PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Pályázati felhívás

 

a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján pályázatot hirdet

költségvetési  ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

Teljes kiírás IDE kattintva olvasható


 

Pályázati felhívás

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki ügyintézői

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont I. besorolási osztályba tartozó település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban.

Gazdasági és üzemeltetési feladatkörben szerződések előkészítése, szerződés-tervezetek elkészítése, helyi önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítése és elkészítése, valamint a jegyzői és önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Szolgálati lakás biztosított.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász szakképesítés,
 • felsőoktatásban szerzett műszaki, építész-, építőmérnök szakképzettség,
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Csaba irodavezető nyújt, a 06/53/550-330 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2018. május 18.

Helyben szokásos módon – 2018. május 18.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2018. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet. 

 

 


 

 

Pályázati felhívás

a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan 2020. június 17-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont I. besorolási osztályba tartozó hatósági feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátja a hatályos szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az adóigazgatási feladatokat, a különböző adónemekben határozatok, bejövő és kimenő szerződések, megbízások, megállapodások elkészítését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Szolgálati lakás biztosított.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga,
 • állami vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat,
 • vállalkozási szakos mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • felsőoktatásban szerzett jogász vagy pénzügyi szakirányú szakképzettség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző nyújt a 06/53/550-302 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2018. május 18.

Helyben szokásos módon – 2018. május 18.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2018. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.  

 


 

 

Pályázati felhívás

 

a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján pályázatot hirdet

költségvetési  ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelés alapján áfa bevallása, valamint befizetésének előkészítése. A bankszámlák forgalmának kontírozása, könyvelése, főkönyvi könyvelés zárása. Normatív támogatás igénylése, elszámolása, pótelőirányzatok nyilvántartása, könyvelése. Követelések, kötelezettségvállalások egyeztetése, ellenőrzése.

Számviteli feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Szolgálati lakás biztosított.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályban felsorolt képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési, pénzügyi, számviteli munkakörben szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • helyi önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
 • államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző nyújt, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2018. május 18.

Helyben szokásos módon – 2018. május 18.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2018. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

 

Óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, napi 8 óra.

 

Munkavégzés helye: Nagykőrösi Városi Óvoda, Kalocsa Balázs Tagóvoda

2750 Nagykőrös,

Kalocsa Balázs u.1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • 3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása.

 • Minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok, és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az Illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus

 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

 • Magyar állampolgárság

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus szakvizsga

 • Mesterpedagógusi végzettség

 • További szakirányú szakképesítés

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség, felelősségtudat

 • Terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,

 • A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

 • Motivációs levél

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

 

A pályázat elbírásának határideje: 2018. május 30.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A Pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

 

Munkakör betölthető: 2018. június 1.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen

Nagykőrösi Városi Óvoda 2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.

 

A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné – intézményvezető – nyújt a 06-30-55-66-636 telefonszámon.

 

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 625 - 1 / 2018. valamint „Óvodapedagógus” állás.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz