FELHÍVÁS a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének összeállításához

checklist, planning, clipboard

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 28.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület éves munkatervben határozza meg főbb feladatait. A munkaterv képviselő-testületi döntésre történő beterjesztésének és elfogadásának időpontja az adott évet megelőző év utolsó rendes testületi ülése, 2021. évben november 25-e.
 Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése alapján a munkaterv összeállításához a polgármester – felhívás közzétételével – javaslatot kér, figyelemmel a gazdasági program végrehajtását célzó feladatokra, az alpolgármesterektől, a bizottságoktól, valamennyi települési képviselőtől, a nemzetiségi önkormányzattól, a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől, az önkormányzati költségvetési szervek vezetőitől.
A munkatervi javaslat tartalmazza:

  • a javasolt – önkormányzati hatáskört érintő – napirend tárgyát
  • tárgyalásának tervezett időpontját (hónap megjelölésével),
  • a javaslattevő, az előterjesztést előkészítő és az előterjesztő megjelölését,
  • a javaslattevő közreműködésének módját, mértékét és idejét
  • jogszabály alapján beszámolási vagy tájékoztatási kötelezettséggel terhelt személy vagy szerv beszámolója vagy tájékoztatója vonatkozásában a kötelezettséget előíró jogszabály megjelölését.
    Kérem, hogy munkatervi javaslatait a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) címére, vagy a nagykoros@nagykoros.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjen legkésőbb

október 20-án (szerda) munkaidő végéig


A 2022. évi munkaterv képviselő-testületi döntést követően megtekinthető Nagykőrös város hivatalos honlapján (www.nagykoros.hu) a Közadat menüpontban, valamint közzétételre kerül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) hirdetőtábláján.
Nagykőrös, 2021. szeptember 27.


Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester