PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 Nagykőrös város összes közadata megtekinthető IDE kattintva

 

 MŰSZAKI IRODA DOKUMENTUMAI

 

A megfelelő megjelenítéshez és használathoz kérjük töltse le a legújabb

ADOBE READER programot innen: https://get.adobe.com/hu/reader/


Kérelmek:


Ügymenet leírás


Kérelem közterület felbontásához


Kérelem helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt


Telephely használati kérelem jármű tárolására


Közterület használati engedély kérelem


Fakivágási engedély kérelem


Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására kérelem

 

Általános:


Nagykőrös Város Önkormányzatának gazdasági Programja 2010- 2014


Nagykőrös Város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 2011- 2016


Tájékoztatás térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről

 


  

PÉNZÜGYI IRODA DOKUMENTUMAI

 

ELEKTRONIKUSAN KITÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

 

Helyi iparűzési adó bejelentkezés

 

2009-es év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2010-es év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2011-es év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2012-es év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2013-as év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2014-es év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2015-ös év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2016-os év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2018-as év helyi iaprűzési adó nyomtatványai

 

2019-es helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai (elektronikusan kitölthető)

 

2020-as év helyi iparűzési adó nyomtatványai (elektronikusan kitölthető)

 

Bevallás gépjárműadó mentesség igényléséhez

 

Építményadó bevallás

 

Megállapodás építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

Bejelentés gépjárművek csökkentett adómérték igényléséhez, légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező gépjárművek esetében

 

Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

 

 


 

 

 

KÉRELMEK

 

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó pénzforgalmi tételek rendezéséhez

 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM -  Egyéni vállalkozó -  fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem

 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM -  Magánszemély -  fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem

 

Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

 

Kérelem adóhatósági igazolás kiállításához

 

 


 

 

 NYILATKOZATOK

 

NYILATKOZAT …… adóévi iparűzési adó alóli adómentességről

 

NYILATKOZAT ..… adóévben mezőgazdasági őstermelői tevékenységről

 


 

 

 

NYOMTATÁS UTÁN KÉZZEL KITÖLTHETŐ BEVALLÁSI ÉS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYOK

 

Helyi iparűzési adó bejelentkezés

 

2011-es év- BEVALLÁS -  a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

2012-es év - BEVALLÁS -  a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

2013-as év- BEVALLÁS - a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

2014-es év - BEVALLÁS - a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

2015-ös év- BEVALLÁS - a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

2016-os év - BEVALLÁS - a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

 2018-as év - BEVALLÁS - a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

2019-es év helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványai

 

2020-as év helyi iparűzési adó nyomtatványai

 

Bevallás gépjárműadó mentesség igényléséhez

 

BEJELENTÉS - desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 

 

BEVALLÁS - Előállított magánfőzött párlat után

 

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

 

MEGÁLLAPODÁS - Építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

BEJELENTÉS -  Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező járművek csökkentett adómérték igénybevételéhez

 

Bevallás a magánszemélylek kommunális adójáról

 

MEGÁLLAPODÁS - Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

…..…… ÉVI BEVALLÁS NAGYKŐRÖS VÁROSBAN A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJHOZ

 

Termőföld bérbeadás- Bérbeadó magánszemély bevallása

 

Termőföld bérbeadás- kifizető bevallása

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓK

 

 

ADÓNEMEK SZÁMLASZÁMAI 

 

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNFŐZÉS KERETÉBEN ELŐÁLLÍTOTT PÁRLAT UTÁN FIZETENDŐ ADÓRÓL

 

TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

 

ÜGYMENET LEÍRÁS - PÉNZÜGYI IRODA

 

 


 

 

 

 Az Önkormányzati Iroda letölthető nyomtatványai IDE kattintva , vagy az alábbi linkeken:

 

Általános 

 

 NYILATKOZAT - halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

 

KÉRELEM - temetési segély megállapításához

 

KÉRELEM - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

 

KÉRELEM - az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

 

KÉRELEM - Köztemetéshez

 

KÉRELEM - a közgyógyellátás megállapítására

 

KÉRELEM - gyógyszertámogatás megállapításához

 

KÉRELEM - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz

 

KÉRELEM - első lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására

 

KÉRELEM - átmeneti segélyhez

 

KÉRELEM - az ápolási díj megállapítására

 

KÉRELEM - Aktív korúak ellátásának megállapítására

 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY - az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

 

Igazolás az ápolási díj megállapításához

 

Igazolási kérelem

 

KÉRELEM - a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség igényléséhez

 

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

 

KÉRELEM - Pályázati bérlakás igényléséhez

 

Formanyomtatvány vagyonnyilatkozathoz

 

KÉRELEM - szavazási eredmény kiadása iránt

 

Kérelem szószerinti jegyzőkönyvi kivonat kiadása iránt

 

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Igazolás az ápolási díj megállapításához

 

Igazolási kérelem

 

KÉRELEM - a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség igényléséhez

 

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

 

KÉRELEM - Pályázati bérlakás igényléséhez

 

Formanyomtatvány vagyonnyilatkozathoz

 

KÉRELEM - szavazási eredmény kiadása iránt

 

Kérelem szószerinti jegyzőkönyvi kivonat kiadása iránt

 

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem és pótlap (doc. és pdf. formátumban)

 

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény és pótlap (doc. és pdf.)

 

 

 

Általános igazgatási ügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz