PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

ÖH.: Egy több mint 650 éve városi rangú településen nem csoda, ha nagy érdeklődés kíséri az új jegyző kinevezését. Az emberek mindennapos ügyeik, hivatalos dolgaik jelentős része miatt kerülnek kapcsolatba a Polgármesteri Hivatallal, adódik a kérdés: Milyen a jó Polgármesteri Hivatal Dr. Nagy Lajos szerint?

 

Dr. Nagy Lajos: Tapasztalataim szerint akkor működik jól egy közigazgatási szerv, ha azt jól felkészült, konstruktív szakmai menedzsment vezeti. A polgármesteri hivatali menedzsmentnek az operatív részét képezi a jegyző, az aljegyző és az irodavezetők. Ma már a közigazgatás szerveivel szemben is jogos elvárásként fogalmazódik meg, hogy versenyképes, hatékony, teljesítményorientált és minőséget biztosító tevékenységet fejtsen ki a jogszerűség és a szakszerűség mellett. Ennek egyik fontos eleme a kulturált ügyintézés, ügyfélfogadás, mely a szolgáltató közigazgatás útján érhető el. Ugyanakkor a hatóság szolgáltató funkcióját nem szabad az ügyfeleknek túlértelmeznie, hiszen a hivatal nagyrészt közhatalmi feladatokat lát el, amelyek a jogszabályokban meghatározott protokollokon alapulnak. A kölcsönös tiszteletadás fontos és úgy gondolom, az emberséges bánásmód, a gyors, segítőkész hozzáállás mindenkit megillet. Lényeges az információk megfelelő áramlása, a közös megbeszélések, melyek a jó munkahelyi légkör megteremtése mellett az egységes szakmai látásmód kialakulására is alkalmat teremtenek.

 

ÖH.: A jogszerű és szakszerű ügyintézést említette. Ehhez egy hivatal életében is elengedhetetlen, hogy naprakész tudással rendelkezzenek az ott dolgozók. Itt van előttünk a szakmai önéletrajza és ebből is jól látható, hogy önmagára nézve is érvényesíti az elvárást. Ha csak az utolsóként teljesített továbbképzéseit nézzük, 2019-ben egyebek mellett az Önszervező Önkormányzat – önkormányzati tőkevonzás, Önszervező Önkormányzat - önkormányzati településirányítás, Hungarikumok és nemzeti értékvédelem címszavakat olvashatjuk.

 

 

Dr. Nagy Lajos: Véleményem szerint ne várjunk el a kollégáktól többet, mint amit magunk is megteszünk. Éppen ezért természetes, hogy képzem magam, ahogy nagy gondot fektetek a kollégáim szakmai tudásának, igazgatási rendszerelméletének, jogértelmezési képességeinek fejlesztésére is. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy nem nekem kell a „legokosabbnak” lennem. Kinek-kinek a saját szakterületén kell a legtöbbet kihoznia magából. Az összeadódó tudások adják a Hivatal erejét és ez adja meg a presztízsét is. Arra törekszem, hogy a kollégáim megfelelő szakmai felkészültséggel, egészséges önbizalommal, kreatív és proaktív hozzáállással rendelkezzenek.

 

ÖH: A Hivatal munkájának jelentős részét képezik az önkormányzati döntések előkészítései, végrehajtási folyamatai. Miként tekint ezen feladatokra?

 

Dr. Nagy Lajos: Egy település akkor működik megfelelően, ha a már említett hivatali szakmai stáb jól és konstruktívan tud együttműködni a demokratikusan választott politikai menedzsmenttel (erre egyébiránt törvény is kötelezi!), azaz a polgármesterrel, az alpolgármesterekkel, a képviselő-testülettel és annak bizottságaival. A jegyzőnek, sajátos kettős jogállására tekintettel, egyszerre kell megfelelnie egyik oldalon a képviselő-testület, illetve a polgármester irányítási körébe tartozó önkormányzati, valamint a másik oldalon a kormányhivatal, és más szakmai szervezetek által felügyelt közigazgatási szakmai elvárásoknak. Ezeket a jól lehatárolt feladatmegosztások, illetve a hivatali és politikai menedzsment által meghatározott közös célok (gazdasági program, fejlesztési terv) segítenek összeegyeztetni. Ez a közös cél pedig nem lehet más, mint Nagykőrös fejlesztése, értékeinek gyarapítása és azok minél szélesebb körben ismertté tétele; egy élhető, a jövő kihívásaira felkészült város működtetése.

 

ÖH: Úgy tudjuk, szabad idejében szívesen sportol, focizik és lefutotta a maratoni távot is. Tett-e újévi fogadalmat, akár a csapatmunkára, akár a hosszútávú egyéni kihívásokra vonatkozóan?

Dr. Nagy Lajos: A sportot több szempontból is fontosnak tartom.  Szent-Györgyi Albert szavaival élve:

„Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe… a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”, a nemes küzdelem szabályaira.”

De a kérdésre válaszolva: nem tettem újévi fogadalmat. Nem szoktam. Igyekszem úgy élni, hogy mindig azt tegyem, amit helyesnek vélek, és akkor tegyem meg, amikor az szükséges.

És szerencsére fogynom sem kell :)

 

48 éves jogász. Sorkatonai szolgálata után a Vám- és Pénzügyőrségnél helyezkedik el és halad előre a szervezet ranglétráján. 2000-2002-ig a Ceglédi Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodáján médiareferens. 2002-ben a jogi egyetem befejezése után eredményes pályázatát követően egy évig vezeti a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási és Okmányirodáját. 2003-ban sikeresen pályázik a ceglédberceli jegyzői álláshelyre. 2008 és 2019 között a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, ahol irányítása alá tartozott 6 évig a Hatósági iroda, majd az utóbbi öt évben az újonnan felálló Beruházási és Közbiztonsági Iroda.

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz