Együttműködési megállapodás a pedagógusképzés fejlesztéséről

A Nagykőrösi Református Egyházközség, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda és a Károli Gáspár Református Egyetem 2021. március 12-én együttműködési megállapodást írt alá, mely megállapodás célja, hogy a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda a Károli Gáspár Református Egyetem központi, kiemelt gyakorlóhelyévé váljon. Az aláírók a megállapodásban rögzítették, hogy a szakmai gyakorlatokon túlmenően támogatják egymás oktatási és kutatási programjait, közös szakmai rendezvényeket szerveznek a pedagógus- és hitéleti képzések támogatása és fejlesztése érdekében. Az elmúlt évek szakmai együttműködését jelen megállapodás új alapokra helyezi, tartalmát megújítja, és a köznevelési intézményt fenntartó Nagykőrösi Református Egyházközség támogatásával, a keresztyén pedagógiai fejlesztések hangsúlyos pontjává teszi.  

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására a Tanítóképző Főiskolai Kar nagykőrösi oktatási épületében került sor, ahol beszédet mondott Nt. Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség vezető lelkipásztora, Dr. Szenczi Árpád, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, a Tanítóképző Főiskolai Kar prodékánja, valamint Prof. Dr. Pap Ferenc, a Tanítóképző Főiskolai kar dékánja.

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása előtt Nt. Szabó Gábor köszöntőjében kiemelte a megállapodás történelmi jelentőségét.

Dr. Szenczi Árpád köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a nagykőrösi Hősök terének épületegyüttesei mindig a magyar tanítóság ügyét szolgálták. Az 1839-ben alapított Dunamelléki Református Tanítóképzőt 1957-ben bezárták. Kapuit 1990-ben újranyitotta a Tanítóképző Főiskolai Kar mai épületében a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató- és Tanítóképző Főiskola, aminek gyakorlóiskolájává vált az Arany János Református Általános Iskola 1992-ben. 1993-tól az újonnan alapított Károli Gáspár Református Egyetem gyakorlóiskolája lett. A jogszabályi és finanszírozási változások miatt a gyakorlóiskolai státusz megszűnt, de továbbra is fogadta a Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóit a gyakorlati képzésre, és szakmailag töretlen volt a 30 esztendő. A most aláírt megállapodás egy hazánkban új megoldást vezet be a szakmai és gyakorlati együttműködésben, aminek keretében a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda felkészült pedagógusai, a szakmai gyakorlatok keretében, magas színvonalú mentorálást biztosítanak a Tanítóképző Főiskolai Kar pedagógus- és hitéleti képzésein tanuló hallgatók számára.

Dr. Pap Ferenc beszédében az összetartozás ünnepének nevezte az aláírást, hiszen az intézmények az elmúlt évtizedekben a változó jogi, társadalmi és történelmi környezetben közös gyökerekből táplálkozva éltek és működtek együtt. Közösen dolgoztak és dolgoznak együtt a vidék és a régió megtartó erejéért, a vidéki iskolarendszer és a vidéki képzők fennmaradásáért, a nagykőrösi református intézmények infrastrukturális megújításáért és bővítéséért, hiszen a diplomás pályakövetés adatai is azt mutatják, hogy a végzettek jellemzően a képzőhely régiójában helyezkednek el. Ezért a képzési portfólió fejlesztését a régió igényeinek megfelelően kívánja bővíteni a Tanítóképző Főiskolai Kar, amiben, a neveléstudományi képzés esetében is, fontos szerepet kap a jövőben a most aláírt megállapodás, hiszen sem a minőség megőrzése, sem a minőségi fejlesztés nem valósulhatna meg a nagykőrösi reformátusság és a nagykőrösi református iskolarendszer nélkül. Dr. Pap Ferenc szimbolikusnak tartotta az együttműködési megállapodás aláírásának napját is, hiszen március 12-e a „tanítók” napja. Kiemelte, hogy az aláírók 30 éves közös történetük új fejezetét nyitják meg az együttműködési megállapodás aláírásával, ami a kiemelt partneri kapcsolat rendszerével lehetőséget ad a jövő építésére- tájékoztatta lapunkat a Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikációs Igazgatósága.

fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös