FOTÓPÁLYÁZAT 2020

Pályázati felhívás 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére

„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2020.” elnevezéssel

Pályázat céljaA „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2020.” című fotópályázat célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk megóvása és szépítése csakis összefogással, közös tenni akarással valósulhat meg.

Szeretett városunk, Nagykőrös, – az Alföld szívében húzódó „zöldváros”- hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek során. Külön öröm, hogy gondozott sétáló-pihenő parkjai, kiterjedt erdőspusztái, a Csónakázó-tó, a korszerű szökőkutak és köztéri alkotások, a megújult Cifrakert, Múzeum és Hősök tere, az egyedülálló természeti és épített örökségünk, továbbá a tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főtér és virágos kertek szépsége nemcsak a helyiek, de ide érkező vendégeink és komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta. 2018-ban a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt megnyerve képviselhettük hazánkat az európai megmérettetésen. A nemzetközi szakmai zsűri ezüstminősítéssel díjazta Nagykőröst, valamint óriási eredmény, hogy az Entente Florale Europe zsűrije a nagykőrösi városközpontot, benne a megújult Hősök terét találta leginkább arra érdemesnek, hogy Elnöki Díjjal jutalmazza.

Olyan Nagykőrösön készült, vagy kizárólag nagykőrösi értékeket rejtő alkotásokat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése, és a kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése.

A pályázatok elbírálására két témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt):

1.„Játékos természet”

2. „Nagykőrös értékei

Témakörök kifejtése:

1. „Játékos természet” témakör kifejtéseÉvről évre meghirdetésre kerül a „Nagykőrös természeti értéke” témakör, melynek népszerűsége a pályázók körében töretlenül felfelé ível. Tudjuk, hogy ez a népszerűség a pályázók aktív részvétele mellett annak is betudható, hogy Nagykőrös, az alföldi város bővelkedik természeti kincsekben, értékekben.

A kategóriát a továbbiakban is meg kívánjuk hirdetni azzal a kiegészítéssel, hogy az érték mellett előtérbe helyezzük a ’természet játékos megnyilvánulását’. A témakörön belül tehát elsősorban olyan pályaműveket várunk, mely természeti értéket ábrázol egy sajátos perspektívából, annak humoros oldalát megmutatva. A pályaműveknek Nagykőröshöz kell kötődnie, és a fotón nagykőrösi értéket kell bemutatni. Javasoljuk, hogy a Pályázó a fotónak adjon címet, melyből a bemutatni szándékozott érték, perspektíva jobban lekövethető.

2. „Nagykőrös értékei” témakör kifejtéseEbben a témakörben mindenki szabadjára engedheti fantáziáját, hiszen az évszakok váltakozásával mindig megújuló, más színekben pompázó városunk számtalan arcát mutathatja meg a fényképeken. Olyan pillanatok megörökítését várjuk, melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető legyen Nagykőrös, a város, amelyben élünk. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek, szobrok, műalkotások különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára. Az elmúlt néhány évben Nagykőrösön jelentős fejlesztések valósultak meg, számos köztéri alkotással is gazdagodott Nagykőrös, továbbá a már hagyományos rendezvényeink, virágos településünk, valamint a város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre.

Részvételi feltételek:

 • Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző Nagykőrösre. A képekről beazonosítható legyen, hogy Nagykőrösön készült, vagy kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely Nagykőröshöz köthető.
 • A képeket nyomtatva kell benyújtani, fotó minőségben, méretük A/4-es méretű, vagy annál nagyobb legyen.
 • Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként.
 • Minden kép hátulján fel kell tüntetni egy, az alkotó által választott jeligét, a kép címét, a kategóriát és az adott témakört. Leadáskor, ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban tüntesse fel a szerző nevét, lakcímét, telefonos és elektronikus elérhetőségét. Egy alkotó minden benyújtott pályamunkájának hátuljára ugyanazt a jeligét írja rá!
 • A beadott pályamunkákat digitálisan is be kell küldeni. E-mail cím: kovart@kovart.hu
 • Nevezési díj nincs.
 • A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2., hétfő 12:00

Pályázat elbírálására: 2020. november 6-ig kerül sor.

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) titkársága

Szerzői jogok és adatvédelem:

 • A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.
 • Pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja a kiírók adatkezelési szabályzatát.
 • A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek), a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.
 • A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 • Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzata, valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

A díjazás ide kattintva tekinthető meg: http://www.nagykoros.hu/media/source/2.szm_mellklet.doc

Nagykőrös, 2020. február 13.

Dr. Czira Szabolcs
Polgármester