PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás ide kattntva olvasható


 

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda

Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás ide kattntva olvasható


 

Pályázati felhívás

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Lajos jegyző nyújt a 06/53/550-302 telefonszámon.

 

Pályázati felhívás itt

NYILATKOZAT álláspályázat benyújtásához

 


 

Képünk illusztráció!

 

Nagykőrösi Városi Óvoda
                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján
pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelye

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
3-7 éves gyerekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a
Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás
előír.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.
Elvárt kompetenciák:
         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás,
         Kiváló szintű megbízhatóság, jó szervezőkészség,
felelősségtudat,
         Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Fényképes szakmai önéletrajz
         Motivációs levél
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné
nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére
történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 645-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a
nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös,
Kárász u 1. utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési és munkáltatói jogkör
gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak
automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat
benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még

nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai
feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek
nyilvánítási jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2020. április 27.
         Önkormányzati Hírek - 2020. április 27.

 


 

Nagykőrösi Városi Óvoda
                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján
pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelye

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása. Minden olyan feladat, melyet a
Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás
előír.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Középiskola/gimnázium, érettségi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Gyermekekkel, gyermekneveléssel töltött 1-3 éves szakmai
tapasztalat,
         Pedagógai asszisztensi szakképesítés,
         ECDL
Elvárt kompetenciák:
         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás,
         Kiváló szintű megbízhatóság, jó szervezőkészség,
felelősségtudat,
         Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Fényképes szakmai önéletrajz
         Motivációs levél
         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné
nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére
történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 647-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
pedagógiai asszisztens.
         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a
nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös,
Kárász utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési és munkáltatói jogkör
gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak
automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat
benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még
nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai
feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek
nyilvánítási jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2020. április 27.
         Önkormányzati Hírek - 2020. április 27.

 


 

Nagykőrösi Városi Óvoda
                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján
pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda
Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.06.08.-2021.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tagóvoda- vezetői
tevékenységek végzése. Az intézmény törvényes működésének
biztosítása, a pedagógiai munka irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
         Vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.
Elvárt kompetenciák:
         Kiváló szintű szakmai, módszertani tapasztalatok, vezetői
ismeretek.,
         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, innovatív,
kezdeményező, kommunikációs készség. ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Fényképes szakmai önéletrajz
         Motivációs levél
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhessék.
         Tagóvoda vezetésére vonatkozó program.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné
nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére
történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 646-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.

         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a
nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös,
Kárász utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó tagóvoda vezetésre vonatkozó programja átadásra kerül a
vezető társak részére véleményezés céljából. A végleges döntést az
intézményvezető hozza meg. A megadottól eltérő módon benyújtott
pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. A
pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási
jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2020. április 27.
         Önkormányzati Hírek - 2020. április 27.


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz