájékoztatást Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgatónak.

HT