PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 2018. szeptember 9-én 17 órától a Cifrakert nagyszínpadán adták át a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat Dévaványai-Halasy Erika Mária pedagógus, Lovasné Horváth Jozefa Csilla gyógypedagógiai asszisztens, Pavolek Erzsébet Sára óvodapedagógus, Rab Balázs és felesége, Rab Balázsné sz. Bot Ilona Mária nagykőrösi vállalkozók, Varga Irén fényképész mester részére. 

 

Képgaléria IDE kattintva


 

Dévaványai-Halasy Erika Mária pedagógus

 

Dévaványai-Halasy Erika Mária 1960-ban született Nagykőrösön. Anyai ágon tősgyökeres nagykőrösi; édesapja Budapestről, nemesi családból származik. Kisgyermek kora óta tanítani szeretett volna. Diákéveit az Arany János Általános Iskolában, majd az Arany János Gimnáziumban töltötte. Osztályfőnökei, tanárai pedagógiai munkája, gyerekszeretete példa volt számára és megerősítette hitében.

 

Képesítés nélküli nevelőként az Arany János Általános Iskolában kezdte pályafutását, majd elvégezte Zsámbékon a tanítóképzőt és diplomát szerzett.

Jelenleg a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Közösségét erősíti tudásával.

Számos tanítványa szerzett alap,- és középfokú nyelvvizsgát német nyelvből az évek folyamán.

 

1986-ban Kiváló munkájáért kitüntetésben részesült. 2014-ben a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola közössége Kossuth-emlékérmet adományozott számára. Szintén 2014-ben, majd 2015-ben és 2017-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elismerő oklevelét is megkapta.

 

Egy leánygyermek boldog és büszke édesanyja.

 

Saját szavaival élve:

Pedagógiai hitvallásomat Német László gondolata fejezi ki a legjobban:

„ Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántjait szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

Ennek szellemében végeztem tanítói munkámat. Tehetséges tanítványaim szárnyaltatása városi, megyei, országos tanulmányi versenyeken kiváló helyezéseket hozott. Ezzel is öregbítve városom és iskolám hírnevét.

Ha újra pályaválasztás előtt állnék, szintén ezt a hivatást választanám. Hiszen a legcsodálatosabb dolog látni, hogyan jutnak el a gyerekek a tudás birodalmába. Érezni szeretetüket, ragaszkodásukat.’

 

Ebben a tanévben nyugdíjba vonul. Visszatekintve az elmúlt 40 tanévre: nevelő-oktató munkáját a szakma iránti feltétlen elkötelezettséggel, szorgalommal, gyermekszeretettel, felelősségérzettel, szakmai hozzáértéssel végezte diákjai érdekében, az iskolavezetés és szülők elégedettségére.

 

Példaértékű, értékteremtő munkájáért, magas szintű szakmai elhivatottságáért, az iskolában tanuló diákokért végzett lelkiismeretes, odaadó, közösségépítő és szolgálatkész tevékenységének elismeréséért, városunk hírnevének öregbítéséért, a Nagykőrös Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat adományozza Dévaványai-Halasy Erika Mária részére.

 

 


 

LOVASNÉ HORVÁTH JOZEFA CSILLA GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 

Lovasné Horváth Jozefa Csilla Nagykőrösön született 1962. február 6-án. Tanulmányait a nagykőrösi Arany János Általános Iskolában kezdte, ahol édesanyja, Horváth Józsefné Nagy Etelka tanított közel 40 éven át.

 

Kecskeméten a Bányai Júlia Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett 1980-ban.

 

Ezt követően a Magyar Honvédségnél helyezkedett el polgári alkalmazottként. Nagyobbik gyermeke születése után, 1986 októberétől a Nagykőrösi Városi Tanács Igazgatási Osztályán gyámügyi előadóként tevékenykedett.

 

Ekkor már folytak az előkészületek a Nagykőrösi Városi Tanács Nevelési Tanácsadójának megalakítására, amikor az intézmény leendő vezetője megkereste, hogy szeretne-e adminisztrátorként az új intézmény munkatársa lenni.

 

Az intézmény profilja felkeltette az érdeklődését és igent mondott, így 1987. január 16-ától, a Nevelési Tanácsadó megalakulása óta az intézmény munkatársa.

 

Időközben pedig felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szerzett.

 

Munkája az eltelt 31 év alatt nagyon sokrétű volt, mint például adminisztrációs feladatok, szervezés, intézményekkel, szülőkkel és gyermekekkel való kapcsolattartás, pályázatok írásában való aktív közreműködés, valamint 10 éven át végzett korai fejlesztést.

 

Saját elmondása szerint: Az intézményünket felkeresőkkel való első beszélgetés során nagyon fontos számomra, hogy megértő odafordulással, mielőbb orvosoljuk a problémákat, hasznos tanácsokkal lássuk el és a megfelelő szakemberhez irányítsuk gyermekeiket. Mindig öröm számomra, amikor megértésre és megoldásra találnak, megnyugodva távoznak.”

 

Példaértékű, értékteremtő munkájáért, magas szintű szakmai elhivatottságáért, közösségépítő, szolgálatkész tevékenységéért, városunk hírnevének öregbítéséért, a Nagykőrös Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat adományozza Lovasné Horváth Jozefa Csilla részére.

 


 

PAVOLEK ERZSÉBET SÁRA ÓVODAPEDAGÓGUS

Pavolek Erzsébet Sára óvodapedagógus nagysága szerénységében, munkája iránti alázatában, a gyermekek iránti odaadó, feltétel nélküli szeretetében rejlik. Több mint 40 éven át szívvel-lélekkel, nagy hivatástudattal nevelte a nagykőrösi és környékbeli gyermekeket.  

Egy tősgyökeres nagykőrösi család legfiatalabb, hetedik gyermekeként született.  A helyi gimnázium óvónőképzőjében végzett óvónőként, majd munkáját a Kazinczy utcai óvodában kezdte 1977-ben.

 Közben férjez ment és 1979-ben megszületett leánya, Beatrix, majd 85-ben fia, György. Mára már négy unoka büszke nagymamája.

Később az Eötvös Károly utcai óvodába térhetett vissza, ahol nyugdíjazásáig maradhatott is. Szerencsésnek tartja magát, hogy szinte egy intézményben tölthetett el 40 évet. Jelenleg délutánosként vállal munkát.

Tudását folyamatosan gyarapította, óvónőképzős hallgatók gyakorlati képzésének vezetője volt, továbbképzéseket vezetett, vagy éppen fiatal pedagógusok mentora lehetett. Hosszú éveken keresztül vitte egyedül a csoportokat, egy személyben vállalta fel a gyermekek nevelését, fejlesztését.

 Mindeközben, 1988-ban levelező tagozaton, a Kecskeméti Főiskolán, a tanító- és óvónőképzőben óvónői szakon szerzett diplomát, majd 96-ban szintén Kecskeméten az egészséges életmód szakot is elvégezte. 2001-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karának fejlesztőpedagógusi szakán szerzett másoddiplomát. Továbbképzéseken is rendszeresen részt vett. Cikke megjelent az Óvodai Nevelés című folyóiratban Sikeres és sikertelen együttműködés címmel.

Saját szavaival élve: „A feltétel nélküli szeretet a kulcs a gyermekekhez . A mai napig a gyermekek között érzem igazán jól magam, velük találom meg legjobban a közös hangot. Munkám fő pillérei a gyerekek pozitív értékelése, megbecsülése, feltétel nélküli elfogadása, a rájuk fordított idő. A szóbeli dicséret, az érintés, a simogatás, mind-mind a gyermek pozitív fejlődése szempontjából elengedhetetlenül fontosak. „

Példaértékű, értékteremtő munkájáért, magas szintű szakmai elhivatottságáért, a gyermekekért végzett lelkiismeretes, odaadó, közösségépítő és szolgálatkész tevékenységének elismeréséért, városunk hírnevének öregbítéséért, a Nagykőrös Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat adományozza Pavolek Erzsébet Sára részére.

 


 

Rab Balázs és felesége, Rab Balázsné született Bot Ilona Mária

nagykőrösi vállalkozók

Mindketten Nagykőrösön, tősgyökeres családban születtek.

Rab Balázsné családi vállalkozásuk elindítása előtt több mint 30 évet dolgozott nagykőrösi papírboltban ÁFÉSZ kereteken belül, hiszen ezt a szakmát is sajátította el papír-írószer tanulóként itt Nagykőrösön, majd 1968-ban egyszemélyes papírbolt-vezetőnek nevezték ki. 1970-től a Kecskeméti út 7. szám alatt 30 éven át üzletvezetőként dolgozott.

 

Mivel közgazdasági technikus és pedagógiai végzettségre is szert tett, rendszeresen voltak tanulói az üzletben, köztük olyan is, aki Ilona oktatásával országos díjat nyert.

 

1990 óta dolgozik együtt férjével, Rab Balázzsal, majd 2001-től egyéni vállalkozók lettek, és családi vállalkozás keretében, két gyermekükkel együtt, Rab Attilával és Lázárné Rab Andreával megalapították a Família Papír Kft.-ét, a Kecskeméti út 6. szám alatt. Mi nagykőrösiek már jól ismerjük ezt az üzletet, ahol mindig udvarias kiszolgálásban részesül gyerek vagy felnőtt egyaránt.  Az áru mellé mindig kapunk egy-egy kedves szót és mosolyt ráadásul, a vásárlót megbecsülő kereskedelmi szellemiségnek megfelelően.

 

A későbbiekben vállalkozásukat a papír és írószer mellett higiéniai termékekkel bővítették. Ezen termékek népszerűsége, Rab Attila ügyvezetősége alatt olyan magas, országos szintre emelkedett, hogy forgalmazásukhoz már emelőhátfalas teherautókra van szükség. Mindebben nagy segítségükre van az Ádám László utca 16. szám alatt található raktárhelyiségük, ahol az áruforgalmi tevékenységet bonyolítják.

 

2015-ben vállalkozásukat a NAV is kitüntette ’Kiváló vállalkozó’ címen.  Közben már négy unoka büszke és boldog nagyszülei.

 

Mára már főként gyermekeik, Attila és Andrea viszik tovább a családi vállalkozást az újtechnikák alkalmazásával, a tradicionális kereskedői hagyományok megőrzésével együtt.

Példás, értékteremtő munkájukért, magas szintű szakmai elhivatottságukért, közösségépítő, szolgálatkész tevékenységükért, a Nagykőrös Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat adományozza Rab Balázs és felesége, Ilona részére.

 


 

VARGA IRÉN FÉNYKÉPÉSZ MESTER

 

Varga Irén Cegléden született 1954-ben, tősgyökeres nagykőrösi családban. A fotózás iránti vágy már gyermekkorában megszületett benne, felkeltette ugyanis kíváncsiságát, hogy hogyan készül el egy fénykép.

 

Általános iskolai tanulmányait 1968-ban fejezte be kitűnő eredményekkel. Mivel akkoriban helyhiány miatt nem vették fel fényképész tanulónak, így a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában érettségizett konzerv- és hűtőipari szakon. 

 

1968-ban, az intézményben induló fotószakkörön Inkei István tanár úr vezette be őt a fotózás rejtelmeibe, majd 1970-től Botocska Péter fotóművésztől szerzett magas szintű szakmai tapasztalatot.

 

Szintén 1970-ben, a Pest megyei Hírlaptól kapta meg első újságírói igazolványát. Rendszeresen szerepelnek fényképei a nagykőrösi újságokban, de a környező települések kiadványaiban is.

 

Az érettségit követően, a Nagykőrösi Konzervgyár fotólaborjában, a Városgazdálkodási Vállalat fényképészetében fotósként tevékenykedett.

 

A fényképész szakvizsgát végül magánúton, 1977-ben tette le, majd 1981-ben megszerezte a mestervizsgát is.  1991 óta  egyéni  vállalkozóként dolgozik, valamint elnökségi tagja lett a Nagykőrösi Ipartestületnek.   Mottója: Iparosok becsülete a szakma szeretete.

 

Hivatásáról saját elmondása szerint: „Nagyon szeretem a szakmám, ami egyben a hobbim is. A jó pillanatok elkapásával szeretek örömet okozni mindenkinek. Addig szeretnék dolgozni a szakmámban, ameddig igényt tartanak rá…”

 

Varga Irén fényképész mester aktívan vesz részt Nagykőrös közösségi életében, munkájával hosszú évtizedek óta népszerűsíti a város hírnevét öregbítő turisztikai vonzerejű rendezvényeket.

 

Két fiúgyermek büszke édesanyja, és nyolc unoka boldog nagymamája.

 

Példaértékű, értékteremtő munkájáért, magas szintű szakmai elhivatottságáért, közösségépítő, szolgálatkész tevékenységéért, városunk hírnevének öregbítéséért, az utókor számára a településünkön rejlő számtalan érték megörökítéséért, a Nagykőrös Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat adományozza Varga Irén részére.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz