Helyi adó tájékoztató

income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

Tisztelt Adózók!

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az önkormányzati adóhatóság felhívja az adózók figyelmét a bejelentési határidők megtartására. Amennyiben az adókötelezettség keletkezésében, változásában, megszűnésében bevallási ok következett be, akkor azt követően 15 napon belül adatbejelentést kell tennie, az eladónak és a vevőnek egyaránt.

A bejelentési kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve a teljesítés elmulasztása.

A leggyakoribb elmulasztott bejelentési kötelezettség építményadó, valamint kommunális adó esetében az adótárgy megszerzése, elidegenítése.

Az önkormányzati adóhatóság e tekintetben az építményadó, valamint kommunális adó adónemet érintően a 2022-es évben is folytatja a bejelentési kötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzéseket.

A hiánypótoltatási eljárás során az önkormányzati adóhatóságnak elsőként felhívás útján kell felszólítania adózót adókötelezettsége teljesítésére. Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság adózót mulasztási bírsággal sújtja.

Helyi iparűzési adó tekintetében a 2022-es évtől megújul a helyi iparűzési adó bevallási formanyomtatvány. Adózó a 2021. évtől helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.

A 2022. évre vonatkozó bevallási nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként, valamint adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön „M” lap beadásával. A bevallások szétbontását az állami adóhatóság informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a hozzá tartozó „M” lapokat kapja meg.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal erre vonatkozó tájékoztatása az alábbi oldalon érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek/Tajekoztato_a_22HIPAK20211216.html

Az erre vonatkozó naprakész információk elérése érdekében időnként érdemes felkeresni a Nemzeti adó-és Vámhivatal honlapját.