PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

A városszerte ismert „Gépgyártó KTSZ” 1991-ben történt szétválásával hat kisszövetkezet alakult. Az új szervezetek egyike volt a gépgyártást folytató Általános Gépgyártó Ipari Szövetkezet, az ÁGISZ. A szétválásban bízva remélte mindenki, hogy ezzel kivédik a nagymértékű piacvesztést, a belföldi konzervipar hasonló piacvesztéséből bekövetkezett megrendeléshiányt.  A szétválás a termelő területek meghagyása mellett, és az alapító tagok vagyona arányában történt meg. Az új szervezetek hasonló utat jártak be, mindegyiküknek hasonlók voltak a problémái, döntően a munkaellátottság hiánya okozott gondot.

 

 

Az elkövetkező pár évnek a túlélés volt a reménye. Az ÁGISZ talpra állásában, későbbi fejlődésében meghatározó volt a Bonduelle francia konzervgyár beindulásának és folyamatos innovációjának. Az új követelmények jelentős fejlesztéseket indítottak el. Az új, nagyobb teljesítményű, üzembiztosabb gépek a többi, később privatizált gyárakban is alkalmazásra kerültek. A Globus Zrt., Debreceni, Békéscsabai, Heinz Kecskeméti Konzervgyárak voltak a fő vevőink.

 

Az ÁGISZ Szövetkezet fő tevékenysége a gyártás volt, a fejlesztések a gyártás irányítása mellett szinte „másodállásban„ történtek. A kilencvenes évek közepétől mind a pénzügyi helyzetünk, mind a megrendelések kedvezően alakultak, sőt jelentős tőketartalékokat halmoztunk fel. A volt Téglagyári telephelyen a nyolcvanas évek elején megépített nagy alapterületű üzemrész nagyrészt az ÁGISZ tulajdonába került. A Szolnoki úti telephelyen sajnos minden fejlesztési lehetőség kizárt volt. A javuló piaci helyzet, és a tőketartalékok azonban új beruházás elkezdését tették lehetővé.

 

Az ÁGISZ Vezetősége és tagsága 1998-ban eldöntötte a „Téglagyári” telephely teljes tulajdonának megvásárlását, illetve az elképzelt termelő terület, és az új szociális- és iroda épület építését. Az új telephelyen kezdtük az új évezredet 2000-ben. A megrendelések számának, értékének, valamint az újabban gyártott gépek méreteinek növekedése indokolta, és utólag igazolta a tagság döntését.

 

 

Az újonnan kifejlesztett gépek, nagy vonalak a szovjet utódállamokba is alkalmazásra kerültek. Szállítottunk gépeket Belorussziába, Moldáviába, Lengyelországba, Bulgáriába, Szlovákiába.

 

A politika is befolyásolta az ÁGISZ életét. A Szövetkezeti törvény esetleges módosítása hátrányosan érintette a dolgozó szövetkezeti tagokat, e hátrányt szervezeti változtatással igyekezett a tagság semlegesíteni. Az új szervezeti forma lehetett Kft vagy Részvénytársaság. Az utóbbi mellett döntöttünk, mert ez a szervezeti forma áll legközelebb a szövetkezetihez. Ez erősíti a dolgozók érdekeit. Az Rt-be be nem lépő, de tovább munkaviszonyban maradt dolgozók üzletrészeit 100%-os árfolyamon visszavásárolta az Rt. A visszavásárolt részvényekből dolgozói részvényt biztosított az ÁGISZ Zrt. a munkaviszony idejére.

 

A változó beruházási politika hullámzóvá tette a megrendelések évenként változó volumenét, melyet dolgozói létszámváltozás is követett. Ezt a tendenciát sajnos egyre nehezebb volt követni, ezért a gyártmányfejlesztést, és a termelést az előmunka igényének csökkentése irányába kellett változtatni.

 

Az ÁGISZ Zrt. kizárólag nagykőrösi polgárok tulajdonában van.

 

Az Európai Közöspiac új lehetőségeket nyitott. A megrendelői igényeknek megfelelően fejlesztett célgépeket az ÁGISZ Zrt. a papíriparon belül a belföldi és külföldi piacra is, melyek vásárlóink megelégedésére üzemelnek. Szállítottunk Ausztriába, Szlovákiába, Németországba, és várhatóan Ázsiába is fogunk, ezzel újabb piacot hódíthatunk meg.

 

 

Az ÁGISZ Zrt. elmúlt 25 éve a változó eredmények ellenére is sikeres volt, mert van és működik, elismert a magyar piacon. 25 év hosszú idő, hisz az akkori alapítók egy része 40-45 éves volt akkor. Ma már nyugdíjasok vagy nyugdíj előtt állnak.

 

Mi is volt ennek az eredménynek a fő meghatározója? Az ÁGISZ megalapítása önkéntesen, bizalom és remény alapján történt. Az ÁGISZ 25 éves működését, a dolgozók és a vezetők azonos szemlélete, a jó szakmai összetételű dolgozói kollektíva együttműködése, a megbízhatóság, érdekazonosság határozta meg.

 

Az ÁGISZ Zrt. őrzi szellemében és szakmai értékében, szemléletmódjában azt, amit 1952-ben az alapítók példamutatásukkal ránk hagytak.

 

Köszönet és elismerés az alapítóknak, és minden dolgozónak, aki az elmúlt 25 évben munkájával hozzájárult az ÁGISZ Zrt. fennmaradásához, fejlődéséhez.

 

 

 

                                                                                               ÁGISZ Zrt. Igazgatósága

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz