PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”

pályázatot hirdet nagykőrösi 1-8. osztályos diákok részére

 

A pályázat célja:     A magas színvonalon teljesítő nagykőrösi tanulók méltó elismerésben részesítése, ezáltal is eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzése és motiválása, szellemi, fizikai képességeik fejlesztése.

 

A pályázók köre:    A Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező 1-8. osztályos diákokra a nevelőtestület és a testnevelő tanár, vagy az edző, vagy a sportegyesület vezetője tehet javaslatot.

 

A pályázat feltételei:

 1. Az előző tanévben, szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között
  • tanulmányi vagy kulturális, művészeti

- városi, városkörzeti versenyen elért I-III. helyezés, vagy

- megyei versenyen elért I-V. helyezés, vagy

- országos versenyen elért I-X. helyezés,

(Kivételt képeznek a levelezős versenyek.), és

 • sportversenyeken való eredményes szereplés: városi, városkörzeti, területi, megyei, országos elődöntő I-III. helyezés, országos döntő I-VI. helyezés.
 1. A 2019/2020. tanév I. félévi bizonyítványában legalább 4,5 tanulmányi átlag, továbbá példás vagy jó magatartás és szorgalom.

 

A pályázat benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, amely letölthető Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu).

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. április 24. 13:00 óra (beérkezés határideje)

 

Beküldési cím:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 13.

A pályázat elbírálója: Emberi Erőforrások Bizottság

Az elbírálás módja: Értékelési pontrendszer alapján.

 

A pályázat díjazása, melynek összértéke 150 000 Ft:

 • Arany fokozat (legfeljebb 3 diák): balatonakali táborozás támogatása.
 • Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák): nagykőrösi táborozás támogatása.
 • Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák): könyvvásárlási utalvány.

 

 

Dr. Czira Szabolcs

   polgármester

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági művelési ágú

külterületi ingatlanok bérbeadásához

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., telefon: 53/550-300, fax: 53/351-058)

E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu (továbbiakban kiíró)

 

 

A mindenkori hatályos törvényi rendelkezések és Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános pályázat keretében haszonbérbe adja a tulajdonában álló ingatlanait 2020. november 1-től kezdődő 5 éves, határozott (2020. november 1. – 2025. október 31.) időtartamra.

 

 

Nagykőrösi külterület hrsz.

Terület (ha)

AK

Művelési ág

Besorolás

Minimum fizetendő éves bérleti díj

0202/4

0.3350

8,74

szántó

forgalomképes

15.000.-

0202/6

0.4972

12,98

szántó

forgalomképes

22.000.-

0294/11

1.0553

34,82

szántó

forgalomképes

47.000.-

0306/3

1.2589

32,86

szántó

forgalomképes

56.000.-

0457/2

3.4527

113,94

szántó

forgalomképes

180.000.-

0540/1

1.2697

33,14

szántó

forgalomképes

57.000.-

0126/5

4.9106

129,85

gyep

forgalomképtelen

100.000.-

 

 

Az ingatlanok kizárólag a művelési ág besorolásnak megfelelő célra használhatók. A bérleti díj évenként egy összegben esedékes. A bérleti díj a második évtől kezdődően évenként a termelői árindex alapján módosításra kerül.

 

A pályázatok elbírálása ingatlanonként történik, a szerződés megkötésére a megkötéskor hatályos jogszabályok betartásával kerül sor.

 

Pályázaton történő részvétel feltétele:

Hasznosításra vonatkozó szerződés csak átlátható szervezettel köthető.

(Amely szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. alapján átlátható szervezetnek minősül.)

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó:

 • nevét, címét, elérhetőségét, képviselőjének nevét,
 • nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja és a szerződésben előírt kötelezettségeket teljesíti,
 • nyilatkozatát, hogy a szerződésben előírt nyilvántartási, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,
 • nyilatkozatát, hogy az ingatlant a hasznosítási célnak megfelelően használja,
 • nyilatkozatát, hogy a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt,
 • a megajánlott bérleti díj összegét,
 • a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szabályozása szerinti a földhasználati jogosultságának megszerzésére vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.
 • 15 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy Nagykőrös Város Önkormányzatával, valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-vel szemben fennálló tartozása nincs.

 

A pályázati felhívás a helyben szokásos módon kerül kifüggesztésre.

 

A pályázatok beadásának helye és módja:

Zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Mezőgazdasági terület bérleti ajánlata” jeligére kiíró fenti címén (a Polgármesteri Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában) Dr. Czira Szabolcs polgármesterhez címezve kell benyújtani.

 

 

Pályázat benyújtási határideje: 2020. április 30. 12.00 óra

 

 

A benyújtott pályázatokról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást bármelyik ingatlanra indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve jogszabályi változás esetén a pályázati felhívást módosítsa, visszavonja.

 


 

 

Nagykőrösi Szolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykőrös Szolgáltató Központ

Központi irányítás

Könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Ványiné Sebestyén Márta nyújt, a 53/ 550-430-as telefonszámon.

Teljes álláspályázat IDE kattintva

 

Az idén is kiírásra kerültek a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok!

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

A fiatalok tanulását támogató ösztöndíjra ebben az évben is kettő típusú pályázati felhívás keretében lehet pályázni, a „felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan” az „A” típusú, valamint a „felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok” számára a „B” típusú felhívás került közzétételre.

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

 1. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázati felhívása megtalálható az alábbi linkekre kattintva.

/media/source/2019_szept/BURSA_A_2020.docx

/media/source/2019_szept/BURSA_B_2020.docx

 

 

 

 

Nagykőrösi Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Szolgáltató Központ
Intézmény üzemeltetés

Műszaki koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nagykőrösi Szolgáltató Központ és a hozzá tartozó intézmények üzemeltetési feladatainak koordinálása, az irányítása alá tartozó fizikai alkalmazottak beosztásainak elkészítése, a munkavégzés felügyelete, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középfokú képesítés,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet
 •         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Műszaki vagy karbantartási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •         önálló munkavégzés,
 •         hatékony problémamegoldó képesség,
 •         jó szervezőkészség és rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Önéletrajz
 •         Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 •         Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ványiné Sebestyén Márta nyújt, a 53/550-430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-73/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki koordinátor.
 •         Személyesen: Ványiné Sebestyén Márta, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

(2019.)

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2019. évben is.

 

Teljes felhívás IDE kattintva letölthető

Adatalap ITT letölthető


 

 

Pályázati felhívás

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró) 

 

 

a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 1. sz. melléklet szerint ingatlanokat

 

 

Pályázati biztosíték:                        100.000,- Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számla számára kell átutalni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jelige feltüntetésével.

 

 

Pályázati dokumentáció:                 átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em. 30. ajtó)
munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 800-tól 1500 óráig) (pénteken 800-tól 1200 óráig). Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.

 

 

Az 1. sz. melléklet szerinti

ingatlanok megtekintése:                előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-333; 53/550-312

 

Pályázatok beadásának

módja:                                              zárt, cégjelzés nélküli borítékban „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jeligére, egy eredeti és két másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 30. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje:                                       visszavonásig folyamatos

 

 

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama 150 nap.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.   

 

 

 Ingatlanok listája IDE kattintva letölthető


 

 

Pályázati felhívás 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére  „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” elnevezéssel 

  

Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” című fotópályázatát célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk megóvása és szépítése csakis összefogással, közös tenni akarással valósulhat meg.

 

Szeretett városunk, Nagykőrös, - az Alföld szívében húzódó „zöldváros”- hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek során. Külön öröm, hogy gondozott sétáló-pihenő parkjai, kiterjedt erdőspusztái, a Csónakázó-tó, a korszerű szökőkutak és köztéri alkotások, a megújult Cifrakert, Múzeum és Hősök tere, az egyedülálló természeti és épített örökségünk, továbbá a tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főtér és virágos kertek szépsége nemcsak a helyiek, de ide érkező vendégeink és komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta, hiszen településünk megnyerte a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt 2018-ban, ezáltal képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen.

 

Olyan Nagykőrösön készült, vagy kizárólag nagykőrösi értékeket rejtő alkotásokat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése, és a kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése.

 

A pályázatok elbírálására négy témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt): 

 

1.„Nagykőrös természeti értékei”;

2. „Összefogással az élhetőbb környezetért”;

3.  „Virágos Nagykőrösért";

4. „Nagykőrös épített értékei, műalkotásai”

 

 

Témakörök kifejtése:

 

I. „Nagykőrös természeti értékei” témakör kifejtése: Nagykőrös zöld város az ország szívében!’ Valljuk joggal, hiszen folyamatosan és ütemesen megújulnak köztereink, a város határa bővelkedik természeti értékekben, a belterületet jelentős nagyságú erdő határolja elősegítve a város tiszta levegőjének a megteremtését, egy séta során a mentális felüdülést. A felhívás célja ezen értékek bemutatása. A pályaművek készülhetnek ritka/védett növény(ek)ről, városunkhoz köthető vadon élő állat(ok)ról, vagy sajátos perspektívából bemutatott nagykőrösi tájról. A felhívásban tehát hangsúlyos a ’természeti érték’, ezért a pályaművek bírálatát természetvédelmi szakértő is segíti. Javaslom, hogy ezen felhívásra azon természet iránt elhivatott gyermekek és felnőttek is jelentkezzenek bátran, akik a fotózásban kevésbé jártasak, viszont a természetben található értékek felismerésében élen járnak. A pályaműveknek Nagykőröshöz kell kapcsolódnia, és városunkhoz kötődő értéket kell bemutatni. Javasoljuk, hogy a pályázó a fotónak, bemutatni kívánt értéknek adjon címet, mely tükrözi a bemutatni kívánt értéket.

 

 

II. „Összefogással az élhetőbb környezetért” témakör kifejtése: Az elmúlt néhány évben Nagykőrösön jelentős fejlesztések valósultak meg. Megújultak köztereink, energetikai korszerűsítések zajlottak le közintézményeinkben, tehát nagy hangsúly került az esztétikus, élhető környezet megteremtésére. Fontos továbbá a környezettudatos szemlélet minél szélesebb körben történő elterjedése, és életünk részévé válása. A cél megvalósítása nem nélkülözheti a közösségi kezdeményezéssel (civil szervezetek, lakossági csoportok, iskolai/óvodai közösségek) megvalósuló környezetszépítést, természeti értékeink megóvását célzó cselekvést – tehát az összefogásban rejlő erőt. A felhívás címét olvasva ne gondoljunk nagy dolgokra! A cél megfogalmazása, majd a közös cselekvés olyan erő, mely településünk épülését, megteremtett, vagy meglévő értékeink megóvását szolgálja. A felhívásra Nagykőrösön, ezen pályázati felhívás megjelenését követően közösen megvalósított környezet- és természetvédelmet célzó ’jó gyakorlatok’ megörökítését várjuk, melyek példaértékűek, követendők lehetnek mások számára is.

 

 

III. Virágos Nagykőrösért” témakör kifejtése: Az évről évre tavasztól késő őszig virágpompában úszó településünk komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta, számos érdeklődőt, vendéget csalva városunkba. Megnyertük a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt 2018-ban, ezáltal Nagykőrös képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Az Alföld szívében húzódó Zöld városunk környezetének megóvása, szépítése, virágosítása nemcsak a városvezetés, de egy közös, városi összefogás érdeme, eredménye. Tegyünk továbbra is azért, hogy virágozzék Nagykőrös, hogy az évszakok váltakozásával mindig megújuló, más színekben pompázó városunk megmutassa számtalan arcát a fényképeken, nemcsak a város főterén, de magánházak előtti kertek, zöld felületek fenntartásával is. A virágok, mint a szeretet szimbólumai életet visznek egy város falai közé, javítják a közérzetet, látványosságként is szolgálnak, pozitív energiát árasztanak. Közös tenni akarással, környezetünk szépítésével, virágosításával hozzájárulhatunk egy olyan városkép kialakításához, melyben nemcsak jól érezzük magunkat, de méltón képviselhetjük hazánkat Európában. Olyan pillanatok megörökítését várjuk, melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető legyen a virágba borult Nagykőrös, a város, amelyben élünk. 

 

IV. „Nagykőrös épített értékei, műalkotásai” témakör kifejtése: Nagykőrös egyedülálló épített örökséggel és műalkotásokkal rendelkezik, melyek ide érkező vendégeinket is mindig ámulatba ejtik. Ezeknek megóvása, megőrzése, gyarapítása és megörökítése közös feladatunk a mindig szebb és élhetőbb környezetünk érdekében is. Több száz éves, klasszikus építészet szellemiségét hordozó polgári házak, patinás kúriák, országosan elismert művészek által alkotott szobrok, köztéri alkotások színesítik az elmúlt évtizedben létrejött családi házak, lakások mellett a város képét, melyek időutazásra hívnak. Az egyedi épületek külső falai, akár belső terei, szinte eredeti arcukat őrző szobák, kertek, a század viharait túlélő különleges faszerkezetek őrzik az elmúlt idők emlékét, felidézik a polgári lét hangulatát, még él bennük az emlékezet. Továbbá az elmúlt években számos köztéri alkotással gazdagodott Nagykőrös, valamint a város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek, szobrok, műalkotások különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára.

 

Részvételi feltételek: 

- Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző Nagykőrösre. A képekről beazonosítható legyen, hogy Nagykőrösön készült, vagy kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely Nagykőröshöz köthető.

- A képeket nyomtatva kell benyújtani, méretük A/4-es méretű, vagy annál nagyobb legyen.

- Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként.

 - Minden kép hátulján fel kell tüntetni egy, az alkotó által választott jeligét, melyhez a leadáskor, ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban tüntesse fel a kép címét, a szerző nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét. Egy alkotó minden benyújtott pályamunkájának hátuljára ugyanazt a jeligét írja rá!

- Nevezési díj nincs.

- A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2019. november 8-ig kerül sor. Kivételt képez ez alól a közönségdíjazás.

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzat, valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

Nagykőrös, 2019. február 15.

 

 

 Dr. Czira Szabolcs polgármester

 

IDE kattintva elérhetők az önkormányzati díjazások

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz