PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Nagykőrösi Városi Óvoda                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

IDE kattintva olvasható a teljes álláspályázat


 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

IDE kattintva olvasható a teljes álláspályázat


 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

 

Óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, napi 8 óra.

 

Munkavégzés helye: Nagykőrösi Városi Óvoda, Kalocsa Balázs Tagóvoda

2750 Nagykőrös,

Kalocsa Balázs u.1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • 3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása.

 • Minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok, és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az Illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus

 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

 • Magyar állampolgárság

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus szakvizsga

 • Mesterpedagógusi végzettség

 • További szakirányú szakképesítés

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség, felelősségtudat

 • Terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,

 • A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

 • Motivációs levél

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

 

A pályázat elbírásának határideje: 2018. május 30.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A Pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

 

Munkakör betölthető: 2018. június 1.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen

Nagykőrösi Városi Óvoda 2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.

 

A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné – intézményvezető – nyújt a 06-30-55-66-636 telefonszámon.

 

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 625 - 1 / 2018. valamint „Óvodapedagógus” állás.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

 

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

portaszolgálat munkakör betöltésére alkalmi munkavállalót keres

 

 

 

Elvárások: érvényes erkölcsi bizonyítvány, egészségi alkalmassági vizsgálat, önálló munkavégzés, kulturált, igényes megjelenés, számítógépes gyakorlat, jó kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat.

Foglalkoztatás: alkalmi munkavégzés egyszerűsített foglalkozatás keretében, óradíjas elszámolással.

Munkaidő:    hétköznap 15.30-23.30

                        ünnep- és pihenőnap 7.00-24.00

További információ: a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájának irodavezetőjétől az 53/550-310 telefonszámon kapható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz