HIRDETMÉNY

center, manager, business people-2064940.jpg

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes települési érdekből fontos fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a tárgyalásos eljárásban partnerségi eljárás lefolytatása, során lehetőséget biztosít a dokumentáció megismertetésére a helyi lakossággal.

A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdése alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Nagykoros_mod6_220425

Kapcsolodo_dokumentumok:

Szafari park_0323

Telepítési tanulmányterv szöveg

Telepítési tanulmányterv

Tervlapok:

SZT_Szelvenyek:

SZT_1_1

SZT_1_2

SZT_1_3

SZT_1_4

SZT_1_6

SZT_1_8

SZT_2_1

SZT_2_2

SZT_2_3

SZT_2_5

SZT_2_7

SZT_2_8

SZT_jelmagy

TSZT_Szelvenyek:

TSZT_belter_uj_0425

TSZT_kulter_uj_0425