Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: „Nagy a kihívás, soha nem látott szükség van a tanári és diákközösség összetartó erejére!”

„LÉTREHOZNI VALAMIT AZ CSAK A KEZDET,

ÖSSZETARTANI AZ AZ ELŐREHALADÁS,ÉS A KÖZÖS MUNKA A SIKER.

/HENRY FORD/

Közel sem mondható hagyományosnak a 2020-2021-es tanév a középiskolákban (sem). Miként az élet minden területére, így ide is kihat a járvány. Az Arany János Református Gimnázium igazgatójával, Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímeával beszélgettünk a tanévkezdetről, tapasztalatokról, a félév eredményeiről.

Más volt a 2020-2021-es tanév első féléve, mint az eddigiek. A félévzáró értekezlet után vagyunk, milyen nehézségek és milyen örömök jellemezték ezt a félévet a Gimnáziumban?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: Vegyes érzelmekkel vagyunk ebben a mindenki számára kihívásokkal teli világban. A félévzáró konferencián is külön kiemeltem, úgy gondolom, hogy ebben a nehéz időszakban, mindenki nem csak önmagáról tanult és tanul folyamatosan, hanem egymásról is nagyon sokat tanulunk, és egymást erősítve, támogatva tudunk ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Ha a tanévkezdést megelőző időszakra tekintünk, a legjobban azért lehetünk hálásak, mert a 118 éves épületünk egy történelmi jelentőségű, soha nem látott energetikai felújításon esett át, ami jelenti az épület további generációk számára való megújítását, azt, hogy infrastrukturálisan, energetikailag egy korszerű épületben tudjuk a régi, a Krisztusi iránytű mellett tanítani, nevelni gyermekeinket. Ez a felújítás a Covid időszakban történt, és a közösség összefogásának eredményeként el tudtuk kezdeni a tanévet szeptember elsején. Ez az összes tanár kollégánk, a diákjaink és szüleik végrehajtó munkája, takarítási, rendrakási tevékenysége eredményeként, és segítő közreműködésével jöhetett létre. Nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Teljes rendet tudtunk rakni a tanévkezdésre. Az értekezleteket kezdetben személyesen tudtuk tartani, tanévnyitó ünnepély keretében istentiszteleten vettünk részt. Meg tudtuk szervezni az egynapos tiszakécskei gólyatáborunkat. A szülői értekezletek is személyesen történtek, és a kezdő osztályaink is versenghettek a Csömöte Csörtén. A tavasz folyamán el kellett halasztanunk a 10. évfolyam kisérettségi vizsgáját, a szakaszvizsgát. Szeptember harmadik hetében ezt is meg tudtuk szervezni. Szintén ősszel tudtuk megrendezni a tavaszi időszakban elmaradt előrehozott érettségiket. Nagyon kiváló eredmények születtek. Közép- és emeltszinten is vizsgáztak diákjaink, angolból és informatikából is 93 százalékos eredménnyel érettségiztek az alsóbb évfolyamos tanulóink. Október 31-én meg tudtuk rendezni a konfirmációt, amely szintén tavaszról lett elhalasztva. Pályaorientációs napot tartottunk, tizenhat régi diákunkat hívtuk meg, akik nagyon szép karriereket futottak be. Előadásaik inspirálóak voltak tanulóinknak. A pályaorientációban nem csak ez a nap segít, hanem folyamatosan tartunk pályaválasztási fogadóórákat és fórumokat, illetve a Neumann János Egyetemmel kialakult ösztöndíjprogram keretében öt diákot jelöltünk a Gazdaságtudományi karra, igazgatói ajánlással.

Tudtunk megemlékezéseket tartani és nagyon esztétikus faliújságokkal fejezzük ki tiszteletünket a nemzeti, vallási ünnepeken.

A 7. és 8. osztályosok tanítása-tanulása a Gimnázium épületében történik, november 11-e óta. A többieket pedig szintén az épületből tanítja az összes kollégám, viszont digitális munkarend szerint.

A félév tanulmányi eredményét tekintve a 424 diák összesített tanulmányi átlaga nagyon szép: 4,21. Ez magas átlagot jelent. A 8. A osztályosok átlaga a legnagyobb: 4,61. Azt gondolom, hogy azon tudatos szülőknek, akik gyermeküknek a hatosztályos képzést szeretnék választani, ez egy nagyon szép példa. Egyébként a három első helyezett mindegyike A osztály (6 osztályos képzés –szerk.). Sok, 471 tantárgyi dicséretet tudtunk kiosztani, 41 gyereknek tudtunk nevelőtestületi dicséretet adni, 46 nyelvvizsgánk született, több felsőfokú is van köztük. Ebben a rendkívüli időszakban, intézményvezetőként, különlegesen hálás vagyok, hogy olyan kollégáim vannak, akiknek kitartása és lelkesedése bámulatba ejtő. Megkülönböztetett köszönettel tartozunk a fenntartónak és Nagytiszteletű Szabó Gábor vezető lelkipásztornak, hogy támogatják a Gimnázium nevelőtestületét, közösségét céljai elérésében.

Mennyire jelentett nagy kihívást ebben a félévben a digitális oktatás?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: A digitális oktatásnak megvannak a maga kevésbé szép oldalai. Mindannyian ismerjük a kamera bekapcsolás vagy az akadozó internet nehézségét, de említhetném a gyerekeknél adott esetekben fellépő motiválatlanságot is, ezeket próbáljuk orvosolni. Folyamatosan készültünk a júniusi és augusztusi időszakban a Covid-járvány második hullámára, ha és amennyiben vissza kell térnünk, – mint azóta már sajnos így is történt a járványhelyzet alakulása miatt – a digitális oktatásra, akkor már egy még szabályozottabb mederben, egy kifinomultabb, gördülékenyebb, rutinosabb, kidolgozottabb formában tudjunk a feladatnak eleget tenni. A munkaközösségek júniusban leültek, megbeszéléseken rögzítették a szakmai munkaközösség szabályait, augusztusban ezt felelevenítettük, hoztunk nevelőtestületi határozatokat és ennek a szabályozott rendszernek a keretében folytattuk az oktatást a miniszterelnök úr bejelentését, november 11-ét követően. A 7. és 8. osztályokat bent tanítjuk az épületben, így ők a digitális oktatásból leginkább két dolgot tapasztalhattak meg, a felsőbb évfolyamosok hiányát és ezzel párhuzamosan, hogy őket kényeztetjük, hiszen ők vannak nekünk hús-vér gyerekeink itt az iskolában. A digitális oktatás vonatkozásában rendszereztük a márciusi tapasztalatokat, a pozitívumokat, a nehézségeket. Rögzítettük az értékelés és a számonkérés rendszerét, az érettségi tárgyakból a heti live óraszámokat, amelyeken a diákok is kamera előtt ülnek. A fő mottóink az átláthatóság, kiszámíthatóság és rendszeresség. Nagy előnyt jelent, hogy a tanárok online, az épületből végzik az oktatást, így szünetekben, a nap végén szintén lehetőség nyílik tapasztalatcserére, az esetleges nehézségek megbeszélésére. Fontosnak tartom, hogy élünk a kiscsoportos és egyéni konzultációknak a lehetőségével. Felkészítőket tartunk, az érettségizőknek, a végzősöknek megvalósítjuk a kiscsoportos behívásokat, tíz-tíz fős termekben fogadjuk a diákokat. Rendszeresen és nagyon sokan járnak be, így segítjük elő a fölkészítésüket az érettségire.

Azt szokták mondani, hogy a középiskola a diák életében meghatározó a társadalmi kapcsolatok, közösségek létrejötte szempontjából is. Mennyire működik ez ebben a nehéz időszakban?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: Nagyon nehéz a közösséget nélkülözni ilyen szempontból, de amíg lehetett, addig száz százalékosan kihasználtuk az alkalmakat. A diákönkormányzat szervezőtevékenysége nyomán nemcsak a kezdő osztályoknak, hanem későbbiekben a felsőbb évfolyamoknak is tudtunk olyan módon programot szervezni, melyek meghatározó közösségi élmények lesznek a diákok életében. Említhetném itt a jótékonysági, karácsonyi cipősdoboz gyűjtést, amikor a diákönkormányzat elnöksége, tagjai szólították meg a társaikat, több mint 80 ajándékkal töltött doboz gyűlt össze a diákjainktól, amiket a kulturális központba szállítottunk el. Így tudtak ők a Covid idején is segíteni. A bent lévő két osztályunk nem csak Mikulásprogramot kapott, hiszen most éppen a farsangra készülünk… Meglepetéssel. Ugyanakkor jó megtapasztalni, hogy amikor a közösség részeként ők is érzik a lehetőségek korlátozottságát, amilyen eszközük van, segítenek. Például ők állítják össze az Instagramon minden héten megjelenő fotónkat. Szép kezdeményezés volt, hogy ajándékvideót készítettek a felsőbb évfolyamoknak, mellyel tudatták, nagyon várják őket vissza. Az adventi gyertyagyújtás szintén egy szép, elegáns alkalom volt, ami ezt az összetartozást erősítette. Segítenek a diákjaink abban is, hogy a rendelkezésre álló csatornákon előremozdítsák az iskola munkáját. Most éppen a beiskolázási kisfilmeket említhetjük. Nekem, mint intézményvezetőnek, pedagógusnak rendkívül jó érzés, hogy ma, ebben a nehéz időszakban is a szeretet, támogatás hatja át a Gimnázium közösségét. A Covid távolabb tarthat, de el nem választhat minket. A szülőkkel a tanárok online felületeken tartják a kapcsolatot. A végzős osztályoknak tartunk személyes jelenlétű szülői értekezletet. Nagy kihívás, de azt gondolom, rég volt ilyen erős a Gimnázium közössége, mint ma!

A közelmúltban adott otthont a központi felvételi megírásának a Gimnázium. Milyen feladatot jelentett ez az idén?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: Szervezési szempontból a járványügy miatt – ahogy az érettségi, úgy ez a feladat is – különös gondosságot és odafigyelést igényelt. Kettőszáztíz diák írta nálunk a központi felvételit. Köztük hat és nyolc osztályos képzésre jelentkezők is vannak. A beiskolázási tájékoztatónkat, az iskolatörténetről, képzésekről szóló kisfilmeket a honlapon, a facebookon, instagramon folyamatosan szerepeltetjük. Mivel nyílt napon sem tudtuk fogadni vendégeinket, készítettünk egy kisfilmet az iskola bejárásáról. Illetve a különböző tanítási órákról is. Ez egy tíz részből álló sorozat volt, amely átlagosan 10 perces. Minden területet bemutattunk, szülők és diákok is beszélnek a fenntartói és igazgatói köszöntők mellett az iskoláról. A központi írásbelire online felkészítőt is tartottunk, ebbe félszázan kapcsolódtak be. A következő nagy feladatunk a február 19-i középfokú iskolába történő jelentkezési lapoknak a leadásával, fogadásával járó teendők. Ezen a napon, 19-én délután az iskolában 17 helyszínen várjuk elbeszélgetésre a református iskola szellemiségéről, célokról a szülőket és gyermekeket. Február 26-án pedig tartunk egy angol, német elbeszélgetést a hat évfolyamosoknak, és a tagozatos osztályokban egy tájékozódó beszélgetést. Négy osztály indítását tervezzük. Egy hatosztályos tehetséggondozó osztályt, két általános tagozatú osztályt és egy magasabb óraszámú matematika-informatika félcsoportos és egy biológia-kémia félcsoportos osztályt szeretnénk indítani.

Lapunk beszámolt a Gimnázium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködéséről. Milyen gyümölcse volt ennek a tanévben?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: A Ludovika program keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől szakmai pályaorientációs segítséget kapunk. Az egyetem szolgál helyszínéül a belügyi rendészeti ismeretek országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjének. Jelenleg négy induló diákunkból három bejutott az országos szóbeli döntőbe, ami azt jelenti, hogy az országból bejutó húsz diákból három a mi gimnáziumunk tanulója. Gőzerővel készülünk az országos döntőre, március másodikán lesz. Óriási lehetőség ez a diákoknak, nemcsak a többletpontok, de maga a részvétel miatt is.

Gratulálunk! Egyben adódik a kérdés, milyen egyéb versenyeredmények születtek?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: Nyilván korlátozottak, de megragadjuk a lehetőségeket, hiszen fontos a tehetséggondozás ezen formája is. A versenyek sorában haladva, Kocsis Szilvia tanárnő felkészítésével, diákjaink a Szegedi Tudományegyetem közjogtörténeti versenyén országos első helyezést értek el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán országos negyedik helyezést ért el egy tanulónk, aki nemzetközi tanulmányok területén versenyzett. Informatika versenyen egy tizedikes diákunk ért el szép eredményt. Online versenyeken is részt veszünk. Szintén a tehetséggondozást támogatják pályázataink. Jelenleg három sikeres Határtalanul pályázatunk van bent, és van egy nyertes külföldi pályázatunk az Erasmus+ programban. Utóbbi egy háromhetes milánói gyakorlat, aminek megnyertük a pályázati összegét, de az utazás eddig nem valósulhatott meg.

Amióta biológia-kémia tagozatos osztályunk is van, természettudományos területen nagyon sikeresen pályázik Mészáros Hermina kolléganőm. Már a második nagy, több mint egymillió forintos pályázatot nyeri el. Jelenleg Boszorkánykonyha néven vesznek rész különböző projektmunkákban.

Ha már a pénz és a támogatás került szóba. A hagyományos időpontban nem rendezhették meg a Gimnázium bálját. Milyen lehetőségek nyílnak azok előtt, akik támogatni szeretnék az intézmény fejlődését, a tehetséges diákokat?

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea: Az elmúlt gazdasági év a munkaközösségek igényei vonatkozásában a mérsékletességről szólt, hiszen önerővel is megvalósítottuk a hét mosdó európai szintűre való felújítását, illetve az egész épület festését. A személyi jövedelemadók egy százalékát nagyon szeretnénk a TALENTUM Alapítványnak kérni, amiből tudunk arra rászoruló, kiváló diákokat támogatni. A jövőre nézve is vannak terveink, hogy miket szeretnénk megvalósítani. A Szülői Közösség most nem tud bált tartani, de a napokban lesz a Szülői Elnökségnek egy értekezlete, és már bírjuk azt az ígéretüket, hogy szeretnék az iskolát egy nagyobb összeggel támogatni, mely kiváló forrása lehet egy modern iskolarádió rendszer kiépítésének. Hálásak vagyunk ezért a felajánlásért. Emellett egyéni szülői felajánlásból a könyvtárba tizenöt személy befogadására alkalmas babzsák kuckót tudtunk vásárolni, ami egy jópofa dolog egy kiscsoportos foglalkozáshoz. Saját erőből is igyekszünk környezetünket szebbé tenni. Terveink között szerepel az épület előkertjének rendbetétele és a kerítés rendbehozása, hogy ezek is méltók legyenek a megújult épülethez és a megújult Hősök teréhez. Továbbá a számítástechnikai parkunkat is szeretnénk fejleszteni. Vannak tehát céljaink, terveink, melyeket Isten kegyelmében bízva szeretnénk megvalósítani.