PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

fki

 

2017. évi lakossági járdaépítés pályázati felhívása- Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

 

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

 

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

 

További kiírás IDE kattintva

 

 

IDE kattintva letölthető a formanyomtatvány a pályázathoz

 


 

 

 

A 2000-1/2017. számú előterjesztés melléklete

 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

(2017. I.)

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

 

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2017. évben is.

 

Teljes kiírás IDE kattintva elérhető

Pályázati adatlap letölteéséhez kérjük, kattintson iDE

Eredményes pályázást kívánunk!

 

Képeinken a Czira- Kovács Lajos utcában található patinás polgári kúria felújítás előtt, illetve utána

 

 


 

 

 

 

Pályázati felhívás -  NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA -  (2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)  a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében  értékesíti az 1/1-ed tulajdonában  álló Nagykőrös, 626 helyrajzi számú Kossuth L. u. 7. szám alatti városközponti kivett lakóház, udvar megnevezésű településközpont vegyes terület (Vt-V) városközponti övezetbe tartozó helyileg védett ingatlanát a jövőbeni funkció megkötése nélkül.

Teljes pályázati felhívás szövege IDE kattintva elérhető


 

Pályázati felhívás -  NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - A 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)  a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében  értékesíti a tulajdonában  álló Nagykőrös, 4632/A/4 helyrajzi számú a város központi társasházban 341/1000 tulajdoni hányadot képező, összesen 112 m2 területű üzlet megnevezésű településközpont vegyes terület (Vt-V) védett városközponti  övezetbe tartozó Encsi u. 2. szám alatti épületrészét - a hozzá tartozó különálló tárolóval mindösszesen 122,57 m2 - a jövőbeni funkció megkötése nélkül.

Teljes pályázati kiírás IDE kattintva elérhető


 

 

FELHÍVÁS

„NAGYKŐRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2016.” cím odaítélésére

történő javaslattételre

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés értelmében „Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai keretében minden évben „Nagykőrös Város Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedő eredményeket elért sportemberek részére”. Fenti rendelet (2) bekezdése szerint: A „Nagykőrös Város Év Sportolója” címet kiérdemlő személyt az önkormányzat szakbizottsága minden évben február hónapban titkos szavazással választja meg jelölések alapján, illetve saját kezdeményezésére mindkét nemben külön-külön, felnőtt és ifjúsági kategóriákban.

Jelen felhívás „Nagykőrös Város Év Sportolója 2016.” cím odaítélésére való javaslattételre szól:

Javaslat az alábbi kategóriákban nyújtható be:

 • Felnőtt női
 • Felnőtt férfi
 • Ifjúsági női
 • Ifjúsági férfi

A javaslattételhez szükséges ADATLAP letölthető a www.nagykoros.hu oldal Főoldaláról, valamint személyesen is kérhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) portáján, valamint a fsz. 2-es irodában.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • a felterjesztett személy nevét, életkorát,
 • a felterjesztett személy részletes sportpályafutását, eredményeit,
 • a kategória megnevezését,
 • a javaslattevő nevét.

A javaslattétel határideje: 2017. január 20. (péntek) 12.00 óra

A javaslatok az alábbi címen nyújthatók be:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

e-mail: beretvasjudit@nagykoros.eu

Elbírálás: A cím odaítéléséről Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága titkos szavazással dönt.

A határidő után érkezett javaslatok nem kerülnek elbírálásra.

 

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

 

Pályázati adatlap IDE kattintva 

 

Adatlap WORD formátumban IDE kattintva

 


 

 

 

Megjelent, elérhető a „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2017.” fotópályázat kiírása!

 Fotó: Pesti Gerzson

Pályázati felhívás

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére

„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2017.” elnevezéssel

 

Pályázat célja:

Nagykőrös izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatása pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, valamint a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése.

 

A pályázatok elbírálására három témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt):

 

 1. „Nagykőrös természeti értékei”
 2. „Nagykőrösi emberek”
 3. „Épített örökség Nagykőrösön”

 

Témakörök kifejtése:

 

 

 1. „Nagykőrös természeti értékei” témakör kifejtése:

Nagykőrös „Zöld város az ország szívében!” És valóban: városunk határa bővelkedik természeti értékekben. Ezen természeti értékek lehetnek értékes, ritka, vagy különleges megjelenésű növények, növénycsoportok, illetve a tájra jellemző állatvilág, vagy mindez együttes megjelenése. A fotón feldolgozott témának kötődnie kell városunkhoz. Külön támogatandó, amennyiben a fotós eddig nem ismert, vagy értékes, mégis eddig mellőzött életközösséget, növényt, vagy állatot dolgoz fel a készítendő fotó témájául. E témán belül nem kizárt az épített és természeti érték együttes megjelentetése. A pályázónak e témakörön belül meg kell jelölnie a fotó készítésének pontos helyét. Javasolt, hogy a fotó készítője a fotónak adjon címet, mely tükrözi az általa sugallt értéket.

 

 1. „Nagykőrösi emberek” témakör kifejtése:

Karakteres portréábrázolás szűkebb nagykőrösi környezetével együtt. Ebben a témakörben a fényképeken olyan emberi karakterek jelenjenek meg, hogy az alkotó a fény-árnyék hatásokat jól kihasználva plasztikusan ábrázolja az adott személyt, (szóval a direkt vakus felvételektől tartózkodjon.) Az egyedülálló természeti és épített örökségünkön kívül a Nagykőrösön élők megörökítése is elengedhetetlenül fontos, hiszen egy várost emberek alkotnak, ők teszik élhetővé. Az adott személy/ek ábrázolásánál lényeges, hogy a látvány olyan értéket sugalljon, mely elgondolkodtató, mélyebb tartalmat közvetítő üzenetértékkel bír: fontos tehát, hogy „beszédes” legyen a kép. Ez a témakör egyben teret is enged az alkotónak, a megvalósítás lehetőségeinek tárháza itt végtelen, pont ettől válik egyedivé, hiszen a fotós fantáziájára, meglátására van bízva a tartalom.

 

  

III. „Épített örökség Nagykőrösön” témakör kifejtése:

A városban élők számára különösen fontos az épített örökség megőrzése, gyarapítása, mely egyedülálló Nagykőrösön. Több száz éves, klasszikus építészet szellemiségét hordozó polgári házak, patinás kúriák színesítik az elmúlt évtizedben létrejött családi házak, lakások mellett a város képét, mellettük a város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre. Mindezek megörökítése az utókor számára fontos feladata kell, legyen a jelen emberének. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jövő generációja számára.

 

Részvételi feltételek:

 

- Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni.

- A képeket nyomtatva kell benyújtani, méretük nem lehet kisebb A/4-es méretnél.

- Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként, (kivételt képez ez alól, amennyiben a pályázó által benyújtott munkák évszakonként jól elkülöníthető nézőpontból láttatják a nagykőrösi értékeket. Ebben az esetben az adott témakörben további egy-egy képet fogad be a pályázat kiírója).

- Minden kép hátulján fel kell tüntetni a kép címét, a szerző nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét.

- Nevezési díj nincs.

- A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2017. november 10-ig kerül sor

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzat valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

Nagykőrös, 2016. november 25.

 

 

 Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                                                                         polgármester

 

Díjazás IDE kattintva elérhető

 


 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz