PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Az Önkormányzati Iroda letölthető nyomtatványai IDE kattintva , vagy az alábbi linkeken:

 

A Pp. 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a Pp. 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a mellékelt űrlapokat kell alkalmazni.

 

IDE kattintva tömörített mappában elérhetők az elektronikus beadáshoz szükséges dokumentumok

 

 Általános nyomtatványkitöltő program segítségével tölthetők ki a fenti nyomtatványok, kérjük a letöltéshez kattintson IDE

 

Általános 

 NYILATKOZAT - halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

 

KÉRELEM - temetési segély megállapításához

 

KÉRELEM - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

 

KÉRELEM - az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

 

KÉRELEM - Köztemetéshez

 

KÉRELEM - a közgyógyellátás megállapítására

 

KÉRELEM - gyógyszertámogatás megállapításához

 

KÉRELEM - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz

 

KÉRELEM - első lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására

 

KÉRELEM - átmeneti segélyhez

 

KÉRELEM - az ápolási díj megállapítására

 

KÉRELEM - Aktív korúak ellátásának megállapítására

 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY - az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

 

Igazolás az ápolási díj megállapításához

 

Igazolási kérelem

 

KÉRELEM - a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség igényléséhez

 

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

 

KÉRELEM - Pályázati bérlakás igényléséhez

 

Formanyomtatvány vagyonnyilatkozathoz

 

KÉRELEM - szavazási eredmény kiadása iránt

 

Kérelem szószerinti jegyzőkönyvi kivonat kiadása iránt

 

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Igazolás az ápolási díj megállapításához

 

Igazolási kérelem

 

KÉRELEM - a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség igényléséhez

 

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

 

KÉRELEM - Pályázati bérlakás igényléséhez

 

Formanyomtatvány vagyonnyilatkozathoz

 

KÉRELEM - szavazási eredmény kiadása iránt

 

Kérelem szószerinti jegyzőkönyvi kivonat kiadása iránt

 

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény és pótlap (doc. és pdf.)

 

 

 

Általános igazgatási ügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Az Önkormányzati Iroda adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai letölthetők, megnyithatók az adott címre kattintva! 

 

Adatvédelmi tájékoztató alapellátó szolgáltatók adatai

 

 Adatvédelmi tájékoztató betöltetlen közszolgálati álláshelyre pályázat kiírása, benyújtott pályázatok kezelése, pályázati eljárás

 

 Adatvédelmi tájékoztató betöltetlen közszolgálati álláshelyre pályázat, felhívás mellőzésével benyújtott önéletrajzok

 

 Adatvédelmi tájékoztató birtokvédelmi ügyben érintett természetes személyek adatai

 

 Adatvédelmi tájékoztató Bursa Hungarica Öszötndíjpályázat pályázóinak nyilvántartása

 

 Adatvédelmi tájékoztató földforgalmi ügyben érintett természetes személyek adatai

 

 Adatvédelmi tájékoztató gyermekbaleset nylvántartása, illetve meglőzésre szolgáló intézkedések

 

 Adatvédelmi tájékoztató  hirdetmények

 

 Adatvédelmi tájékoztató  iratkezelés során (érkeztetés, iktatás) nyilvántartott ügyfél (partner) azonosító adatok tárgyában

 

 Adatvédelmi tájékoztató jó tanuló, jó sportoló pályázat elbírálása

 

 Adatvédelmi tájékoztató képviselő- testület bizottsága nem képviselő tagjának vagyonnyilatkozata

 

 Adatvédelmi tájékoztató Képviselő- testület és bizottsága tagjainak elérhetősége

 

Adatvédelmi tájékoztató  Képviselő- testület munkáltatói jogkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv magasabb vezetőjének (intézményvezető) személyi anyag tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató Képviselő- testülete tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató közérdekű adatkérők személyes adatai

 

Adatvédelmi tájékoztató közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztathatósági szakvéleményének nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató közterület- felügyelő munkakörben dolgozó köztisztviselők egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató köztisztviselők egyéni képzési terve

 

Adatvédelmi tájékoztató köztisztviselők és munkavállalók egészségügyi alkamassági vizsgálat adatainak nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  köztisztviselők és munkavállalók ( ide értve közfoglalkoztatottak ) fegyelmi és kártérítási ügyeinek nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  köztisztviselők vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi tájékoztató közszolgálati alapnyilvántartás

 

Adatvédelmi tájékoztató lakóingatlan lefoglalásának tényéről tájékoztatás

 

Adatvédelmi tájékoztató  mezőőri munkakörben foglalkoztatott munkavállalói egészségügyi alkalmassági vizsgálatai nyilvántartásának tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató munka- és pihenőidő nyilvántartása tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató  munkaviszonyban lévő alkalmazottak nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató nyári diákfoglalkoztatott munakvállalók munkaszerződése 

 

Adatvédelmi tájékoztató nyári diákfoglalkoztatott munakvállalói előzetes munkaköri alkamassági igazolásának nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  óvodaköteles gyermeke felmentése

 

Adatvédelmi tájékoztató  óvodaköteles gyermekek nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató önkormányzati tulajdonú ingatlanok adás- vétele

 

Adatvédelmi tájékoztató  Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete és bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai

 

Adatvédelmi tájékoztató  Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testület tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi tájékoztató  sajátos neveleési igényű gyermekek fejlesztése, nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  szépkorú személyek köszöntése megszervezéséhez szükséges adatok dokumentumok beszerzése

 

Adatvédelmi tájékoztató  talált tárgyak 

 

Adatvédelmi tájékoztató tehetséggondozó ösztöndíj pályázat

 

Adatvédelmi tájékoztató  ügyintézők elérhetőségei

 

 

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz