PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Pályázati felhívás

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)

 

a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 1. sz. melléklet szerint ingatlanokat

 

Pályázati biztosíték:                        100.000,- Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számla számára kell átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig, „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jelige feltüntetésével.

 

Pályázati dokumentáció:                 átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em. 25. ajtó)
2018. május 17-ig, munkaidőben 800-tól 1500 óráig (pénteken 800-tól 1200 óráig). Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.

 

Az 1. sz. melléklet szerinti

ingatlanok megtekintése:                előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-338

 

Pályázatok beadásának

módja:                                              zárt, cégjelzés nélküli borítékban „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jeligére, egy eredeti és két másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje:                                       2018. május 18. 12.00 óra

 

 

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.   

 

IDE kattintva elérhető az eladó ingatlanok listája

 

 


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”

pályázatot hirdet nagykőrösi 1-8. osztályos diákok részére

 

A pályázat célja:     A magas színvonalon teljesítő nagykőrösi tanulók méltó elismerésben részesítése, ezáltal is eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzése és motiválása, szellemi, fizikai képességeik fejlesztése.

A pályázók köre:    A Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező 1-8. osztályos diákokra a nevelőtestület és az edző vagy a sportegyesület vezetője tehet javaslatot.

A pályázat feltételei:

 1. Az előző tanévben, szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között
  • városi, városkörzeti művészeti versenyen elért I-III. helyezés, megyei tanulmányi, művészeti versenyen elért I-V. helyezés, illetve országos versenyeken elért I-X. helyezés (kivételt képeznek a levelezős versenyek),
  • sportversenyeken való eredményes szereplés: városi, városkörzeti, területi, megyei, országos elődöntő I-III. helyezés, országos döntő I-VI. helyezés,
 2. A 2017/2018. tanév I. félévi bizonyítványában legalább 4,5 tanulmányi átlag, továbbá példás vagy jó magatartás és szorgalom eredmény.
 3. Előnyben részesül a sikeres nyelvvizsgát tett tanuló.

A pályázat benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, mely átvehető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu).

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. április 27. (beérkezés határideje)

Beküldési cím:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.

A pályázat elbírálója: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

Az elbírálás módja: Értékelési pontrendszer alapján történik.

A pályázat díjazása, melynek összértéke 150 000 Ft:

 • Arany fokozat (legfeljebb 3 diák): balatonakali táborozás támogatása
 • Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák): nagykőrösi táborozás támogatása
 • Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák): könyvvásárlási utalvány

 

 

  

Dr. Czira Szabolcs s.k.

   polgármester

 

ADATLAP IDE kattintva


 

 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

 

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

 

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

 

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

 

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez szükséges egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

 

 A teljes kiírás IDE kattintva

Kérelem IDE kattintva elérhető, letölthető


 

PÁL Y Á ZAT I F E LH ÍVÁ S - NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében együtt értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló - a nagykőrösi belterület 1690 hrsz-ú, kivett iskola megnevezésű Dalmady u. 10 sz. alatti 1804 m2 telekterületű - az 1689 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű (a valóságban üres beépítetlen terület) Dalmady u. 8 sz. alatti 1150 m2 telekterületű - az 1687 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 826 m2 telekterületű Dalmady u. 4 sz. alatti ingatlanait, a jövőbeni funkció megkötése nélkül az övezetbe sorolás lehetőségein belül. A terület műemléki környezetben lévő Védett Városközponti (Vt-V) övezeti besorolással rendelkezik.

Teljes kiírás IDE kattintva olvasható


 

 

 

Pályázati felhívás

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére

Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2018.” elnevezéssel

 

Pályázat célja:

 

Nagykőrös izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatása pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, valamint a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése.

 

A pályázatok elbírálására három témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt):

 

1. „Nagykőrös természeti értékei”; 2. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város”; 3. „A 650 éve város, Nagykőrös épített emlékei”

 

Témakörök kifejtése:

 

I. „Nagykőrös természeti értékei” témakör kifejtése:

 

Nagykőrös „Zöld város az ország szívében!” Valljuk joggal, hiszen folyamatosan és ütemesen megújuló belterületi zöldfelületeink, a város külterületén található értékes és jelentős természeti környezete is ezt erősíti. A pályázó tehát törekedjen a város eme értékeinek bemutatására. Nagykőrös ez évben ünnepli várossá nyilvánításának 650 éves évfordulóját. A pályaművek értékelése során tehát külön hangsúlyt kapnak azon alkotások, melyek eme évforduló méltó megünnepléséhez kapcsolódnak. A pályaműveknek Nagykőröshöz kell kapcsolódniuk, ezért a pályázónak meg kell jelölnie a fotó készítésének a helyét kifejezetten azon alkotások esetében, ahol a készítés helye egyébként nem beazonosítható. Javasolt, de nem kizáró tényező, hogy a pályázó a fotónak adjon címet, mely tükrözi az általa bemutatni kívánt értéket.

 

II. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város” témakör kifejtése:

 

Városunkban rengeteg érték rejlik, az évszakok váltakozásával mindig megújuló, más színekben pompázó Nagykőrös számtalan arcát mutathatja meg a fényképeken. Az Alföld szívében húzódó település gondozott parkjaival, a megújult Cifrakerttel, kiterjedt erdőspusztáival, Csónakázó-tavával, korszerű szökőkutakkal és köztéri alkotásokkal, tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főterével, egyre népszerűbb rendezvényeivel, melyek így összességében megannyi lehetőséget biztosítanak a fényképezésre, hogy Nagykőrös „ezer arca” megmutatkozzon az alkotásokon keresztül. Olyan pillanatok megörökítéséről van szó, melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető legyen Nagykőrös, a város, amelyben élünk.

 


 

III. „A 650 éve város, Nagykőrös épített emlékei” témakör kifejtése:

 

Nagykőrös várossá nyilvánításának 650 éves évfordulóján különösen fontos az épített örökség megőrzése, gyarapítása, mely egyedülálló Nagykőrösön. Több száz éves, klasszikus építészet szellemiségét hordozó polgári házak, patinás kúriák színesítik az elmúlt évtizedben létrejött családi házak, lakások mellett a város képét, melyek időutazásra hívnak, külső falaik, akár belső tereik, szinte eredeti arcukat őrző szobák, kertek, a század viharait túlélő különleges faszerkezetek őrzik az elmúlt idők emlékét, felidézik a polgári lét hangulatát, még él bennük az emlékezet. A város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára.

 

Részvételi feltételek:

 

- Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző Nagykőrösre.

- A képeket nyomtatva kell benyújtani, méretük A/4-es méretű, vagy annál nagyobb legyen.

- Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként.

- Minden kép hátulján fel kell tüntetni a kép címét, a szerző nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét.

- Nevezési díj nincs.

- A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2018. november 9-ig kerül sor. Egy pályázó témakörönként egyszer díjazható, az egész pályázat során maximum kétszer! Kivételt képez ez alól a közönségdíjazás.

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzat valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

Nagykőrös, 2018. február 16.

 

Dr. Czira Szabolcs polgármester

Díjazás IDE kattintva


 

 

 

 

 

 

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

(2018. I.)

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2018. évben is.

 

Támogatható tevékenységek:

Támogatásban részesíthetők azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. A pályázható tevékenységek körébe tartozik az épület közterületre vagy közcélú magánterületre néző egy vagy több teljes homlokzatára kiterjedő

 • felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése

 • homlokzat nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, valamint ezek nem eredeti volta esetén, azok engedélyezett terv szerinti visszaállítása

 • a homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése, a használatban nem lévők eltávolítására

 • a homlokzaton utólagos vízszigetelési munkálatok

 • az egyediséggel, vagy településképi jelentőséggel bíró tetőhéjazat javítása, cseréje; valamint épületbádogos munkálatok

 • az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületeket érintő bontás, amennyiben a közterületre néző homlokzatot eredeti állapotban megőrzik, vagy eredeti állapot szerint helyreállítják

 

A támogatható épületek meghatározása:

Nagykőrös Város Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontjában felsorolt országosan védett műemlék épületek, 2. pontjában felsorolt helyileg védett épületek, valamint a védett településszerkezeten belüli, a településképet meghatározó épületek.

A támogatás odaítélésekor előnyben részesül az „országos műemléki védettség alatt álló épület” és a „helyi védettségű épületeket, feltétlen megtartandó védelemmel” kategóriába sorolt épületekre benyújtott pályázat.

 

Kedvezményezettek köre:

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely a támogatható épület tulajdonosa, használója.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, amely a Támogatásigénylési adatlap mellékleteként benyújtott, a pályázott munkanemekre vonatkozó költségvetés elfogadott tételei alapján az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján kerül meghatározásra.

 

A benyújtandó dokumentumok:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a kiíró által megadott egységcsomag szerint:

 • támogatásigénylési adatlapot

 • nemleges nyilatkozatot helyi adótartozásról, ill. fizetési hátralékról

 • önerő rendelkezésre állási nyilatkozatot

 • az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát

 • az épület állapotának bemutatását szolgáló színes fotókat

 • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést a tervező vagy kivitelező által hitelesítve

 • az elvégezni kívánt munka ismertetését

 • tulajdonosi nyilatkozatot (adott esetben)

 • 1 pld. építési engedélyezési, településképi bejelentési vagy véleményezési tervdokumentáció másolatát, valamint 1 pld. jogerős engedélyezési határozat, településképi bejelentésről szóló igazolás, vagy jóváhagyó településképi vélemény másolatát (adott esetben)

 • 1 pld. kivitelezési tervdokumentáció másolatát (adott esetben)

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 20.

 

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Nagykőrös Város főépítész a benyújtási határidőt követő 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti.

 

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.

 

Egyéb információk:

 • A pályázati hiányok pótlására nincs mód.

 • A nyertes pályázóval az önkormányzat Támogatási szerződést köt. A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást (a támogatás mértékétől függő összegű, a támogatott munkanemre vonatkozó, a pályázó nevére kiállított számlák csatolása) kell készítenie, amelyet az önkormányzat jogosult ellenőrizni.

 • A pályázatot egy példányban zárt borítékban, a pályázó nevének és címének feltüntetésével kell benyújtani. A boríték címzése:

 

Nagykőrös Város Önkormányzatának az épített örökség

helyi értékeinek védelmére adható támogatási pályázata 2018. I.”

 

 • A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap és mellékletei beszerezhetők Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Főépítészétől (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.), vagy az önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthetők.

 

 

Dr. Czira Szabolcs sk.

polgármester

 

Támogatásigénylési adatlap és mellékletei

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz