PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Informatikus, műszaki- és jogi ügyintéző álláslehetőségek a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban! Részletelért kárjük kattintson az alábbi linkekre!

/media/source/201806/Ply._felhvs-_Jogi_i.docx

/media/source/201806/Ply._felhvs-_msz._i_003.docx

/media/source/201806/Ply._felhvs-_informatikus.docx


 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

IDE kattintva olvasható a teljes álláspályázat


 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

IDE kattintva olvasható a teljes álláspályázat


 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

 

Óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, napi 8 óra.

 

Munkavégzés helye: Nagykőrösi Városi Óvoda, Kalocsa Balázs Tagóvoda

2750 Nagykőrös,

Kalocsa Balázs u.1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • 3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása.

 • Minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok, és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az Illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus

 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

 • Magyar állampolgárság

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus szakvizsga

 • Mesterpedagógusi végzettség

 • További szakirányú szakképesítés

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség, felelősségtudat

 • Terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,

 • A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

 • Motivációs levél

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

 

A pályázat elbírásának határideje: 2018. május 30.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A Pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

 

Munkakör betölthető: 2018. június 1.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen

Nagykőrösi Városi Óvoda 2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.

 

A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné – intézményvezető – nyújt a 06-30-55-66-636 telefonszámon.

 

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 625 - 1 / 2018. valamint „Óvodapedagógus” állás.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

 

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

portaszolgálat munkakör betöltésére alkalmi munkavállalót keres

 

 

 

Elvárások: érvényes erkölcsi bizonyítvány, egészségi alkalmassági vizsgálat, önálló munkavégzés, kulturált, igényes megjelenés, számítógépes gyakorlat, jó kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat.

Foglalkoztatás: alkalmi munkavégzés egyszerűsített foglalkozatás keretében, óradíjas elszámolással.

Munkaidő:    hétköznap 15.30-23.30

                        ünnep- és pihenőnap 7.00-24.00

További információ: a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájának irodavezetőjétől az 53/550-310 telefonszámon kapható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű /4 hónap próbaidő/ –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Pedagógus szakvizsga, további szakirányú szakképesítés,

•         Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség, felelősségtudat.,

•         Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség, csapatmunka.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban részt vevők megismerhessék.

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

•         Motivációs levél

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 0630/556-6636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1490-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2018. szeptember 28.

•         Önkormányzati Hírek - 2018. október 5.

 


 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Ifjúság út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Pedagógus szakvizsga, további szakirányú szakképesítés,

•         Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség, felelősségtudat.,

•         Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség, csapatmunka.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban részt vevők megismerhessék.

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

•         Motivációs levél

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 0630/556-6636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1489-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2018. szeptember 28.

•         Önkormányzati Hírek - 2018. október 5.

 

 

 

 

 

 

Nagykőrösi Városi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

 

DAJKA

munkakör betöltésére

 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • 1 fő határozatlan idő – 4 hónap próbaidővel -

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, napi 8 óra

 

Munkavégzés helye: Nagykőrösi Városi Óvoda, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

Közreműködik a gyermekek gondozásában, higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Az óvodapedagógusok irányításával végzi gondozó- nevelő munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az Illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Dajka szakképzettség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék,

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

    

A pályázat elbírásának határideje: a benyújtást követően, azonnal.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója.

A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi.

Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt.

A Pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

 

Munkakör betölthető: 2019. január 1.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen 

Nagykőrösi Városi Óvoda 2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.

 

A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné – intézményvezető – nyújt a 06-30-55-66-636 telefonszámon.

 

A borítékon kérjük feltüntetni a „Dajka” állás.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fenntartó honlapján: nagykoros.hu       
 • Önkormányzati Hírek:   

 

 

 

 

pályázati felhívás

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatának ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Beosztás és munkakör: beosztás igazgató, munkakör muzeológus (történész) és/vagy kommunikációs- és marketing szakember

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése, irányítása a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős vezetőként biztosítja az intézmény jogszerű, szakszerű, hatékony és zavartalan működését, irányítja és szervezi az integrált – több kulturális intézményi funkciót ellátó – Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ szakmai munkáját, gondoskodik a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellátja a munkáltatói jogokat, és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

Illetmény és juttatások:

Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • mesterfokozatú végzettség,
 • szakképzettségre a Korm. rendelet 6/F. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók,
 • a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • az intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság,
 • jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • kiváló kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség,
 • stratégiai látásmód, komplex gondolkodás, rugalmasság,
 • rendezvényszervezési, programszervezési gyakorlat,
 • nyitottság a fejlődésre és mások fejlesztésére.

Előnyt jelent:

 • kulturális vagy közművelődési menedzser képzettség, illetve gyakorlat,
 • a helyi értékekre és hagyományokra, valamint az értékteremtő közösségekre épülő vezetői program,
 • intézményvezetői gyakorlat,
 • projektmenedzser képzettség, illetve gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében foglalt képzés elvégzését két éven belül,
 • nyilatkozat arról, hogy a a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázat tárgyalását zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. március 24.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester nyújt, az 53/550-301 telefonszámon. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti lehetőség előzetes időpont egyeztetés alapján biztosított.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban Nagykőrös Város Önkormányzata részére, Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központtal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázatokról az előzetes véleményezést követően Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó dokumentumot.

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő, munkaterv szerinti első képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Helyben szokásos módon (hirdetőtábla) – 2018. december 3.

Nemzeti Közigazgatási Intézet – 2018. december 3.

Nagykőrös város honlapja – 2018. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz