Elkezdődött a Polgárrá Fogadó Ünnepség szervezése

brothers, siblings, newborn

Dr. Czira Szabolcs Nagykőrös város polgármestere levelet küldött a 2020. május 1-je és 2021. április 30-a között született gyermekek gondviselőinek a polgárrá fogadással kapcsolatosan. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a levél mellékleteként csatolt jelentkezési lapotés a nyilatkozatot kitöltve 2021. június 30-ig (szerda) eljuttatni szíveskedjen a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központba, ezzel jelezve az ünnepségen való részvételi szándékukat.

Nagykőrös Város Önkormányzatának továbbra is célja, hogy a polgárrá fogadó ünnepség közösségi élményével, méltóságával, ünnepélyességével alapozza meg a városhoz, annak értékeihez és hagyományaihoz való kötődést, és erősítse polgáraink lokálpatrióta érzületét.

Az ünnepség időpontja, amennyiben ezt az aktuális egészségügyi szabályok lehetővé teszik

2021. szeptember 4. (szombat) 10 óra, helyszíne a Cifrakert.

2020-ban a koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében elmaradt a Polgárrá Fogadó Ünnepség, melyet a fenti időpontban fogunk pótolni, erről minden érintettnek (2019. május 1-je és 2020. április 30-a között születettek) értesítést is küldünk postai úton.

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ