PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

 

 

Nagykőrösi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartása

 

 

 

 

Nagykőrösi pusztai tölgyesek: A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” az eurázsiai tölgyes erdősztyeppek különleges, homokos talajokon kialakult formájának szinte utolsó és legnagyobb kiterjedésben megmaradt hírmondói. A talajvíztükörhöz közelebbi, mélyebb fekvésű, üdébb termőhelyeken kialakult zárt tölgyesek váltakoznak a szárazabb termőhelyek fátlan homoki gyepekkel, rétekkel mozaikoló, nyárfa fajokkal és változatos cserjeszinttel, cserjés erdőszegéllyel kísért ligetes erdeivel. A pusztai tölgyesek Magyarország legveszélyeztetettebb élőhely típusai közé tartoznak. Mind belhonban, mind külhonban olyan értéket képvisel, amely nemzeti értékként való megőrzését nélkülözhetetlenné teszi.

 Pusztai tölgyesek oldala IDE kattintva

 


 

 

 

Kőrösi keringő: A „Kőrösi keringő” előkelő helyet szerzett magának a díszgalambok fajtacsoportjában, Magyarországon és világviszonylatban is. Különleges küllemi jellegzetességei, tartásának, nemesítésének nehezen betartható követelményei tiszteletre méltóvá emeli tenyésztőit a galambász társadalomban. 1896-ban már tenyésztették Nagykőrösön.

 


 

 

 

 

„Nagykőrösi möggy”: A „Nagykőrösi möggy” nem fajta, hanem az adott termőhelyen megtermett növények csoportja. Különös értékkel bír Nagykőrös határában. A gyümölcs a változó gazdasági környezetben is megőrizte népszerűségét, köszönhetően a település környezeti adottságainak, talajának. Ez az adottság, valamint geológiai körülmények folytán több meggyfajta bölcsője városunk határa.

 

Möggyfesztivál honlapja IDE kattintva

 


 

 

 

 

 Arany-út 

 

Nincs még egy város a mai Magyarország területén, amely ilyen értékes Arany János-örökséggel dicsekedhetne. Egyedülálló kincs ez számunkra, amely jóval túlmutat a lokális értékkörökön. Arany költészetét a világon mindenütt elismerik, emberi kiválósága a mai kor embere számára is példamutató. Költészetének nyelvi gazdagságából anyanyelvünk kifogyhatatlanul táplálkozhat. A költőről elnevezett múzeumban és református gimnáziumban különleges ereklyék megtekintésével erősíthetjük magyarságunkat, emberségünket, európai gondolkodásunkat, műveltségünket.

 / Az Arany út kiadvány forrása a képekre kattintva /

 

 


 

„A múlt ipari értékeinek megőrzése. Élet a Nagykőrösi Konzervgyárban 1965- 90-ig” DVD filmanyag

 

A filmanyag ipartörténetileg dokumentum értékű a konzervipar ezen időszakához tartozó színvonal és technológia megőrzésével. A filmanyag maradandóvá teszi az egykor Európa hírű Nagykőrösi Konzervgyárban folyó termelőmunkát, a fejlesztő folyamatokat.

 


 

 

„A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kőrisfái”

 

Nagykőrös város névadó fája a kőris. A városi hagyományokat ápolja a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium azzal, hogy igyekszik összegyűjteni a hazánkban fellelhető kőrisfafajtákat. A kőrisfasor telepítése 2000-ben kezdődött, 12 kőris ültetésével, majd 2003-ban 3, 2004-ben 1, 2013-ban és 2014-ben 1-1 fa került telepítésre.

 

 


 

 

 

A Nagykőrösi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartását az alábbi dokumentumra kattintva tekintheti meg:

  

NYILVÁNTARTÁS_A_NAGYKŐRÖSI_TELEPÜLÉSI_ÉRTÉKTÁRBA

 

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság tagjai: Dr. Czira Szabolcs polgármester elnök, tag: Karsay Istvánné idősügyi referens és Szabóné Irházi Zsuzsanna, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 

 

A bizottság feladata:  A bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak azonosítása és rendszerezése, a következő szakterületenkénti kategóriák szerint: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.


Szervezeti és működési szabályzat

 

 

Titkársági feladatok ellátása:  A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság adminisztrációs, szervezési és háttérfeladatait a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodája látja el.  

 

Elérhetőségek:

levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
telefon: 06-53/550-311
fax: 06-53/351-058
e-mail: jegyzoiiroda@nagykoros.hu

 

 

Javaslattétel a települési értéktárba való felvételre:


A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, elektronikusan a jegyzoiiroda@nagykoros.hu e-mail címre, vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve. A javaslattétel ingyenes.

 

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt, mely első alkalommal várhatóan október hónapban ülésezik.

Javaslattétel formanyomtatványa IDE kattintva

Kitölthető formában INNEN letölthető a javaslattételi dokumentum

 

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz