FELHÍVÁS – illegális hulladék – jegyzői hatáskör megszűnése

nature, garbage, pollution

MEGVÁLTOZOTT

az illegális hulladéklerakással összefüggő ügyekben

 AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG

Tisztelt Nagykőrösi Lakosok!

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRT 2021. MÁRCIUS 16.-TÓL A TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁG GYAKOROLJA!

AZ ILLEGÁLISAN LERAKOTT, ELHAGYOTT HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS JELZÉSEK, PANASZBEADVÁNYOK EZEN HATÓSÁG RÉSZÉRE KÜLDENDŐK!

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK HATÁSKÖRE AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ÜGYEKBEN MEGSZŰNT!

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező eljáró szerv Nagykőrös esetében:

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály.

 A bejelentéseket az alábbi módokon lehet hozzájuk megtenni:

–          e-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

–          postai úton: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

–          telefonon: 06-1/478-4400

–          elektronikus úton: 201436115 KRID

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megváltozott ügymenetet vegyék figyelembe az illegális hulladéklerakás bejelentések során.

Dr. Nagy Lajos

jegyző