Döntés született a sportkeretről

girl, basketball, cute

A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ezért a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester döntött a sport támogatási keret felosztásáról a beérkezett javaslatok figyelembevételével. Mint minden döntés előtt, ezúttal is kikérte a polgármester a képviselő-testület és a  szakbizottsági tagok véleményét, javaslatát, ami alapján a döntést meghozta.

A teljes támogatás, összesen 10 millió forint felosztásra került. A Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely Sportegyesület 400.000 Ft, a Nagykőrösi Birkózó Egyesület 400.000 Ft, a Kőrös Judo Egészség Nevelés Segítség Sportegyesület 800.000 Ft, a Nagykőrösi Postagalamb A-14 Egyesülete 100.000 Ft támogatás kapott. A Nagykőrösi Lovas Sportegyesület a sport keretből 800.000 Ft, a MozGo Nagykőrös SE futball és tenisz szakosztályai összesen 1 millió 700 ezer forint támogatást kapott. A Nagykőrösi Lövész Sportegyesület 100 ezer forint, a Helyettük, Értük, Velük Alapítvány 200 ezer forint támogatást kapott. Roma Nemzetiségi Sportnap megszervezésére 100 ezer forint támogatással segítik Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát. A város egyik legsikeresebb sportegyesülete, a Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület a második legnagyobb támogatás kapja, idén 1 millió forintot. A tartalékba helyezett, összesen 4.400.000 Ft felhasználásáról is döntés született, a Ménesi út 5/b. szám alatti ingatlanon megépült klubház és sporttelep védelme érdekében labdafogó háló rendszer, valamint kerítés építése valósulhat meg. A támogatási szerződések megkötése lapzártánkkor folyamatban van. Eredményes versenyeztetést, nagyszerű sportsikereket kívánunk minden sportszervezetnek!

Horváth Tibor

/képünk illusztráció/