PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Önkormányzati Iroda

 

1. Általános hatósági ügyek

 

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

 

Házszám megállapítás iránti kérelem

 

Kérelem 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiállítására

 

Kérelem útdíj fizetés alóli mentesülés iránt

 

2. Szociális, hagyatéki ügyek

 

70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye

 

Hagyatéki nyilatkozat

 

KÉRELEM első lakáshoz 

 

Köztemetés kérelem

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Települési támogatás vagyonnyilatkozattal

 

Kérelmekhez szükséges nyilatkozatok:

ALBÉRLETI SZERZŐDÉS

Alkalmi munkáról nyilatkozat

Családi pótlék nyilatkozat

Egyedülállósági nyilatkozat

Gyerektartásdíj nyilatkozat

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

Igazolási kérelem

Meghatalmazás

Munkáltatói igazolás

Szívességi lakáshasználatról nyilatkozat

 

3. Vállalkozás kereskedelem

 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról

 

Bejelentés üzlet bezárásáról

 

Ipari tevékenység bejelentése, Telepengedély iránti kérelem

 

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételére

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

 

Üzletműködési engedély iránti kérelem

 

Üzletműködési engedély, kereskedelmi tevékenység módosítása iránti kérelem

 

 


 

Az Önkormányzati Iroda adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai letölthetők, megnyithatók az adott címre kattintva! 

 

Adatvédelmi tájékoztató alapellátó szolgáltatók adatai

 

 Adatvédelmi tájékoztató betöltetlen közszolgálati álláshelyre pályázat kiírása, benyújtott pályázatok kezelése, pályázati eljárás

 

 Adatvédelmi tájékoztató betöltetlen közszolgálati álláshelyre pályázat, felhívás mellőzésével benyújtott önéletrajzok

 

 Adatvédelmi tájékoztató birtokvédelmi ügyben érintett természetes személyek adatai

 

 Adatvédelmi tájékoztató Bursa Hungarica Öszötndíjpályázat pályázóinak nyilvántartása

 

 Adatvédelmi tájékoztató földforgalmi ügyben érintett természetes személyek adatai

 

 Adatvédelmi tájékoztató gyermekbaleset nylvántartása, illetve meglőzésre szolgáló intézkedések

 

 Adatvédelmi tájékoztató  hirdetmények

 

 Adatvédelmi tájékoztató  iratkezelés során (érkeztetés, iktatás) nyilvántartott ügyfél (partner) azonosító adatok tárgyában

 

 Adatvédelmi tájékoztató jó tanuló, jó sportoló pályázat elbírálása

 

 Adatvédelmi tájékoztató képviselő- testület bizottsága nem képviselő tagjának vagyonnyilatkozata

 

 Adatvédelmi tájékoztató Képviselő- testület és bizottsága tagjainak elérhetősége

 

Adatvédelmi tájékoztató  Képviselő- testület munkáltatói jogkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv magasabb vezetőjének (intézményvezető) személyi anyag tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató Képviselő- testülete tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató közérdekű adatkérők személyes adatai

 

Adatvédelmi tájékoztató közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztathatósági szakvéleményének nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató közterület- felügyelő munkakörben dolgozó köztisztviselők egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató köztisztviselők egyéni képzési terve

 

Adatvédelmi tájékoztató köztisztviselők és munkavállalók egészségügyi alkamassági vizsgálat adatainak nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  köztisztviselők és munkavállalók ( ide értve közfoglalkoztatottak ) fegyelmi és kártérítási ügyeinek nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  köztisztviselők vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi tájékoztató közszolgálati alapnyilvántartás

 

Adatvédelmi tájékoztató lakóingatlan lefoglalásának tényéről tájékoztatás

 

Adatvédelmi tájékoztató  mezőőri munkakörben foglalkoztatott munkavállalói egészségügyi alkalmassági vizsgálatai nyilvántartásának tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató munka- és pihenőidő nyilvántartása tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató  munkaviszonyban lévő alkalmazottak nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató nyári diákfoglalkoztatott munakvállalók munkaszerződése 

 

Adatvédelmi tájékoztató nyári diákfoglalkoztatott munakvállalói előzetes munkaköri alkamassági igazolásának nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  óvodaköteles gyermeke felmentése

 

Adatvédelmi tájékoztató  óvodaköteles gyermekek nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató önkormányzati tulajdonú ingatlanok adás- vétele

 

Adatvédelmi tájékoztató  Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete és bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai

 

Adatvédelmi tájékoztató  Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testület tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata

 

Adatvédelmi tájékoztató  sajátos neveleési igényű gyermekek fejlesztése, nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató  szépkorú személyek köszöntése megszervezéséhez szükséges adatok dokumentumok beszerzése

 

Adatvédelmi tájékoztató  talált tárgyak 

 

Adatvédelmi tájékoztató tehetséggondozó ösztöndíj pályázat

 

Adatvédelmi tájékoztató  ügyintézők elérhetőségei

 

Adatvédelmi tájékoztató  a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülése tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató a társasházak törvényességi felügyelete keretében a tulajdonos magánszemélyek és közös képviselők nyilvántartása tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén kiszabott állatévdelmi bírságok nyilvántartása tárgyában

 

Adatvédelmi tájékoztató  ASP hagyatéki nyilvántartás

 

Adatvédelmi tájékoztató ebnyilvántartás

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás bejegyzett élettársi kapcsolat

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás haláleset

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás hatósági bizonyítvány kiadása

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  házasságkötés anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás holtnak nyilvánítás anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  külföldön történt anyakönyvi esemény házilagf történő anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  nem és név változésának anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  nem magyar állampolgár honosítása

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  születés anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  , papír alapú anyakönyvi nyilvántartás megállapodás a születendő gyermekek családi nevéről

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  valamint az iratkezelési nyilvántartás (ASP) anyakönyvi kivonat kiállítása

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás (ASP)  adatok továbbítása

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  , papír alapú anyakönyvi nyilvántartás állampolgárság változásának anyakönyvezése

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  , papír alapú anyakönyvi nyilvántartás az érintett házassági nevének módosítása

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  , papír alapú anyakönyvi nyilvántartás az érintett születési nevének módosítása

 

Adatvédelmi tájékoztató  elektronikus anyakönyvi nyilvántartás  , papír alapú anyakönyvi nyilvántartás gyermek családi jogállásának rendezése

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, valamint papír alapú nyilvántartás (házasság felbontásának nyilvántartásba vétele)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, valamint papír alapú nyilvántartás (örökbefogadás anyakönyvezése)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, valamint papír alapú nyilvántartás (születési bejegyzésben név módosítása)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Hatóság megkeresésére adatszolgáltatás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Hatóság megkeresésére idegen környezettanulmány

 

Adatvédelmi tájékoztató - Házszámot igazoló hatósági bizonyítvány

 

Adatvédelmi tájékoztató - Hivatalból indított társasházak működésének törvényességi felügyelete

 

Adatvédelmi tájékoztató - Hulladék közszolgálati díjkedvezmény

 

Adatvédelmi tájékoztató - Ingó és ingatlan leltár készítése gondnokság alá helyezés céljából

 

Adatvédelmi tájékoztató - Ipari tevékenység nyilvántartás - Ipari tevékenység nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Ipari tevékenység nyilvántartás - Ipari tevékenység nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Ipari tevékenység nyilvántartás - Ipari tevékenység nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - KCR (Központi Címregiszter)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján)

  

Adatvédelmi tájékoztató - Kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Közfoglalkoztatás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Köztemetés

 

Adatvédelmi tájékoztató - Közterületek elnevezésének (földrajzi név meghatározás) előkészítése

 

Adatvédelmi tájékoztató - Lakhatásokhoz kapcsolódó rendszeres és eseti kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Mezei őrszolgálat

 

Adatvédelmi tájékoztató - Mézelő méhek nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Nevelésbe vett és utógondozottak halmozottan hátrányos helyzetéről nyilvántartás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Nyilatkozat 60 literes hulladékgyűjtó edényhez

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ e-bírság

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ e-építési napló

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ e-kezelő felület

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ Építésügyi hatósági eljárásokat támogató dokumentációs rendszer (ÉTDR)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ e-szankció

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ e-tanusítás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) _ felhasználói nyilvántartás

 

Adatvédelmi tájékoztató - Önkéntes bejelentés alapján társasház működésével kapcsolatos panasz kivizsgálása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Papír alapú megrendelés felvétele

 

Adatvédelmi tájékoztató - Piac, vásár nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Piac, vásár nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Piac, vásár nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Redndszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Adatvédelmi tájékoztató - Szálláshely nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Szálláshely nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Szálláshely nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján

 

Adatvédelmi tájékoztató - Takarnet rendszer

 

Adatvédelmi tájékoztató - Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás)

 

Adatvédelmi tájékoztató - Települési támogatás 18 év feletti hozzátartozó ápolására

 

Adatvédelmi tájékoztató - Terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Vadkár nyilvántartása

 

Adatvédelmi tájékoztató - Zenés-táncos rendezvények nyilvántartásba vétele

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz