Álláspályázati felhívás – jegyző

businessman, success, stairs-6704997.jpg

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármestere

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet a

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

jegyzői

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban a jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelő szakképzettség,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Legalább 5 éves települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat és vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal.
 • A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések megfogalmazása.
 • A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester nyújt, a 06/53/550-301 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal titkárságán (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/17723/2021., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

Döntéshozó: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármestere.

A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt.

Döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2021. december 24.

Helyben szokásos módon – 2021. december 24.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2021. december 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló kitöltött nyilatkozatot a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

Nyilatkozat álláspályázat benyújtásához