Felhívás számlálóbiztos toborzására!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járványra tekintettel 2021. évről 2022-re halasztott teljes körű nép- és lakásszámlálásra 2022. október 1. és november 28-között kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat – így a gyűjtendő adatok körét is – a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő, mely szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező, az adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés – a mai kor igényeinek megfelelően – egyrészt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:

  • 1. időszak – 2022. október 1. és október 16. között: az internetes önkitöltés időszaka (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16-án éjfélig fogadja);
  • 2. időszak – 2022. október 17. és november 20. között: a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés időszaka (azokon a címeken, amelyekről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív);
  • 3. időszak – november 22. és november 28. között: pótösszeírás időszaka (ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezni a helyi népszámlálási felelősnél (jegyzőnél), az önkormányzati hivatalban).

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 170 címen kell cím ellenőrzést végeznie.

A számlálóbiztosokkal szembeni elvárások: 

  • legalább középfokú végzettség,
  • magabiztos számítógépes ismeret,
  • rendelkeznie kell saját eszközzel és interneteléréssel az e-learning tananyag eléréséhez és a hozzá kapcsolódó vizsga elvégzéséhez, valamint
  • rendelkeznie kell elektronikus és telefonos elérhetőséggel a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata, aki egy személyes beszélgetés keretében győződik meg a számlálóbiztosnak jelentkező személy alkalmasságáról.

A jelentkezésnél előnyt jelent:

  • felsőfokú végzettség,
  • ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más, KSH-s lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

A számlálóbiztosok az elvégzet munkájukért a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjazásban részesülnek.

Kérem, hogy amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne, küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), legkésőbb július 18-ig a nagykoros@nagykoros.hu e-mail címre!

Nagykőrös, 2022. 07. 06.

dr. Ecsedi-Ország Viktória

helyi népszámlálási felelős

     jegyző