PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

 

A nagykőrösi újévi koncert elején ünnepi beszédet mondott dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, melyből további részleteket olvashatnak :

 

„Bátran kijelenthetem eredményesen és büszkén zárhattuk a 2019. évet.

Köszönöm minden nagykőrösinek, hogy közösen elérhettük ezeket az eredményeket, köszönöm az egész éves munkájukat, fáradozásukat.

Köszönöm a nagykőrösi családoknak, anyáknak, hogy a gyermekeiket nevelték, hazaszeretetre és embertársaink szeretetére, tiszteletére tanították.

Köszönöm az óvónők, dajkák, tanárok munkáját, hogy óvták, tanították a nagykőrösi gyerekeket, diákokat.

Köszönöm az egészségügyben dolgozóknak, orvosoknak és ápolóknak, hogy odafigyeltek az egészségünkre és leggyengébb pillanatainkban is velünk voltak, támaszt nyújtottak.

Köszönöm a tűzoltóknak, mentőknek, rendőröknek és polgárőröknek, hogy biztonságban érezhettük magunkat.

Köszönöm a nagykőrösi vállalkozóknak, hogy Nagykőrösön munkahelyet teremtettek, tartottak fenn, és munkát adtak, adóforintjaikkal hozzájárultak a város fejlődéséhez.

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal és a nagykőrösi intézmények dolgozóinak a város mindennapi működéséért végzett munkájukat.

Folytathatnám még napestig a sort, kiknek jár köszönet az elvégzett munkáért, áldozatért, amit a hétköznapokban végeztek.

Ahogy ígértük mi is, kérem, hogy Önök is folytassák.

2020-ban is töretlen lelkesedéssel és alázattal folytassuk, mint egy nagy család, melynek szeretett otthona, Nagykőrös.”

 

 

Dr. Körtvélyesi Attila: „Köszönöm Nagykőrös, hogy tovább lüktetsz, élsz és erőt adsz a mindennapokhoz az itt élőknek a mindenható Isten kegyelméből. Az idei évben is össze kell tartanunk, nekünk értékteremtő nagykőrösieknek az utánunk jövő generációk és a haza érdekében.”

 

 

„A 2019-es esztendőben Nagykőrös megmutatta: hisz a szeretet erejében, mely mindent legyőzhet. A szeretetre alapozunk, szeretettel építünk és a szeretet segítségével védjük meg értékeinket. A szeretet felbonthatatlan szövetséget hoz létre közöttünk, az értékteremtő nagykőrösiek között. (…)

 

2019-ben Nagykőrös lakossága kétszer is kiállt az értékek védelme és a megkezdett munka folytatása mellett. A májusi európai parlamenti választáson a magyarság értékeinek és hagyományainak védelme, a függetlenség megőrzése mellett tette le a voksát. Egyértelműen kimondtuk: Szeretnénk, ha az európai értékrend nem a magyar egyediségek feladását jelentené, hanem a magyar múlt és jövőkép elfogadását más európai nemzetek részéről.

 

Az októberi önkormányzati választáson városunk sorsáról döntöttünk az elkövetkező 5 évre. A jövőt illetően egyértelmű döntést hozott Nagykőrös: a folytatásra voksolt. Mindannyian látjuk a megkezdett a munkát és annak eredményeit, és bízunk a további eredményességben. Köszönjük, hogy kiálltak mellettünk, és ígérjük, nem fogunk csalódást okozni az elkövetkező években sem.

 

Sajnos, néhányan továbbra sem tudják elfogadni a választási eredményt. Egyesek nem értik, hogy nem csak ők alkotják Nagykőröst, hanem mi is. Nem engedhetjük, hogy elvegyék és kisajátítsák városunkat hangoskodásukkal, méltatlankodásukkal. Az értékteremtő közösségnek, nekünk, össze kell fognunk, és nap mint nap, ki kell állnunk egymás mellett, meg kell védenünk Nagykőröst, nekik pedig el kell fogadni méltósággal a választás eredményét, és reméljük, mihamarabb belátják, az élet legfontosabb célja az értékteremtés. (…)

 

2020-ban számos feladat vár ránk. Még inkább rólunk, Nagykőrösiekről kell, hogy szóljon, még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a hétköznapok könnyebbé és egyszerűbbé tételére. (…)

 

Az idei évben befejezésre kerül a Kinizsi sportöltöző és klubház, több száz sportolónak, köztük sok gyermeknek, a kor követelményeinek megfelelő, öltözködési körülményeket biztosítva.

 

Elkészülnek a Kálvin téri piac körül futó városi fenntartású útszakaszok, melyek a piaccsarnokhoz méltó megközelítést biztosítanak.

 

Folytatjuk a kerékpárút építést Cegléd irányába, biztonságosabbá téve ezzel a Bokros dűlőben és Tázerdő dűlőben lakók életét, különösen a biciklivel járó gyerekek közlekedését.

 

Az idei évben elkészül az Október 23-a téri lakótelep, Gyopár utca felőli részén, a parkoló rendbetétele, megújítása. (…)

 

Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a csapadékvízhálózat kiépítésére, melynek egyik lépcsőfoka az idei évben megvalósul nagyjából 300 millió forintból, és tovább kell folytatnunk a hálózat kiépítését.

 

Az elmúlt évtizedben a város úthálózata szinte teljes egészében aszfaltossá vált. Mostantól a korábban aszfaltozott utcák karbantartására, javítására, és bizonyos helyeken az újraaszfaltozásra kell koncentrálnunk.

 

A város úthálózata mellett beszélnünk kell a város megközelítését biztosító utakról. Mindannyiunk előtt ismert a Kecskemét és Cegléd felé menő 441. számú út és a Pesti út nem éppen megfelelő állapota. A 441-es út Nagykőrös és Kecskemét közötti szakaszának megújítási tervezése zajlik, valamint a Téglagyári úti kereszteződésnél a lámpás helyett egy körforgalom kerülne betervezésre. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezen útszakaszok felújításra kerüljenek az állam részéről. Többször jeleztük már az útszakasz felújításának fontosságát, és a Pesti utat illetően is készülnek a tervek, de szeretnénk, ha a tervasztal után meg is valósulnának az elképzelések.

 

A megújult utak sokat segítenének a további munkahelyteremtésben. A Befektetőbarát címet elnyertük 2016-ban, viszont kötelességünk is megtartani és ahhoz illően gondolkodni a jövőben is. Továbbra is segítenünk kell elsősorban a nagykőrösi vállalkozókat a további bővítésben, hozzájárulva ezzel minél több nagykőrösi család helybeni munkalehetőségéhez, megélhetésüket biztosítva ezzel. Valamint minden lehetséges eszközzel azon leszünk, hogy minél több befektetőt tudjunk idecsábítani, letelepíteni. (…)

 

Folytatni kell a Kálvin tér rendbetételét és a körfogalom megépítését. A terveket az önkormányzat elkészítette, viszont ezek már állami tulajdonban vannak és az állam segítsége nélkül szintén nem fog menni. Reméljük, hogy mihamarabb megvalósításra kerülhet a Kálvin tér teljes rehabilitációja, jobb és biztonságosabb közlekedést nyújtva, valamint megfelelő számú parkolóhelyet biztosítva. (…)

 

Szeretnénk, ha Nagykőrösön újra működne strand. Jelenleg az állam tulajdonában áll az egykori strand, melynek üzemeltetésére közös megoldást kell találnunk, amennyiben az állam is lát rá lehetőséget. Igyekszünk az idei évben is lépéseket tenni, hogy újranyithassuk a strandot, mint ahogyan a mozit is újranyitottuk.

 

Szeretnénk a jövőben, pályázati források segítségével az SZTK vagy a Városi Könyvtár épületét is megújítani, valamint az egyéni sportágak, például judo számára megfelelő helyet kínáló sportcsarnokot kialakítani.

 

Számos álom és terv, melyről félve beszél az ember, de világosan látszik: még többet kell lobbiznunk, még többet kell dolgoznunk, még inkább szükségünk van az állam segítségére, mert az állam tulajdonában lévő épületek, területek rendezése, nélküle, nem sikerülhet. Fel kell hívnunk az állam figyelmét a fenti hiányosságok pótlására, mélyebb közös gondolkodásra, hogy továbbra is fejlődhessen Nagykőrös.

 

Véleményem szerint a 2010-es években dr. Czira Szabolcs polgármester vezetésével, és a polgári oldal értékeit valló önkormányzati képviselőkkel felkészítettük Nagykőröst a 2020-as évekre, viszont nem dőlhetünk hátra. Nekünk értékteremtőknek, összefogva, fel kell készítenünk a várost a 2030-as évekre is, az újabb kihívásokra, hiszen a világ állandóan változik és az marad életben, aki tud alkalmazkodni. (…)

 

Köszönöm Nagykőrös, hogy tovább lüktetsz, élsz és erőt adsz a mindennapokhoz az itt élőknek, a mindenható Isten kegyelméből. Az idei évben is össze kell tartanunk nekünk, értékteremtő nagykőrösieknek az utánunk jövő generációk és a haza érdekében. (…)

 

Isten áldja Nagykőröst, és minden benne élőt. Egészségben, erőben, sikerekben és szeretetben gazdag Boldog Új Évet, Nagykőrös!” – zárta ünnepi beszédét dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester.

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz