Elkötelezettség a város fejlődése és a gyakorlatorientált felsőoktatási képzés fejlesztése iránt

Külső szakmai gyakorlat biztosításáról írt alá együttműködési megállapodást Nagykőrös Város Önkormányzata és a Károli Gáspár Református Egyetem.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i ülésén döntött a megállapodás jóváhagyásáról. Mint az előterjesztésből is kitűnik, Nagykőrös Város Önkormányzata, mint a Nagykőrösi Városi Óvoda fenntartója korábban együttműködési megállapodást kötött a Neumann János Egyetemmel a partnerségi képzési gyakorlat biztosítására. A megállapodás lehetőséget teremtett arra, az óvodapedagógus alapképzési szakos hallgatók a kötelező szakmai gyakorlatukat a Nagykőrösi Városi Óvoda feladat-ellátási helyein teljesíthessék. Mivel 2021. július 31-től a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara beolvadt a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe, így annak érdekében, hogy a Pedagógusképző Kar óvodapedagógus alapképzési szakos hallgatói a jövőben a Nagykőrösi Városi Óvodában végezhessék szakmai gyakorlatukat, a Károli Gáspár Református Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötése vált szükségessé.

„Nagykőrös Város Önkormányzata jelen együttműködéssel hangsúlyozza elkötelezettségét a város fejlődése és a gyakorlatorientált felsőoktatási képzés fejlesztése iránt.

A megállapodás hozzájárul az egymást kiegészítő személyi és tárgyi feltételek biztosításával az óvodapedagógus szakos hallgatók szakmai fejlődéséhez, és a Nagykőrösi Városi Óvoda szakember-utánpótlásához. Ugyanakkor lehetőséget teremt a hallgatók számára, hogy egyetemi tanulmányaik alatt pedagógiai gyakorlatot szerezzenek, jövőbeni hivatásukat gyakorolva rendszeres jövedelemre tegyenek szert, és biztos munkahelyük legyen a Nagykőrösi Városi Óvodában” – olvasható a képviselő-testület által tárgyalt előterjesztésben.