PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODA   OM 032720

2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.  Tel: 06-53/351-924

2750 Nagykőrös, Ifjúság u. 22. Tel: 06 -53/351-685

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1. Tel: 06-53/351-991

email: nkbobitaovoda@gmail.com

    ------------------------------------------------------------------------------------

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda 

Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.12-2021.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tagóvoda vezetői tevékenységek végzése. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Vezetői pályázat.

•         Tagóvoda vezetésére vonatkozó program.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         Motivációs levél.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szakmai, módszertani tapasztalatok, vezetői ismeretek.,

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, innovatív, kezdeményező, kommunikációs készség. ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/55-66-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász út 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1077-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász út 1 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó tagóvoda vezetésre vonatkozó programja átadásra kerül a vezetőtársak részére véleményezés céljából. A végleges döntést az intézményvezető hozza meg. A megadottól eltérő módon beadott pályázat, annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2019. június 6.

•         Önkormányzati Hírek - 2019. június 6.

 

 

 

 

 

NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODA OM 032720

2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.  06-53/351-924

2750 Nagykőrös, Ifjúság u. 22. 06 -53/351-685

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1. 06-53/351-991

email: nkbobitaovoda@gmail.com

    ------------------------------------------------------------------------------------

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (4 hónap próbaidő) közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 gyermekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Pedagógus szakvizsga, további szakirányú szakképesítés,

•         óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Motivációs levél

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás,

•         Kiváló szintű megbízhatóság, jó szervezőkészség, felelősségtudat,

•         Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, csapatmunka,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/55-66-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász út 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1083-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász út 1 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2019. június 4.

•         Önkormányzati Hírek - 2019. június 12.

 

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz