PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága lapzártánk után döntött a pályázat kiírásáról. Ennek keretében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően támogatják a lakossági járdaépítéseket. A 2017 évben 934 fm, 2018 évben összesen 1385 fm, hosszon épült járda, pályázati

támogatás segítségével. A korábbi évek jelentős érdeklődése alapján folyamatosan növekvő igény jelentkezik az önkormányzat által meghirdetett lakossági járdaépítési pályázatra, amely során támogatandó a hiányzó és a meglévő, de rossz állapotú járdák építése, felújítása. Az önkormányzat költségvetésében 5.000.000,- Ft fedezet áll rendelkezésre a lakossági járdaépítések támogatására. A pályázat utófinanszírozott, 1 méter széles járdák megépítéséhez kérhető támogatás.

 

Továbbra is támogatásra javasolt a térkő burkolatú járdák építése is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 17. szerda 15 óra

A pályázat benyújtás módja és helye:

 A pályázatot a Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján kérhető járdaépítési kérelem formanyomtatvány teljes körű (a nem vonatkozó részek kihúzásával) kitöltésével lehet leadni. A pályázat benyújtásának nincs díja.

 A pályázatot a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban személyesen, a műszaki irodán ügyfélfogadási időben (H: 15.00-18.00, Sz: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00), vagy postai úton a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. számra címezve „Lakossági járdaépítés 2019.” címmel ellátva lehet benyújtani.

 

A támogatói döntést követően a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatala tájékoztatást küld a pályázók részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 személyesen Búz Dávid a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben (H: 15.00-18.00, Sze: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00)

 telefonon: 53/550-334

LV

 

Bővebb információk:

 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

 

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

 

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

 

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

 

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez, egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

 

Pályázati feltételek:

 • Akik 2014. május 1.-e után részesültek járdaépítési támogatásban, azok 2019-es évben nem részesülhetnek ugyanazon járdaszakaszra támogatásban.
 • A járdát Nagykőrös Város közigazgatási területén lévő ingatlannal határos közterületen kell megépíteni.
 • A járdát akadálymentes kialakítással, minimum 1 m szélességben kell megépíteni, beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. Minden más burkolati anyag (pl.: térkő) esetén a szerkezeti kialakítás megadása a támogatási igény kérelemben rögzítendő.
 • Amennyiben a benyújtott támogatási igény kérelemben megjelölt átépítendő/építendő járdahossz vagy egyéb adat jelentősen eltér a helyszíni szemle során megállapítottaktól, a pályázatból való kizárást vonhat maga után.
 • Támogatott pályázat esetén, a későbbiekben kiküldött megállapodást, egy példányban a kézhezvételt követő 10 napon belül vissza kell juttatni, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 19-es vagy 25-ös szobájába. Amennyiben a megállapodás nem az előírt 10 napon belül érkezik vissza, az a pályázatból való kizárást eredményezhet.
 • Támogatott pályázat esetén, az építőanyagot legkésőbb 2019. július 31.-ig át kell venni. Az építőanyag kiszállítás részleteit a későbbiekben adott tájékoztatásban megjelölt vállalkozással kell kezdeményezni, egyeztetni legkésőbb 2019. június 28.-ig. Amennyiben az építőanyag kiszállítás, vagy a kiszállítás részleteinek vállalkozással való kezdeményezésére, egyeztetésre nem kerül sor, vagy a fent említett határidőn túl történik, a pályázó a támogatástól eleshet.
 • Az építőanyag és/vagy egyszeri kiszállítás díját, kizárólag az Nagykőrös Város Önkormányzat nevére kiállított számlával lehet elszámolni, amelyről részletesen a megállapodás rendelkezik.
 • A járdát legkésőbb szeptember 13.-ig el kell készíteni.
 • A járda elkészültét telefonon (53/550-300) vagy személyesen a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 19-es vagy 25-ös szobájában kell bejelenteni.
 • A bejelentéstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal munkatársa ellenőrzi a járda elkészültét.
 • A teljesítés igazolás kiállításának napjától számított 15 napon belül a támogatott a támogatást átutalással kapja meg.
 • Amennyiben a járda nem a jelen pályázati felhívásban, valamint a nyertes pályázat esetén kiküldött megállapodásban foglaltaknak megfelelően épül meg, a pályázót Nagykőrös Város Önkormányzata a megállapított támogatás összegét nem téríti meg a támogatottnak.

A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit. A pályázat benyújtását követően Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal felméri a kérelem tartalmának megalapozottságát.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. április 17. szerda 15 óra

 

 

A pályázat benyújtás módja és helye:

 • A pályázatot a Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján kérhető járdaépítési kérelem formanyomtatvány teljes körű (a nem vonatkozó részek kihúzásával) kitöltésével lehet leadni. A pályázat benyújtásának nincs díja.
 • A pályázatot a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban személyesen, a műszaki irodán ügyfélfogadási időben (H: 15.00-18.00, Sz: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00), vagy postai úton a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. számra címezve „Lakossági járdaépítés 2019.” címmel ellátva lehet benyújtani.

 

A támogatói döntést követően a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatala tájékoztatást küld a pályázók részére.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 • személyesen Búz Dávid a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben
  (H: 15.00-18.00, Sze: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00)
 • telefonon: 53/550-334

 

 

Nagykőrös, 2019. március 13.

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

 

Beadandó dokuemntumok:

IDE kattintva elérhető a pályázati adatlap, kérelem formanyomtatvány

IDE kattintva kletölthetó az adatvédelmi_nyilatkozat_járdaépítéshez


 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

(2019.)

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2019. évben is.

 

Teljes felhívás IDE kattintva letölthető

Adatalap ITT letölthető


 

 

„Virágos Nagykőrösért 2019” pályázati felhívása[1]  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat célja: Elsősorban azon nagykőrösi lakosok és szervezetek, intézmények, vállalkozások munkájának nyilvános keretek közötti értékelése, elismerése, akik kiemelkedően sokat tesznek és részt vesznek a város külső megjelenésének szebbé tételében. Ezzel elősegítve és kialakítva egy virágos, környezetbarát, kulturált, esztétikus és vendégváró településképet.

 

A pályázat díjazásánál az alábbi kategóriákban indulhatnak nagykőrösi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek vagy intézmények vagy nagykőrösi telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 • Legvirágosabb ház és társasház (Családi házak és Társas Házak, lakótelepek környezete, udvara, előkertéje, erkélyek, külterületi ingatlanok környezete, esztétikus kialakítása)
 • Legvirágosabb intézmény (Közintézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek környezetének zöldfelülete, virágosítása, fásítása, parkosítása)
 • Legvirágosabb vállalkozás (Cégek, egyéb jogi személyek, vállalkozások környezetének fenntartása, ápolása  virágosítása)

 

A pályázatok elbírálásánál fontos szempontok:

 • Pályázni közterületről bárki által jól látható területtel, vagy az ingatlan előtt található közterülettel lehet.
 • A zöldfelület egyes elemeinek összhangja gondozottsága. (A pályázatban megjelölt közterületen parlagfű és egyéb gyomnövény ne legyen!)
 • az udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély zöld növényi és virágdíszítése, esztétikai összhatása
 • közterület parkosítása, rendezett, ápolt, kulturált összképe, a zöldterület együttes hatása
 • az épületek körüli növényi díszítés, virágosítás, környezetszépítő eszközök minősége, összhangja

 

A pályázat benyújtásánál szükséges a pályázó nyilatkozata, melynek értelmében a pályázatban szereplő terület a tulajdonát (bérletét) képezi, vagy azzal határos közterület.

 

A nevezési lapot Nagykőrös Város Önkormányzata címére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető, vagy Nagykőrös Város honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthető formanyomtatványon.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázat elbírálására 2019. június 20-ig kerül sor. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről.

 

Díjátadás: 2019. július 2., az Entente Florale Europe Nemzetközi Verseny zsűrinapján, későbbiekben meghatározásra kerülő helyszínen és pontosított időpontban. A díjakat az Entente Florale Europe Nemzetközi Zsűri tagjai és Nagykőrös Város polgármestere Dr Czira Szabolcs közösen adják át. 

Információ a pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érhető el: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., 1-es hivatali helyiség, ügyfélfogadási időben, előzetes időpontegyeztetést követően) Lőrinczy Veronika (53/550-358; 30-9-670-313, e-mail: sajto@nagykoros.eu).

 

Várom minden nagykőrösi jelentkezését!

Nagykőrös, 2019. február 14.

 

                                                                                   Dr. Czira Szabolcs

                                                                                     polgármester s.k.

 

 

 

[1] Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2./2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott pályázati kiírás

 

IDE kattintva elérhető a pályázati adatlap

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IDE kattintva letölthető

Adatlap IDE kattintva elérhető, letölthető - kérjük, az adatvédelmi adatlapot is küldje be nekünk!


 

 

Pályázati felhívás

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)

 

a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 1. sz. melléklet szerint ingatlanokat

 

Pályázati biztosíték:                        100.000,- Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számla számára kell átutalni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jelige feltüntetésével.

 

Pályázati dokumentáció:                 átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em. 25. ajtó)
munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 800-tól 1500 óráig) (pénteken 800-tól 1200 óráig). Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.

 

Az 1. sz. melléklet szerinti

ingatlanok megtekintése:                előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-333; 53/550-339

 

Pályázatok beadásának

módja:                                              zárt, cégjelzés nélküli borítékban „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jeligére, egy eredeti és két másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje:                                       visszavonásig folyamatos

 

 

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama 150 nap.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.   

 

 Ingatlanok listája IDE kattintva letölthető


 

 

Pályázati felhívás 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére  „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” elnevezéssel 

  

Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” című fotópályázatát célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk megóvása és szépítése csakis összefogással, közös tenni akarással valósulhat meg.

 

Szeretett városunk, Nagykőrös, - az Alföld szívében húzódó „zöldváros”- hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek során. Külön öröm, hogy gondozott sétáló-pihenő parkjai, kiterjedt erdőspusztái, a Csónakázó-tó, a korszerű szökőkutak és köztéri alkotások, a megújult Cifrakert, Múzeum és Hősök tere, az egyedülálló természeti és épített örökségünk, továbbá a tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főtér és virágos kertek szépsége nemcsak a helyiek, de ide érkező vendégeink és komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta, hiszen településünk megnyerte a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt 2018-ban, ezáltal képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen.

 

Olyan Nagykőrösön készült, vagy kizárólag nagykőrösi értékeket rejtő alkotásokat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése, és a kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése.

 

A pályázatok elbírálására négy témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt): 

 

1.„Nagykőrös természeti értékei”;

2. „Összefogással az élhetőbb környezetért”;

3.  „Virágos Nagykőrösért";

4. „Nagykőrös épített értékei, műalkotásai”

 

 

Témakörök kifejtése:

 

I. „Nagykőrös természeti értékei” témakör kifejtése: Nagykőrös zöld város az ország szívében!’ Valljuk joggal, hiszen folyamatosan és ütemesen megújulnak köztereink, a város határa bővelkedik természeti értékekben, a belterületet jelentős nagyságú erdő határolja elősegítve a város tiszta levegőjének a megteremtését, egy séta során a mentális felüdülést. A felhívás célja ezen értékek bemutatása. A pályaművek készülhetnek ritka/védett növény(ek)ről, városunkhoz köthető vadon élő állat(ok)ról, vagy sajátos perspektívából bemutatott nagykőrösi tájról. A felhívásban tehát hangsúlyos a ’természeti érték’, ezért a pályaművek bírálatát természetvédelmi szakértő is segíti. Javaslom, hogy ezen felhívásra azon természet iránt elhivatott gyermekek és felnőttek is jelentkezzenek bátran, akik a fotózásban kevésbé jártasak, viszont a természetben található értékek felismerésében élen járnak. A pályaműveknek Nagykőröshöz kell kapcsolódnia, és városunkhoz kötődő értéket kell bemutatni. Javasoljuk, hogy a pályázó a fotónak, bemutatni kívánt értéknek adjon címet, mely tükrözi a bemutatni kívánt értéket.

 

 

II. „Összefogással az élhetőbb környezetért” témakör kifejtése: Az elmúlt néhány évben Nagykőrösön jelentős fejlesztések valósultak meg. Megújultak köztereink, energetikai korszerűsítések zajlottak le közintézményeinkben, tehát nagy hangsúly került az esztétikus, élhető környezet megteremtésére. Fontos továbbá a környezettudatos szemlélet minél szélesebb körben történő elterjedése, és életünk részévé válása. A cél megvalósítása nem nélkülözheti a közösségi kezdeményezéssel (civil szervezetek, lakossági csoportok, iskolai/óvodai közösségek) megvalósuló környezetszépítést, természeti értékeink megóvását célzó cselekvést – tehát az összefogásban rejlő erőt. A felhívás címét olvasva ne gondoljunk nagy dolgokra! A cél megfogalmazása, majd a közös cselekvés olyan erő, mely településünk épülését, megteremtett, vagy meglévő értékeink megóvását szolgálja. A felhívásra Nagykőrösön, ezen pályázati felhívás megjelenését követően közösen megvalósított környezet- és természetvédelmet célzó ’jó gyakorlatok’ megörökítését várjuk, melyek példaértékűek, követendők lehetnek mások számára is.

 

 

III. Virágos Nagykőrösért” témakör kifejtése: Az évről évre tavasztól késő őszig virágpompában úszó településünk komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta, számos érdeklődőt, vendéget csalva városunkba. Megnyertük a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt 2018-ban, ezáltal Nagykőrös képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Az Alföld szívében húzódó Zöld városunk környezetének megóvása, szépítése, virágosítása nemcsak a városvezetés, de egy közös, városi összefogás érdeme, eredménye. Tegyünk továbbra is azért, hogy virágozzék Nagykőrös, hogy az évszakok váltakozásával mindig megújuló, más színekben pompázó városunk megmutassa számtalan arcát a fényképeken, nemcsak a város főterén, de magánházak előtti kertek, zöld felületek fenntartásával is. A virágok, mint a szeretet szimbólumai életet visznek egy város falai közé, javítják a közérzetet, látványosságként is szolgálnak, pozitív energiát árasztanak. Közös tenni akarással, környezetünk szépítésével, virágosításával hozzájárulhatunk egy olyan városkép kialakításához, melyben nemcsak jól érezzük magunkat, de méltón képviselhetjük hazánkat Európában. Olyan pillanatok megörökítését várjuk, melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető legyen a virágba borult Nagykőrös, a város, amelyben élünk. 

 

IV. „Nagykőrös épített értékei, műalkotásai” témakör kifejtése: Nagykőrös egyedülálló épített örökséggel és műalkotásokkal rendelkezik, melyek ide érkező vendégeinket is mindig ámulatba ejtik. Ezeknek megóvása, megőrzése, gyarapítása és megörökítése közös feladatunk a mindig szebb és élhetőbb környezetünk érdekében is. Több száz éves, klasszikus építészet szellemiségét hordozó polgári házak, patinás kúriák, országosan elismert művészek által alkotott szobrok, köztéri alkotások színesítik az elmúlt évtizedben létrejött családi házak, lakások mellett a város képét, melyek időutazásra hívnak. Az egyedi épületek külső falai, akár belső terei, szinte eredeti arcukat őrző szobák, kertek, a század viharait túlélő különleges faszerkezetek őrzik az elmúlt idők emlékét, felidézik a polgári lét hangulatát, még él bennük az emlékezet. Továbbá az elmúlt években számos köztéri alkotással gazdagodott Nagykőrös, valamint a város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek, szobrok, műalkotások különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára.

 

Részvételi feltételek: 

- Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző Nagykőrösre. A képekről beazonosítható legyen, hogy Nagykőrösön készült, vagy kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely Nagykőröshöz köthető.

- A képeket nyomtatva kell benyújtani, méretük A/4-es méretű, vagy annál nagyobb legyen.

- Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként.

 - Minden kép hátulján fel kell tüntetni egy, az alkotó által választott jeligét, melyhez a leadáskor, ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban tüntesse fel a kép címét, a szerző nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét. Egy alkotó minden benyújtott pályamunkájának hátuljára ugyanazt a jeligét írja rá!

- Nevezési díj nincs.

- A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2019. november 8-ig kerül sor. Kivételt képez ez alól a közönségdíjazás.

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzat, valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

Nagykőrös, 2019. február 15.

 

 

 Dr. Czira Szabolcs polgármester

 

IDE kattintva elérhetők az önkormányzati díjazások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”

pályázatot hirdet nagykőrösi 1-8. osztályos diákok részére

 

A pályázat célja:     A magas színvonalon teljesítő nagykőrösi tanulók méltó elismerésben részesítése, ezáltal is eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzése és motiválása, szellemi, fizikai képességeik fejlesztése.

A pályázók köre:    A Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező 1-8. osztályos diákokra a nevelőtestület és az edző vagy a sportegyesület vezetője tehet javaslatot.

A pályázat feltételei:

 1. Az előző tanévben, szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között
  • városi, városkörzeti művészeti versenyen elért I-III. helyezés, megyei tanulmányi, művészeti versenyen elért I-V. helyezés, illetve országos versenyeken elért I-X. helyezés (kivételt képeznek a levelezős versenyek),
  • sportversenyeken való eredményes szereplés: városi, városkörzeti, területi, megyei, országos elődöntő I-III. helyezés, országos döntő I-VI. helyezés,
 2. A 2018/2019. tanév I. félévi bizonyítványában legalább 4,5 tanulmányi átlag, továbbá példás vagy jó magatartás és szorgalom eredmény.
 3. Előnyben részesül a sikeres nyelvvizsgát tett tanuló.

A pályázat benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, mely átvehető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu).

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. április 26. (beérkezés határideje)

Beküldési cím:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázat elbírálója: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

Az elbírálás módja: Értékelési pontrendszer alapján történik.

A pályázat díjazása, melynek összértéke 150 000 Ft:

 • Arany fokozat (legfeljebb 3 diák): balatonakali táborozás támogatása
 • Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák): nagykőrösi táborozás támogatása
 • Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák): könyvvásárlási utalvány

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs s.k.

   polgármester

 

 Pályázati Aadatlap IDE kattintva letölthető

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz