PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – NAGYKŐRÖS, BELVÁROSI PIACCSARNOKBAN LÉVŐ ÜZLETHELYSÉG HASZNOSÍTÁSÁRA KIÍRT NYÍLT PÁLYÁZAT

 

NAGYKŐRÖS Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárok és piacok rendjéről szóló 12/2012 (III.30) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, mint Üzemeltető

PÁLYÁZATOT

ír ki a Nagykőrös Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában, KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 2750, Nagykőrös, Kálvin tér 0..szám alatti piaccsarnokában található üzlethelység valamint terület hasznosítására. 

 • 13-14-es üzlethelység 42,41 m2 plusz 5,27 m2 előtér, valamint 9,54 m2 galéria rész
 • 34-es sorszámú terület 12,06 m2

 Az üzlethelység és terület előre egyeztetett időpontban megtekinthető: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. által üzemeltett 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 0, piacfelügyeletnél, keddtől-vasárnapig 08:00-12:00 –ig.

telefon: 06/20 221 5769

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb  2020. szeptember 29. 12:00 óráig

 a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. titkárságán (Hétfőtől – Csütörtökig 07:00-15:30, Pénteken 07:00-12:00) Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.

Bővebb információért a Köva-Kom Nonprofit Zrt. honlapján a www.kovart.hu /ingatlanok, valamint telefonos elérhetőségen +36306895992 kaphat.

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozatával döntött egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéssel történő hasznosításáról.

 

http://kovart.hu/tools/content/ingatlankezeles/elidegenites/2020aug.pdf

Pályázati felhívás 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére

„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2020.” elnevezéssel

 

 

Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2020.” című fotópályázat célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk megóvása és szépítése csakis összefogással, közös tenni akarással valósulhat meg.

Szeretett városunk, Nagykőrös, - az Alföld szívében húzódó „zöldváros”- hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek során. Külön öröm, hogy gondozott sétáló-pihenő parkjai, kiterjedt erdőspusztái, a Csónakázó-tó, a korszerű szökőkutak és köztéri alkotások, a megújult Cifrakert, Múzeum és Hősök tere, az egyedülálló természeti és épített örökségünk, továbbá a tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főtér és virágos kertek szépsége nemcsak a helyiek, de ide érkező vendégeink és komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta. 2018-ban a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt megnyerve képviselhettük hazánkat az európai megmérettetésen. A nemzetközi szakmai zsűri ezüstminősítéssel díjazta Nagykőröst, valamint óriási eredmény, hogy az Entente Florale Europe zsűrije a nagykőrösi városközpontot, benne a megújult Hősök terét találta leginkább arra érdemesnek, hogy Elnöki Díjjal jutalmazza.

Olyan Nagykőrösön készült, vagy kizárólag nagykőrösi értékeket rejtő alkotásokat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése, és a kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése.

 

 

A pályázatok elbírálására két témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt):

 

 

1.„Játékos természet”

2. „Nagykőrös értékei

 

Témakörök kifejtése:

 

1. „Játékos természet” témakör kifejtése: Évről évre meghirdetésre kerül a „Nagykőrös természeti értéke” témakör, melynek népszerűsége a pályázók körében töretlenül felfelé ível. Tudjuk, hogy ez a népszerűség a pályázók aktív részvétele mellett annak is betudható, hogy Nagykőrös, az alföldi város bővelkedik természeti kincsekben, értékekben.

A kategóriát a továbbiakban is meg kívánjuk hirdetni azzal a kiegészítéssel, hogy az érték mellett előtérbe helyezzük a ’természet játékos megnyilvánulását’. A témakörön belül tehát elsősorban olyan pályaműveket várunk, mely természeti értéket ábrázol egy sajátos perspektívából, annak humoros oldalát megmutatva. A pályaműveknek Nagykőröshöz kell kötődnie, és a fotón nagykőrösi értéket kell bemutatni. Javasoljuk, hogy a Pályázó a fotónak adjon címet, melyből a bemutatni szándékozott érték, perspektíva jobban lekövethető.

 

 2. „Nagykőrös értékei” témakör kifejtése: Ebben a témakörben mindenki szabadjára engedheti fantáziáját, hiszen az évszakok váltakozásával mindig megújuló, más színekben pompázó városunk számtalan arcát mutathatja meg a fényképeken. Olyan pillanatok megörökítését várjuk, melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető legyen Nagykőrös, a város, amelyben élünk. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek, szobrok, műalkotások különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára. Az elmúlt néhány évben Nagykőrösön jelentős fejlesztések valósultak meg, számos köztéri alkotással is gazdagodott Nagykőrös, továbbá a már hagyományos rendezvényeink, virágos településünk, valamint a város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre.

 

 

Részvételi feltételek:

 

 • Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző Nagykőrösre. A képekről beazonosítható legyen, hogy Nagykőrösön készült, vagy kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely Nagykőröshöz köthető.
 • A képeket nyomtatva kell benyújtani, fotó minőségben, méretük A/4-es méretű, vagy annál nagyobb legyen.
 • Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként.
 • Minden kép hátulján fel kell tüntetni egy, az alkotó által választott jeligét, a kép címét, a kategóriát és az adott témakört. Leadáskor, ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban tüntesse fel a szerző nevét, lakcímét, telefonos és elektronikus elérhetőségét. Egy alkotó minden benyújtott pályamunkájának hátuljára ugyanazt a jeligét írja rá!
 • A beadott pályamunkákat digitálisan is be kell küldeni. E-mail cím: kovart@kovart.hu
 • Nevezési díj nincs.
 • A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2020. november 6-ig kerül sor.

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

 

 • A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.
 • Pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja a kiírók adatkezelési szabályzatát.
 • A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek), a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.
 • A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 • Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzata, valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

A díjazás ide kattintva tekinthető meg!

 

Nagykőrös, 2020. február 13.

 

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

 


 

………/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat melléklete

 

pályázati felhívás

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

igazgatói (magasabb vezetői) feladatának ellátására

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

A vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Beosztás és munkakör: beosztás igazgató, munkaköre rendezvényszervező

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése, irányítása a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős vezetőként biztosítja az intézmény jogszerű, szakszerű, hatékony és zavartalan működését, irányítja és szervezi az integrált Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szakmai munkáját, gondoskodik a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellátja a munkáltatói jogokat, és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület döntése az irányadó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendeletben) foglaltakra figyelemmel. Az illetmény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján egyösszegű munkabérként kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség,
 • szakképzettségre a rendelet 6/F. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók,
 • a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • az intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló munkaviszony létesítése,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • kiváló kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség,
 • stratégiai látásmód, komplex gondolkodás, rugalmasság,
 • rendezvényszervezési, programszervezési gyakorlat,
 • nyitottság a fejlődésre és mások fejlesztésére.

Előnyt jelent:

 • a helyi értékekre és hagyományokra, valamint az értékteremtő közösségekre épülő komplex vezetői program.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázat tárgyalását zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. november 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester nyújt az 53/550-301 telefonszámon.

Az intézmény látogatására, a tájékoztatásra a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti lehetőség előzetes időpont egyeztetés alapján biztosított.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban Nagykőrös Város Önkormányzata részére, Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/707/2020., valamint a beosztás megnevezését: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgató.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy akivel a megbízással egyidejűleg munkajogviszony létesíthető. Munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázatokról az előzetes véleményezést követően Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Hiánypótlásnak helye nincs.

Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó dokumentumot.

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő, munkaterv szerinti első képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Helyben szokásos módon (hirdetőtábla) – 2020. szeptember 25.

Nagykőrös város honlapja (www.nagykoros.hu) – 2020. szeptember 25.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja (www.kozigallas.hu) – 2020. szeptember 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz