PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Döntött a képviselő- testület- Nagykőrös Város Önkormányzata 557.655.315 Ft támogatást biztosít a csatornaberuházásban érintett háztartások számára

 

A csatornaberuházásban érintett érdekeltségi egységek tulajdonosai összességében a fenti összeget kapják meg támogatásként Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő- testületének döntése alapján. Ez a határozat rendkívüli ülésen, augusztus 9-én született meg. Ennek megfelelően a Nagykőrösi Víziközmű Társulat részére 557.655.315,- Ft, azaz Ötszázötvenhétmillió-hatszázötvenötezer-háromszáztizenöt forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, írásbeli elszámolási kötelezettség mellett. Ezzel számol el a tagok felé a Társulat. Mindez a nagykőrösi városvezetés, Dr. Czira Szabolcs polgármester lobbitevékenységének eredményeképpen jön létre.

 

A Támogatási szerződés-tervezet előkészítése, egyeztetése a társulattal megtörtént. Az önkormányzat a támogatási összeget a Társulat részére a Támogatási szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően kívánja biztosítani. A Támogatási szerződés-tervezet előzetes véleményezés céljából megküldésre került a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (továbbiakban: TVI) részére is. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy a társulat döntéshozó szerve jóváhagyja a szerződés-tervezetet és felhatalmazza az IB elnökét a szerződés aláírására. Ezt követően kerülhet sor a támogatási összeg átutalására a Társulat részére. A Társulat a támogatást a társulati tagokkal történő elszámoláshoz használhatja fel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

A támogatást Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testületének Nagykőrös Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „13. 56/2017. (V. 25.) önkormányzati határozathoz kapcsolódó céltartalék” terhére biztosítják. A képviselő-testület jóváhagyta a Támogatási szerződés-tervezetet, és felhatalmazta Dr. Czira Szabolcs polgármestert a szerződés aláírására.

ÖH

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz