2021. évi lakossági járdaépítés pályázati felhívása

children, brothers, boys

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez, egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

Pályázati feltételek:

 • Akik 2016. május 1-e után részesültek járdaépítési támogatásban, azok 2021-ben nem részesülhetnek ugyanazon járdaszakaszra támogatásban.
 • A járdát Nagykőrös Város közigazgatási területén belül lévő ingatlannal határos közterületen kell megépíteni.
 • A járdát akadálymentes kialakítással, minimum 1 m szélességben kell megépíteni, beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. Minden más burkolati anyag (pl.: térkő) esetén a szerkezeti kialakítás megadása a támogatási igény kérelemben rögzítendő.
 • A járda szintjét úgy kell meghatározni, hogy a csapadékvíz szabad elfolyását nem akadályozhatja, annak építésével más ingatlanában kárt nem okozhat.
 • Amennyiben a benyújtott támogatási igény kérelemben megjelölt átépítendő/építendő járdahossz vagy egyéb adat eltér a helyszíni szemle során megállapítottaktól, a pályázatból való kizárást vonhat maga után.
 • Támogatott pályázat esetén, a későbbiekben kiküldött megállapodást, egy eredeti példányban a kézhezvételt követő 10 napon belül vissza kell juttatni, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben a megállapodás nem az előírt 10 napon belül érkezik vissza, az a pályázatból való kizárást eredményezhet.
 • Az építőanyag és/vagy egyszeri kiszállítás díját, kizárólag a Nagykőrös Város Önkormányzat nevére kiállított számlával lehet elszámolni, amelyről részletesen a megállapodás rendelkezik.
 • A járdát legkésőbb 2021. szeptember 17-ig el kell készíteni.
 • A járda elkészültét telefonon (06 53/550-300) be kell jelenteni.
 • Az eredeti számlát legkésőbb 2021. szeptember 17-ig el kell juttatni a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal részére (cím: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.).
 • A bejelentéstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal munkatársa ellenőrzi a járda elkészültét.
 • A teljesítés igazolás kiállításának napjától számított 15 napon belül a Támogatott a támogatást átutalással kapja meg.
 • Ha a járda nem a jelen pályázati felhívásban, valamint a nyertes pályázat esetén kiküldött megállapodásban foglaltaknak megfelelően épül meg, akkor Nagykőrös Város Önkormányzata nem téríti meg a megállapított támogatás összegét a Támogatottnak.

A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit. A pályázat benyújtását követően Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal munkatársa felméri a kérelem tartalmának megalapozottságát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. péntek 12 óra

A pályázat benyújtás módja és helye:

 • A pályázat Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról tölthető le, a járdaépítési kérelem formanyomtatvány és az adatvédelmi nyilatkozat teljes körű (a nem vonatkozó részek kihúzásával) kitöltésével lehet beadni. A pályázat benyújtásának nincs díja.
 • A pályázatot a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal részére kell postai úton benyújtani, a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. számra, „Lakossági járdaépítés 2021.” címmel ellátva.

VAGY

Elektronikusan, hiánytalanul kitöltve, aláírva, szkennelt formában a buzdavid@nagykoros.eu
e-mail címre.

A támogatói döntést követően a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatala tájékoztatást küld a pályázók részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 • Telefonon: 0653/550-334 Búz Dávidot kell keresni munkaidőben:
  (H: 7:30-18.00, K-Sze-Cs: 7.30-15.00, P: 7.30-13.00)
 • E-mailben: buzdavid@nagykoros.eu

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

Kérelem formanyomtatvány + GDPR nyilatkozat ide kattintva letölthető