Dr. Kőházi-Kis Ambrus PhD emlékére

Több mint egy éve tart rettegésben bennünket a koronavírus. Megrendítőek az adatok az áldozatokról, de a fájdalmunk akkor a legnagyobb, ha az elhunytak között ismerősünk is akad. Így ért a döbbenetes hír, hogy április 19-én 54 éves korában elhunyt dr. Kőházi-Kis Ambrus fizikus, a Neumann János egyetem GAMF Karának  főiskolai tanára, három gyermek édesapja.

Nagykőrösi családból származott. A Petőfi Sándor Általános Iskolában és az Arany János Gimnáziumban tanult. Tanítóiról, tanárairól mindig a legnagyobb tisztelettel szólt. Sokáig egyformán kiváló volt minden tárgyból. Csak második gimnáziumban alakult ki speciális érdeklődése a fizika iránt, amikor már szakkörökre, versenyekre járt. Negyedik gimnáziumban az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen hatodik helyezést ért el, így felvételi nélkül jutott be az ELTE fizika szakára. Nagyszerű öt évet töltött az egyetemen kiváló tanárok és érdeklődő diákok között. Ő maga a legjobbak közé tartozott. A diplomamunkája kapcsán került közel a lézerfizikához a későbbi Széchenyi-díjas Farkas Győző kutató laboratóriumában.

 Diplomája megszerzése után másfél évig az egyetemen maradt, majd kisebb kitérők után 2001-től a kecskeméti főiskolán tanított. 2005-ben doktorált kitűnő eredménnyel. Témája az ultrarövid impulzusú lézerek tervezése, fejlesztése mellett az optikai keresztpolarizációs jelenségek vizsgálata volt. 2010-ben főiskolai tanári kinevezést kapott. Vizsgálati területe a továbbiakban is a lézerfizika maradt, csak az iránya változott. Kutatásait és tanári teendőit folyamatosan nagy intenzitással végezte. Tanítványai mély tudással rendelkező, segítőkész tanárnak tartották. 56 magyar és 30 angol nyelvű tudományos közleményt hagyott maga után.

2016-ig Nagykőrösön lakott családjával. Sok barátja, ismerőse él a városban. Azok, akik a fizika tudománytól távol állnak, tudományos tevékenységéről csak keveset tudtak, mert szakmai sikereit szerényen elhallgatta, azonban szívesen mesélt családjáról, három tehetséges gyermekéről. Sokan a kőrösi néptánc csoportból ismerték, amelynek harmadik gyermeke megszületéséig tagja volt. Ott ismerte meg feleségét is, akivel csak húsz közös év adatott nekik. Szívügye volt a népi kultúra. A tudományok mellett ennek szeretetére nevelte gyermekeit is.

Halála hatalmas ívű pályát tört ketté. Nem csak családját, tanítványait, de a tudományos életet is pótolhatatlan veszteség érte.

Temetése 2021. április 30-án, pénteken 14.00 órakor lesz a kecskeméti református temetőben.

Emléke legyen áldott.

Nyugodjék békében.

                                                                                   Szigeti Márta