Húsvét beteljesülése: Pünkösd

pentecost, holy spirit, christianity

Feltámadásával Krisztus fölemelte emberségünket az Atyához. Ezáltal nemcsak halálunk utáni sorsunknak nyitott új távlatokat, hanem mostani életünknek is. A feltámadt Krisztus megjelenik tanítványainak és kettős ajándékot, kettős megbízást ad nekik. Átadja nekik saját küldetését:” Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. “És átadja nekik a Szentlelket, hogy az Ő erejében éljenek, és teljesítsék a rájuk bízott küldetést. A Szentlélek: az Atyának és Fiúnak velük egylényegű szeretete, a Szentháromság harmadik személye. Ezt a szeretetet, a Lelkét adja nekünk a feltámadt Krisztus pünkösdkor. Ezáltal már itt, a halálnak kitett földi életünk során Isten örök-boldog szeretetében részesülhetünk.  Isten nemcsak ajándékokkal halmoz el minket szeretetében, hanem önmagát adja nekünk a Szentlélekben. “Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. “A Szentlélek befogadásával válik teljessé istengyermekségünk, szeretetkapcsolatunk Istennel. Az Atya megteremtett, a Fiú testvéreivé fogadott, a Lélek pedig most úgy tesz magáévá, hogy mi fogadhatjuk Őt lelkünkké. Isten a mi Istenünkké lett, mi pedig az Ő gyermekeivé. Ez a pünkösd üzenete: ígérete és valósága.

Hívjuk, várjuk és fogadjuk be a Szentlelket, hisz most nagy szükségünk van sugallataira, lendületére, gyógyító szeretetére, hogy óvatosan, de határozottan Vele együtt tudjuk újra építeni egyéni, családi, társadalmi és egyházi éltünket.

Jöjj Szentlélek, újítsd meg a Föld színét!

Mindenkinek áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk szeretettel:

Szabó Gábor református lelkész-elnök  

Hernádi László plébános