PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Önkormányzati Iroda

 

1. Általános hatósági ügyek

 

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

 

Házszám megállapítás iránti kérelem

 

Kérelem 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiállítására

 

Kérelem útdíj fizetés alóli mentesülés iránt

 

2. Szociális, hagyatéki ügyek

 

70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye

 

Hagyatéki nyilatkozat

 

KÉRELEM első lakáshoz 

 

Köztemetés kérelem

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Települési támogatás vagyonnyilatkozattal

 

Kérelmekhez szükséges nyilatkozatok:

ALBÉRLETI SZERZŐDÉS

Alkalmi munkáról nyilatkozat

Családi pótlék nyilatkozat

Egyedülállósági nyilatkozat

Gyerektartásdíj nyilatkozat

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

Igazolási kérelem

Meghatalmazás

Munkáltatói igazolás

Szívességi lakáshasználatról nyilatkozat

 

3. Vállalkozás kereskedelem

 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról

 

Bejelentés üzlet bezárásáról

 

Ipari tevékenység bejelentése, Telepengedély iránti kérelem

 

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételére

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

 

Üzletműködési engedély iránti kérelem

 

Üzletműködési engedély, kereskedelmi tevékenység módosítása iránti kérelem

 

 


 

Az Önkormányzati Iroda adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai letölthetők, megnyithatók az adott címre kattintva! 

 

Önkormányzati Iroda - HATÓSÁGI

 

Adatvédelmi Tájékozató A társasházak törvényességi felügyelete keretében a tulajdonos magánszemélyek és közös képviselők nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató ASP-hagyatéki nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Családvédelmi koordináció

 

Adatvédelmi Tájékozató Ebnyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Elektronikus anyakönygvi nyilvántartás, valamint az iratkezelési nyilvántartás (ASP)

 

Adatvédelmi Tájékozató Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, valamint a papír alapú anyakönyvi nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, valamint az iratkezelési nyilvántartás (ASP)

 

Adatvédelmi Tájékozató Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Előzetes gyámrendelés

 

Adatvédelmi Tájékozató Gyermek nevének megállapítása

 

Adatvédelmi Tájékozató hatóság megkeresésére idegen környezettudomány

 

Adatvédelmi Tájékozató Hivatalból indított társasházak működésének törvényességi felügyelete

 

Adatvédelmi Tájékozató Hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos hatósági eljárások nyilvántartása, Kötelezés elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére

 

Adatvédelmi Tájékozató hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

 

Adatvédelmi Tájékozató Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy

 

Adatvédelmi Tájékozató ingó és ingatlan leltár készítése gondnokság alá helyezés céljából

 

Adatvédelmi Tájékozató ipari tevékenység nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazot útján

 

Adatvédelmi Tájékozató KCR (Központi Címregiszter)

 

Adatvédelmi Tájékozató Képzelt szülő adatainak megállapítása

 

Adatvédelmi Tájékozató kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi Tájékozató kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi Tájékozató kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi Tájékozató kereskedelmi nyilvántartás - üzetköteles (megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi Tájékozató kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi Tájékozató kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi Tájékozató Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatok ellátása

 

Adatvédelmi Tájékozató közfoglalkoztatás

 

Adatvédelmi Tájékozató Közterületek elnevezésének (földrajzi név meghaározás) előkészítése

 

Adatvédelmi Tájékozató Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres és eseti kiadások viseléséhez nyújtott tepülési támogatás

 

Adatvédelmi Tájékozató Mézelő méhek nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató nevelésbe vett és utógondozottak halmozottan hátrányos helyzetéről nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Önkéntes bejelentés alapján társasház működésével kapcsolatos panasz kivizsgálása

 

Adatvédelmi Tájékozató piac, vásár nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi Tájékozató piac, vásár nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi Tájékozató piac, vásár nyilvántarts - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi Tájékozató szálláshely nyilvánartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi Tájékozató szálláshely nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi Tájékozató szálláshely nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi Tájékozató Szülők megállapodásának felvétele a szülői felügyeleteti jog gyakorlása kérdésében

 

Adatvédelmi Tájékozató Tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről

 

Adatvédelmi Tájékozató Települési támogatás 18 év feletti hozzátartozó ápolására

 

Adatvédelmi Tájékozató Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében

 

Adatvédelmi Tájékozató Terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

 

Adatvédelmi Tájékozató vadkár nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Zenés-táncos rendezvények nyilvántartásba vétele

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS-A hulldékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megértésének jogkövetkezményei-hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály vagy hatósági

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS-Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatok ellátása

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS-Mezei őrszolgáat

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, bejegyzett élettársi kapcsolat

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, haláleset

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, hatósági bizonyítvány kiadása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, házasságkötés

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, holtnak nyilvánítás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, honosítás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, külföldi esemény hazai anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, névváltozás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás, állampolgárság változása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás, házasság felbontása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás, házassági név módosítása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás, megállapodás születendő gyermek családi nevéről

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás, örökbefogadás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, papír alapú anyakönyvi nyilvántartás, születési név változása

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülése

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén kistzabott állatvédelmi bírságok nyilvántartása

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-hatóság megkeresésére adatszolgáltatás

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-házszámot igazoló hatósági bizonyítvány

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-ipari tevékenység nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-ipari tevékenység nyilvántartása - megkezdés bejelentése - meghatalmazott útján

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Köztemetés

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-nyilatkozat 60 literes hulladékgyüjtő edényhez

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-papír alapú megrendelés felvétele(számítógépes nyilvántartáshoz nem kapcsolódik)

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Takarnet rendszer

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás)

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Vízügyi hatósági feladatok ellátása

 

 

Önkormányzati Iroda - HUMÁN

 

 

Adatvédelmi Tájékozató Gyermekbaleset nyilvántartása, ill. megelőzésre vonatkozó intézkedések

 

Adatvédelmi Tájékozató intézményi dolgozói kinevezései, módosításai, megszüntetés, adatvédelmi lapok - közalkalmazotti alapnyilvántartás intézmények részére

 

Adatvédelmi Tájékozató képviselők választási nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Önkéntes munkavégzésre irányuló szerződések nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazotak - bérjegyzékek, fizetési jegyzék

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - béren kívüli juttatások nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - bérprogramban szereplő személyes adatok

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Családi adókedvezményi igénybe vevő közfoglalkoztatottak nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Egyszerűsített foglalkoztatás nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Éves SZJA-hoz bérkarton

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - igazolások munkaviszony megszűnésekor

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - iktatóprogramban szereplő személyes adatok

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - közfoglalkoztatottak bérnyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - közfoglalkoztatottak betegszabadságáról, táppénzes napjairól vezetett nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - közfoglalkoztatottak Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére jelentési kötelezettséghez szükséges nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - közfoglalkoztatottak jelenléti ívei

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - közfoglalkoztatottak üzemi baleseteiről vezetett nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - megbízási szerződések nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaszerződéseinek nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Munkaszerződések nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Munkavállaló jelenléti íve

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - munkavállaló üzemi baleseteiről vezetett nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - munkavállalók betegszabadságáról, táppénzes napjairól vezetett nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - táppénzes papírok, munkabaleseti jegyzőkönyv

 

Adatvédelmi Tájékozató Közalkalmazottak - Útiköltség nyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató közalkalmazotti alapnyilvántartás

 

Adatvédelmi Tájékozató lakóingatlan lefoglalásának tényéről tájékozatás

 

Adatvédelmi Tájékozató Óvodaköteles gyermek felmentése

 

Adatvédelmi Tájékozató Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékozató szmiramis humán adatok

 

Adatvédelmi Tájékozató talált tárgyak

 

Adatvédelmi Tájékozató Tehetséggondozó ösztöndíj pályázat ebírálása

 

Adatvédelmi Tájékozató választási helyiségekkel összefüggésben külső kapcsolattartók (intézményvezetők által kijelölt kapcsolattartók)

 

Adatvédelmi Tájékozató választással kapcsolatos kifogások benyújtása

 

Adatvédelmi Tájékoztató alapellátó egészségügyi szolgáltatók adatai

 

Adatvédelmi Tájékoztató betöltetlen közszolgálati álláshelyre pályázat kiírás,felhívás mellőzésével benyújtott önéletrajzok

 

Adatvédelmi Tájékoztató betöltetlen közszolgálati álláshelyre pályázat kiírása,benyújtott pályázatok kezelése,pályázati eljárás

 

Adatvédelmi Tájékoztató Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázóinak nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató földforgalmi ügyben érintett természetes személyek adatai

 

Adatvédelmi Tájékoztató Iratkezelés során (érkeztetés,iktatás) nyilvántartott ügyfél(partner) azonosító adatok

 

Adatvédelmi Tájékoztató Jó tanuló, jó sportoló pályázat elbírálása

 

Adatvédelmi Tájékoztató Képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi Tájékoztató Képviselő-testület munkáltatói jogkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv magasabb vezetőjének(intézményvezető) személyi anyaga

 

Adatvédelmi Tájékoztató Képviselő-testülete tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi Tájékoztató közérdekű adatkérők személyes adatai

 

Adatvédelmi Tájékoztató közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztathatósági szakvéleményének nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató közterület-felügyelő munkakörben dolgozó köztisztviselőinek egészségi alkalmassági vizsgálatai nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató köztisztviselők (ide nem értve.közterület-felügyelők), és munkavállalóinak (ide nem értve. közfoglalkoztatott,mezőőr,nyári diákfoglalkoztatott) egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató köztisztviselők egyéni képzési terve

 

Adatvédelmi Tájékoztató köztisztviselők vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi Tájékoztató köztisztviselők, és munkavállalok ( ide értve közfoglalkoztatott) fegyelmi, kártérítési felelősségi ügyei

 

Adatvédelmi Tájékoztató mezőőri munkakörben foglalkoztatott munkavállalói egészségi alkalmassági vizsgálatai nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató munka-és pihenőidő nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató munkaviszonyban lévő alkalmazottak nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató nyári diákfoglalkoztatott munkavállalói előzetes munkaköri alkalmassági igazolásának nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató nyári diákfoglalkoztatott munkavállalói munkaszerződése

 

Adatvédelmi Tájékoztató óvodaköteles korú gyermekek nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató Önkormányzati tulajdonú ingatlanok adás-vétele

 

Adatvédelmi Tájékoztató Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete és bizottsága tagjai elérhetőségi adatai

 

Adatvédelmi Tájékoztató Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi Tájékoztató ügyintézők elérhetőségei

 

Adatvédelmi Tájékoztató választási szervei tagjainak nyilvántartása

 

Adatvédelmi Tájékoztató választópolgárok szavazóköri névjegyzéke

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS-közszolgálati alapnyilvántartás

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS-rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-ajánlóívet kitöltők nyilvántartása

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-birtokvédelmi ügyben érintett természetes személyek adatai

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-hirdetmények

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Képviselő-testület és bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Közalkalmazottak - Családi adókedvezményt igénybe vevő munkavállalók nyilvántartása

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Közalkalmazottak - Családi támogatások kifizetése érdekében vezetett nyilbvántartás

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-Közalkalmazottak - kiközvetített álláskeresők nyilvántartása

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-szépkorú személyek köszöntése megszervezéséhez szükséges adatok, dokumentumok kezelése

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz