MÁR CSAK 1 HÉT! 2022. évi lakossági járdaépítés pályázat kiírása

2022. évi lakossági járdaépítés pályázati felhívása

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez, egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

Pályázati feltételek:

 • Akik 2017. május 1-e után részesültek járdaépítési támogatásban, azok 2022-ben nem részesülhetnek ugyanazon járdaszakaszra támogatásban.
 • A járdát Nagykőrös Város közigazgatási területén belül lévő belterületi ingatlannal határos közterületen kell megépíteni.
 • A járdát akadálymentes kialakítással, minimum 1 m szélességben kell megépíteni, beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. Minden más burkolati anyag (pl.: térkő) esetén a szerkezeti kialakítás megadása a támogatási igény kérelemben rögzítendő.
 • A járda szintjét úgy kell meghatározni, hogy a csapadékvíz szabad elfolyását nem akadályozhatja, annak építésével más ingatlanában kárt nem okozhat.
 • Amennyiben a benyújtott támogatási igény kérelemben megjelölt átépítendő/építendő járdahossz vagy egyéb adat eltér a helyszíni szemle során megállapítottaktól, a pályázatból való kizárást vonhat maga után.
 • Támogatott pályázat esetén, a későbbiekben kiküldött megállapodást, egy eredeti példányban a kézhezvételt követő 10 napon belül vissza kell juttatni, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben a megállapodás nem az előírt 10 napon belül érkezik vissza, az a pályázatból való kizárást eredményezhet.
 • Az építőanyag és/vagy egyszeri kiszállítás díját, kizárólag a Nagykőrös Város Önkormányzat nevére kiállított számlával lehet elszámolni, amelyről részletesen a megállapodás rendelkezik.
 • A járdát legkésőbb 2022. szeptember 23-ig el kell készíteni.
 • A járda elkészültét telefonon (06 53/550-333) be kell jelenteni.
 • Az eredeti számlát legkésőbb 2022. szeptember 23-ig el kell juttatni a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal részére (cím: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.).
 • A bejelentéstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal munkatársa ellenőrzi a járda elkészültét.
 • A teljesítés igazolás kiállításának napjától számított 15 napon belül a Támogatott a támogatást átutalással kapja meg.
 • Ha a járda nem a jelen pályázati felhívásban, valamint a nyertes pályázat esetén kiküldött megállapodásban foglaltaknak megfelelően épül meg, akkor a megállapított támogatás visszavonható.

Figyelmeztetések:

 • A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit.
 • A pályázat benyújtását követően Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal munkatársa felméri a kérelem tartalmának megalapozottságát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 29. péntek 12 óra

A pályázat benyújtás módja és helye:

 • A pályázat Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról tölthető le, a járdaépítési kérelem formanyomtatvány és az adatvédelmi nyilatkozat teljes körű (a nem vonatkozó részek kihúzásával) kitöltésével lehet beadni. A pályázat benyújtásának nincs díja.
 • A pályázatot a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal részére kell postai úton a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. számra, „Lakossági járdaépítés 2022.” címmel ellátva, vagy ezen a címen személyesen benyújtani.

VAGY

Elektronikusan megküldeni, hiánytalanul kitöltve, aláírva, szkennelt formában a zomborizsolt@nagykoros.eu e-mail címre.

A támogatói döntést követően a Nagykőrös Város Önkormányzata tájékoztatást küld a pályázók részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 • Telefonon: 0653/550-333 Zombori Zsolt műszaki ügyintéző
  (H: 7:30-18.00, K-Sze-Cs: 7.30-15.00, P: 7.30-13.00)
 • E-mail: zomborizsolt@nagykoros.eu

Nagykőrös, 2022. március 23.

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

Pályázati felhívás melléklete – kérelem formanyomtatvány 03 17 sz cs

GDPR nyilatkozat járdaépítéshez 2022