Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a feledhetetlen emlékű feleség, édesanya, nagyanya, rokon, barát

SZABÓNÉ IRHÁZI ZSUZSANNA

Életének 76., boldog házasságának 42. évében 2021. december 28-án elhunyt.

Szerető szíve örökre megszűnt dobogni.

Nagykőrös Város Önkormányzata kegyelete jeléül saját halottjának tekinti.

Áldott emlékű halottunk hamvait 2022. január 20-án 14 órakor helyezzük örök nyugovó helyére, a református temetőben, egyházi szertartás szerint.

Gyászolják: szerető férje, lányai, vejei, unokái, unokatestvérei, barátai és mindazok, akik ismerték és tisztelték Őt.

Tisztelettel kérjük, hogy egy szál virággal rója le kegyeletét.

„Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik” /Zsolt. 145.20/