Dr. Körtvélyesi Attila: „Én jókat hallok vissza mind a mezőőröktől, mind a közterület felügyelet részéről, tehát jó az együttműködés, vannak közös megjelenések, közös járőrözések és ezek bizony eredménnyel járnak.”

Idén is sor került az a nagykőrösi mezőőri szolgálat, a nagykőrösi közterület-felügyelet és a Nagykőrösi Rendőrkapitányság együttműködése vonatkozásában éves értékelésre az előző évre vonatkozóan.

Nagykőrös Város Önkormányzata részéről dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester vett részt a megbeszélésen, aki elmondta: Minden évben értékelnünk kell az elmúlt évet az önkormányzat által a mezőőrség, valamint a közterület-felügyelet és a rendőrség között kötött együttműködési megállapodás alapján. A mezőőrség és a közterület-felügyelet is az önkormányzat keretén belül működik, de szervesen kapcsolódik a rendőrség által ellátott feladatokhoz is. A külterület vonatkozásában a mezőőrök látnak el egyféle rendvédelmi feladatot, segítenek a rendet fenntartani, mind pedig a mezőgazdasági területen felmerülő konfliktusokat rendezni. A közterület-felügyeletet pont azért hoztuk létre, hogy városon belül is vannak olyan helyzetek, hogy szükségessé válhat a szankcionálás és indokolttá vált mindenféleképpen. Én jókat hallok vissza mind a mezőőröktől, mind a közterület felügyelet részéről, tehát jó az együttműködés, vannak közös megjelenések, közös járőrözések és ezek bizony eredménnyel járnak. A külterületen az emberek biztonságérzete erősödött, a bűncselekmények visszaszorultak, sokkal élhetőbbé vált a külterület az utóbbi években. A közterület-felügyeletnél azok a helyzetek, amikor azt érzékeli a közterület-felügyelő, hogy nem tudja önállóan megoldani, ott számíthat a rendőrök segítségére, jelenlétükkel erősítik az ő személyét és ez már sokat tud jelenteni. Ráadásul ezt a feladatot olyan személy látja el, aki polgárőrként is tevékenykedik, elhivatottan magáénak érzi ezt a rendvédelmi feladatot, ezért mi nagyon örültünk, amikor Czeczon Bence közterület-felügyelőnek jelentkezett, munkaidőn túl is sokat dolgozik. Leginkább a parkokban, például a Cifrakertben kellett erősíteni a jelenlétet, hiszen ott kisebb értékű rongálások megjelennek, melyek bosszantják a lakosságot. A visszajelzéseim azok, hogy jól működik ez a kapcsolat és remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a közös munkát.

Dr. Horváth Imre r. alezredes, kapitányságvezető elmondta: A városban a bűncselekmények száma a tavalyi évben csökkent. Az elmúlt időszakban történt bűncselekményeket felderítettük, az elkövetőket elfogtuk. A lakossági jelzésekre igyekszünk minél hamarabb reagálni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.

Fokozott figyelmet fordítunk a közlekedésbiztonság javítására is. Rendszeresen alkalmazzuk a „pofátlan(tan)ítást”, mely során civil autóból hajtunk végre közlekedési ellenőrzéseket, a közlekedési morál javítása érdekében.

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság létszáma, stabil. Az együttműködés mind a mezőőrséggel, mind a közterület-felügyelettel jó, hiszen Czeczon Bence is lokálpatrióta nagykőrösi, ráadásul a Nagykőrösi Városi Polgárőrség vezetője is egyben.

Azért vagyunk, és a jövőben is azért dolgozunk, hogy a város közbiztonságát, az itt élők biztonságérzetét tovább erősítsük.

KERESSÉK ŐKET BIZALOMMAL, SZÁMÍTHATNAK RÁJUK!

Mezőőrség:

I. sz. működési terület (Kecskeméti és a Ceglédi úttól jobbra eső terület):

Sipos László 06-20/543-2523               

II. sz. működési terület (Kecskeméti és a Ceglédi úttól balra eső terület):

Kenyeres Balázs 06-20/548-0921

Közterület-felügyelet:

Czeczon Bence 06/53-550-337, 06-30/126-3457

Horváth Tibor