PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

 

 

Pályázati felhívás

a 2019. évi költségvetésben biztosított sporttámogatási keret felosztására

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testülete 24/2019. (II.14.) számú önkormányzati határozatával döntött, hogy Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletében sporttámogatási keretre biztosított 10.000.000 forint összeget a 2019. évben pályázat útján osztja fel.

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

 1. február 26. (kedd) 10.00 óra

 

Benyújtás módja:

Adatalap kitöltése a sporttámogatási igény felmérésére

 

Benyújtás helye:

Nagykőrös Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetiroda fsz. 1. sz. helyiség

A vonatkozó rendelet szerinti adatlap és mellékletei letölthetők a www.nagykoros.hu oldalról, valamint igényelhetők a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában.

 

Egyszeri hiánypótlás biztosított.

A támogatási szerződés - Támogató általi - aláírásának feltétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § ( 6 ) bekezdése szerinti Átláthatósági nyilatkozat megtétele és becsatolása Támogatott szervezet részéről. A határidőn túl érkezett támogatási igények elbírálására lehetőség nincs. 

 

                                                                                                       Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                        polgármester s.k.

 Kötelező dokuemntumok:

Adatlap doc formátumban IDE kattintva

Nyilatkozat az adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez való hozzájáruláról

Igazolás- 2019. ITT letölthető

Nyilatkozat adótartozás mentességről

Átláthatósági nyilatkozat

 

 Fontos információk:

 

 A pályázathoz csatolni kell:

 

 1. a) a kérelmező képviseletére feljogosító okirat vagy aláírási címpéldány másolatát,
 2. b) a bajnoki felmenő rendszerben elért eredményekről kiadott jegyzőkönyvek másolatát, vagy a szakszövetség eredményekről kiadott közleményét, igazolását,
 3. c) igazolást eredetben, mely szerint a pályázat benyújtásakor Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával szemben tartozása nincs,
 4. d) a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát eredetben arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

A támogatási szerződés - Támogató általi - aláírásának feltétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § ( 6 ) bekezdése szerinti Átláthatósági nyilatkozat megtétele és becsatolása Támogatott szervezet részéről.

 

Az adatlaphoz csatolni kell Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, valamint Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeinek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázónak a rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakkal szemben tartozása nem áll fenn.

 

Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és fenntartásában működő, tornateremmel rendelkező intézményeivel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír, d) a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír, e) Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és fenntartásában működő intézményeivel szemben folyamatban lévő jogvitája nincs, és f) a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul.

 

„Virágos Nagykőrösért 2019” pályázati felhívása[1]  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat célja: Elsősorban azon nagykőrösi lakosok és szervezetek, intézmények, vállalkozások munkájának nyilvános keretek közötti értékelése, elismerése, akik kiemelkedően sokat tesznek és részt vesznek a város külső megjelenésének szebbé tételében. Ezzel elősegítve és kialakítva egy virágos, környezetbarát, kulturált, esztétikus és vendégváró településképet.

 

A pályázat díjazásánál az alábbi kategóriákban indulhatnak nagykőrösi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek vagy intézmények vagy nagykőrösi telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 • Legvirágosabb ház és társasház (Családi házak és Társas Házak, lakótelepek környezete, udvara, előkertéje, erkélyek, külterületi ingatlanok környezete, esztétikus kialakítása)
 • Legvirágosabb intézmény (Közintézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek környezetének zöldfelülete, virágosítása, fásítása, parkosítása)
 • Legvirágosabb vállalkozás (Cégek, egyéb jogi személyek, vállalkozások környezetének fenntartása, ápolása  virágosítása)

 

A pályázatok elbírálásánál fontos szempontok:

 • Pályázni közterületről bárki által jól látható területtel, vagy az ingatlan előtt található közterülettel lehet.
 • A zöldfelület egyes elemeinek összhangja gondozottsága. (A pályázatban megjelölt közterületen parlagfű és egyéb gyomnövény ne legyen!)
 • az udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély zöld növényi és virágdíszítése, esztétikai összhatása
 • közterület parkosítása, rendezett, ápolt, kulturált összképe, a zöldterület együttes hatása
 • az épületek körüli növényi díszítés, virágosítás, környezetszépítő eszközök minősége, összhangja

 

A pályázat benyújtásánál szükséges a pályázó nyilatkozata, melynek értelmében a pályázatban szereplő terület a tulajdonát (bérletét) képezi, vagy azzal határos közterület.

 

A nevezési lapot Nagykőrös Város Önkormányzata címére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető, vagy Nagykőrös Város honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthető formanyomtatványon.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázat elbírálására 2019. június 20-ig kerül sor. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről.

 

Díjátadás: 2019. július 2., az Entente Florale Europe Nemzetközi Verseny zsűrinapján, későbbiekben meghatározásra kerülő helyszínen és pontosított időpontban. A díjakat az Entente Florale Europe Nemzetközi Zsűri tagjai és Nagykőrös Város polgármestere Dr Czira Szabolcs közösen adják át. 

Információ a pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érhető el: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., 1-es hivatali helyiség, ügyfélfogadási időben, előzetes időpontegyeztetést követően) Lőrinczy Veronika (53/550-358; 30-9-670-313, e-mail: sajto@nagykoros.eu).

 

Várom minden nagykőrösi jelentkezését!

Nagykőrös, 2019. február 14.

 

                                                                                   Dr. Czira Szabolcs

                                                                                     polgármester s.k.

 

 

 

[1] Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2./2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott pályázati kiírás

 

IDE kattintva elérhető a pályázati adatlap


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 3.200.000 forint, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint felhasználására

 

 

KULTURÁLIS -, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRTÉKMEGŐRZŐ, ÉRTÉKTEREMTŐ ÉS

ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATOT ÍR KI.

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA: nagykőrösi kulturális tevékenység támogatása, ezen belül a támogatni kívánt célok az alábbiak:

 

 • elsősorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvények

 

(időszakos kulturális rendezvények, programsorozatok/művészeti bemutatók, fesztiválok/pontosan körülhatárolt közművelődési cél érdekében vagy célcsoportok számára tervezett kulturális projekt)

 

 • másodsorban népi hagyományok ápolása, várost érintő kiadványok támogatása.

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

 

a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő

 

 • önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények,
 • jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek,
 • egyházak,
 • nemzetiségi önkormányzat

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:

 

 • pályázó
  • tevékenysége a közművelődéssel kapcsolatba hozható,

 

 • az önkormányzat által nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolása elfogadásra került,

 

 • Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és fenntartásában működő intézményeivel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír (az intézmény/hivatal vezetőjének nyilatkozata csatolandó),

 

 • a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.-vel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír (a vezérigazgató nyilatkozata csatolandó),

 

 • Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és fenntartásában működő intézményeivel szemben folyamatban lévő jogvitája nincs, és

 

 • a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul,

 

 

A támogatás működési, fenntartási célra nem igényelhető! Pályázónként csak egy pályázati cél megvalósításához adható támogatás.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI ÉS TARTALMI KELLÉKEI:

 

 • a pályázat határidőben, a pályázati felhívás melléklete szerinti pályázati adatlapon történő benyújtása,

 

 • a pályázati adatlapon kért adattartam alaki és tartalmi szempontból történő teljes körű teljesítése,

 

 • a pályázó által szervezett rendezvényekkel, programokkal, illetve megjelentetett kiadványokkal kapcsolatos referenciák, dokumentációk csatolása,

 

 • nyilatkozat a rendezvény, program várható látogatottságáról, illetve kiadvány kiadási példányszámáról,

 

 • a pályázathoz csatolni kell a rendelet 6.§ (6) bekezdés c), d), és f) pontjában meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.

 

ELŐNYT ÉLVEZNEK:

 

 • nagy létszámú közönséget vonzó kulturális nagyrendezvények,
 • több művészeti ágat érintő komplex kulturális rendezvények,

 

 • ha a pályázónak van már ezen a területen felmutatható gyakorlata és referenciája a benyújtást megelőző 2 évben,

  

 • azon pályázók, akik a költségvetésükben önerőből és egyéb forrásokból 50 %-os önrészt biztosítanak (az önrész meglétéről a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozni kell),

 

 • ha a projekt arányaiban költséghatékony,
 • nagykőrösi alkotók irodalmi és helyismereti kiadványai,

 

 • Nagykőrös város megismertetésére, hírének öregbítésére szolgáló rendezvények, kiadványok.

 

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

            2019. február 26. (kedd) 10:00

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:

 

 Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz. 1-es iroda

                                                                                                  

A beérkezési határidő után beérkező pályázatok támogatásban nem részesíthetőek. a beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága egyenként vizsgálja meg és készíti elő Képviselő-testületi döntésre.

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÓJA: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely támogatási szerződést köt a támogatottal.

 

 

A pályázat kiírója egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül.

 

 

Támogatásban kizárólag a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelő pályázó részesülhet.

 

A támogatásban részesülő pályázatban szerepelő támogatási cél utólag nem módosítható! 

 

Nagykőrös, 2019. február 14.

 

 

                                                                                                               Dr. Czira Szabolcs sk.

                                                                                                                polgármester 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:

 

 • számlakezelő pénzintézethez benyújtott aláírási címpéldány, vagy a banki aláírási karton bank által hitelesített példánya,

 

 • cégbírósági bejegyzés másolata,

 

 • a pályázó által szervezett rendezvényekkel, programokkal, illetve megjelentetett kiadványokkal kapcsolatos referenciák, dokumentációk csatolása,

 

 • nyilatkozat a rendezvény, program várható látogatottságáról, illetve kiadvány kiadási példányszámáról,

 

 • intézmény/hivatal/KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgató nyilatkozata arról, hogy a pályázónak az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdés c), d) pontjában meghatározottakkal szemben lejárt esedékességű tartozása nincs,
 • átláthatósági nyilatkozat, 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul.

 

 

ADATLAP (DOC)

IGAZOLÁS (DOC)

NYILATKOZAT 1 (doc)

NYILATKOZAT 2 ( DOC )

NYILATKOZAT 3 - átláthatósági ( DOC )

Nyilatkozat 4 - megjelenésekről


 

 

Pályázati felhívás

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)

 

a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 1. sz. melléklet szerint ingatlanokat

 

Pályázati biztosíték:                        100.000,- Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számla számára kell átutalni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jelige feltüntetésével.

 

Pályázati dokumentáció:                 átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em. 25. ajtó)
munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 800-tól 1500 óráig) (pénteken 800-tól 1200 óráig). Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.

 

Az 1. sz. melléklet szerinti

ingatlanok megtekintése:                előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-333; 53/550-339

 

Pályázatok beadásának

módja:                                              zárt, cégjelzés nélküli borítékban „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jeligére, egy eredeti és két másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje:                                       visszavonásig folyamatos

 

 

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama 150 nap.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.   

 

 Ingatlanok listája IDE kattintva letölthető


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz